Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]
Sortowanie: Autor
Magdalena Arczewska

Doktor socjologii, prawnik. Autorka jest adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku jest ekspertem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Od 2003 roku współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych, w latach 2003-2006 prowadziła monitoring prawa dotyczącego organizacji pozarządowych w ramach Projektu KOMPAS. Dr Arczewska jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich z siedzibą w Genewie oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jej praca doktorska „Społeczne role sędziów rodzinnych”, przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Józefiny Hrynkiewicz, została nagrodzona w X jubileuszowym konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej.
więcej »

Joanna Hołda
Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Pracuje w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w Ośrodku Badań i Analiz oraz Współpracy Międzyinstytucjonalnej i Promocji w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Wydziału Pedagogiki Psychologii UMCS w Lublinie (kierunek animator i menedżer kultury). Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie. Jest autorką i współautorką publikacji m. in. z zakresu prawa własności intelektualnej, praw człowieka, prawa kultury i sztuki.


więcej »

Anna Ochmann

Prezes Fundacji ARTeria. Zrealizowała ponad 300 dużych (także masowych) i mniejszych imprez oraz koncertów z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców w ramach działalności w różnych organizacjach pozarządowych oraz pracy w instytucji kultury - Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu (gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych). Współpracuje z samorządami, licznymi instytucjami kultury, koncernami, impresariatami, firmami, organizacjami, związkami, uczelniami… Od kwietnia 2008 r. jest także redaktorem naczelnym lokalnej telewizji oraz miesięcznika kulturalnego "Sufler". Współtworzy projekty oraz uczestniczy w realizacji działań finansowanych z funduszy UE, jest trenerem regionalnym Narodowego Centrum Kultury. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel i maluje (ma na swoim koncie kilkanaście wystaw, także indywidualnych), czasem projektuje...


więcej »

Anna Skaldawska
Koordynator ds. ochrony dóbr kultury w Izbie Celnej w Warszawie, wykładowca Służby Celnej z tematyki związanej z procedurami dotyczącymi wywozu zabytków oraz walką z ich przemytem., ekspert w projekcie twinningowym w ramach Transition Facility – Środki Przejściowe 2006 PL200/IB/F03, Podprojekt 2: System zwalczania nielegalnego wywozu przedmiotów cennych, zabytkowych i dzieł sztuki realizowanym wspólnie z Austriacką Agencją Integracji Europejskiej i Rozwoju Europejskiego, członek rady redakcyjnej pisma "Cenne, Bezcenne, Utracone", autorka artykułów o procedurach celnych dotyczących wywozu zabytków oraz o zagadnieniach związanych z walką z przestępczością przeciwko zabytkom, ekspert służby celnej w projekcie realizowanym przez World Customs Organization – Regional Intelligence Liaison Offices ECE -Obeliks Save Our Cultural Heritage.


więcej »

Monika Maziarka
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego i Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 2004 złożyła pozytywnie egzamin prokuratorski. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z przygotowaniem projektów finansowanych z bezzwrotnych źródeł zewnętrznych (w tym Funduszy Strukturalnych), tworzeniem konsorcjów i powstawaniem partnerstw publiczno-prywatnych. Przygotowuje studia wykonalności i biznes plany. Doradza samorządom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym w zakresie możliwości ubiegania się o środki finansowe, głównie z Funduszy Strukturalnych. Uczestniczyła w projektach doradczych m.in. dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. Jako przedstawiciel Ministerstwa Kultury jest członkiem Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz zastępcą członka analogicznego Komitetu na Podkarpaciu. Ekspert w Panelu Ekspertów Województwa Małopolskiego. Prowadzi szkolenia na temat źródeł finansowania, techniki projektowania i zarządzania projektem finansowanym z Funduszy Strukturalnych.


więcej »

Izabela Skomerska-Muchowska
Andrzej Matlak
Prof. UJ, dr hab. Andrzej Matlak, profesor nadzwyczajny; specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. W 1991 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym roku rozpoczął pracę naukową w Katedrze Prawa Autorskiego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (obecna nazwa: Instytut Prawa Własności Intelektualnej) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Studium Podyplomowe Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego oraz aplikację sądową. W 1997 r. obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego rozprawę doktorską, a w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 1998 r. jest członkiem Komisji Prawa Autorskiego. Jest autorem ponad 50-ciu publikacji z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa mediów oraz prawa cywilnego.


więcej »

Transparency International
Transparency International – Polska, samodzielne stowarzyszenie, akredytowane jako polska sekcja (oddział) Transparency International, rozpoczęła swą działalność w maju 1998 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się prawie dwa lata wcześniej,25 czerwca 1996 roku. Organizacja Transparency International – Polska została wpisana do rejestru stowarzyszeń w dniu 12 stycznia 1998, (Wpis: Sekcja A, RST nr 3293). W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została pod numerem 000009426.

Powołana do życia w 1993 roku przez Peter’a Eigen’a Transparency International, a w ślad za nią od 1998 roku polska sekcja, podejmuje działania na rzecz przejrzystości (transparencji) życia publicznego oraz przeciwstawia się zjawiskom korupcji. Podstawą działalności TI są: woluntaryzm i apolityczność. Organizacja Transparency International – Polska w celu realizacji swych głównych założeń, podejmuje różnego typu działania, mające za zadanie aktywizowanie opinii publicznej przeciwko przypadkom korupcji, pojawiającym się w życiu publicznym. Drugim, ważnym elementem działalności TI – Polska jest wpływanie na określone organa administracji państwowej oraz instytucje samorządowe w celu tworzenia odpowiednich, prawnych rozwiązań antykorupcyjnych.Po trzecie, stawiając sobie za cel tworzenie sprzyjającego klimatu do przezwyciężania korupcji, Transparency International – Polska podejmuje działania na rzecz sprawnego funkcjonowania polskiego prawa oraz przejrzystości mechanizmów, regulujących życie społeczne i polityczne w naszym kraju.

Cel ten realizowany jest poprzez tworzenie szerokiej koalicji sił społecznych: członków orgnizacji, grup obywatelskich, pozarządowych organizacji z całego kraju oraz dziennikarzy na rzecz podnoszenia sprawności państwa i przejrzystości reguł życia społecznego w Polsce.

Według obowiązującego statutu, Transparency International – Polska realizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie seminariów, szkoleń, kursów i konferencji naukowych
  • prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej
  • utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie kraju i za granicą
  • prowadzenie prac badawczych
  • prowadzenie działalności szkoleniowej
  • organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących działalność TI – Polska
  • prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością TI – Polska, współpracę i wzajemną pomoc członków TI – Polska
  • prowadzenie działalności integrującej członków TI – Polska poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
  • inne działania, sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji

W roku 2002 Gazeta Prawna uhonorowała Transparency International – Polska nagrodą “Złotego Paragrafu”.Jest to wyróżnienie oraz uznanie dla prowadzonej przez Transparency International – Polska działalności przeciwstawiania się korupcji oraz szerzenia wiedzy prawnej wśród polskiego społeczeństwa.

Źródło : Transparency International


więcej »

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo