Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]
Sortowanie: Prawo kultury i sztuki
Prawo organizacji pozarządowych
Prawo dla organizacji pozarządowych nie nadąża za dynamicznym rozwojem sektora, zwłaszcza w dziedzinie kultury, która od strony prawnej nie została zreformowana. Coraz więcej zjawisk domaga się uregulowania prawnego i wytyczenia jasnych zasad postępowania. Najważniejsze wydają się tematy:
  • Jak traktowane być powinny organizacje, powoływane przez instytucje publiczne, agencje artystyczne lub pojedynczych artystów, którzy zakładając kostium stowarzyszenia czy fundacji, uzyskują prawo do starania się o środki publiczne, przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Czy jest to zjawisko rozszerzania sięi rozwoju III sektora, zacierania się granic między podmiotami, czy też luka prawna, w którą wpadają podmioty niedziałajace dla zysku, ale też niemające typowych funkcji i cech stowarzyszenia czy fundacji.
  • Czy słuszne, efektywne i rozwojowe jest dofinansowywanie kultury nieinstytucjonalnej na poziomie samorządów w trybie realizacji zadań publicznych samorządu.
  • Czy da się oddzielić ośrodek władzy od ośrodka decyzyjnego – przyznającego dotacje (np.poprzez powołanie instytutów takich jak Instytut Filmowy, regranting prowadzony także przez organziacje pozarządowe).
  • Jaki powinien być udział obywateli, artystów, animatorów, organizacji społecznych w kształtowaniu polityki kulturalnej na poziomie strategicznym i operacyjnym, czyli np. w formułowaniu kulturalnych zadań publicznych na poziomie gminy i administracji centralnej.
  • Czy da się wspólnym wysiłkiem administracji, mediów publicznych i samych twórców wykreować modę na mecenat kutury, także tej mniej „oczywistej” (czyli nie tylko zabytki, wydarzenia masowe, lub działania związane przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu).
  • Czy da się wypracować, ujednolicić i wystandaryzować narzędzia pomocne w ocenie przedsięwzięć kulturalnych, by przeciwdziałać niezbepieczeństwu przeliczania ich na osobobilety lub zdaniu się na uznaniowość urzędników (zwłaszcza na poziomie samorządowym) lub też padajacy ze strony organizacji argument „to zawsze było dotowane”.
  • Czy da się wypracować formę wspierania stałej niepublicznej oferty kulturalnej, np. poprzez kilkuletnie granty na działalność lub/i powoływanie niepublicznych instytucji kultury?
  • Jak traktujemy zjawisko „ekonomizacji” sektora pozarządowego? Jakie zasady powinny dotyczyć organizacji, które próbują dywersyfikować swój budżet, prowadząc dzialność gospodarczą i które ubiegają się o dofinansowywanie ze środków publicznych? Czy należy je w tym kierunku wspierać, czy też należy twardo trzymać się rozróżniania działalności gospodarczej (nawet jeśli zyski z niej reinwestowane są obowiązkowo działania statutowe organizacji) od działalności statutowej.
  • Czy należy dążyć w kierunku zrównania dostępu do środków publicznych dla wszystkich podmiotów, które zajmują się działalnością kulturalną non profit.
  • Czy należy dążyć w kierunku prymatu oceny merytorycznej. Czy nie powinno być tak, że to pomysł na projekt powinien podlegać ocenie, a w drugim etapie poprawność formalna?

Odpowiedzi na te pytania powinny być (i są) przedmiotem debaty. Niektóre sugestie, pojawiajace się podczas dyskusji w środowisku kultury niezależnej przedstawiam w kontrach przy poszczególnych hasłach.


więcej »

Prawo kultury w kontekście europejskim
Umocowanie działań w dziedzinie kultury na poziomie UE dał Traktat z Maastricht (Traktatu o Unii Europejskiej), w którym to po raz pierwszy znalazł się osobny artykuł dedykowany współpracy kulturalnej. Mający na celu „zachęcanie”, „wspieranie” działań państw członkowskich, w tym samym czasie szanując ich kompetencje dawał też możliwość „uzupełniania” ich przez UE. Wyłączając jednak jakąkolwiek regulację lub harmonizację.


więcej »

Prawo zamówień publicznych
Sprawne i celowe zarządzanie instytucjami kultury jest jednym ze współczesnych wyzwań, jakie stoją przed osobami mniej lub bardziej zawodowo zajmującymi się zarządzaniem kulturą i sztuką. Ograniczoność środków przy jednoczesnym, wysokim zapotrzebowaniu na dobra kultury sprawia, że konieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań i instytucji zwiększających efektywność w dysponowaniu zasobami, a także optymalne wykorzystanie form prawnych dotychczas stosowanych. W zakresie zarządzania kulturą przy wykorzystaniu środków publicznych, w tym zlecania zadań i wykonywania usług, podstawowe ramy prawne wyznacza procedura zamówień publicznej. Służy ona m.in. przejrzystemu, konkurencyjnemu i efektywnemu wykorzystywaniu zasobów publicznych. Od niedawna osoby zarządzające kulturą korzystać mogą z rozwiązań pozwalających na współpracę z wykorzystaniem środków publicznych i prywatnych. Chodzi oczywiście o partnerstwo publiczno-prywatne, które otwiera zupełnie nowe perspektywy dla sprawnego zarządzania kulturą.
Niniejsze opracowanie zawiera wyjaśnienie podstawowym pojęć z zakresu zamówień publicznych oraz instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem ich przedstawienia jest zwiększenie Państwa wiedzy nt. obu instytucji prawnych, wyjaśnienie podstawowych wątpliwości interpretacyjnych, a także zachęcenie do poszukiwania dodatkowych informacji z omawianego zakresu.
 


więcej »

Ustrojowe aspekty prawa kultury
Prawo do kultury jest chyba najbardziej enigmatycznym z naszych praw konstytucyjnych, chociaż art. 47 określa bardzo zdecydowanie, że „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.”


więcej »

Status prawny twórcy i dzieła sztuki
Amerykański profesor Clifford Stoll powiedział, ze jeśli chcemy wiedzieć co przyniesie nam przyszłość, powinniśmy udać się nie na uniwersytet, tylko do przedszkola - i porozmawiać z doświadczoną wychowawczynią. Jeśli chcemy wiedzieć, jaka jest przyszłość statusu twórcy, czy tez ogólniej kondycji i społecznej roli prawa autorskiego, muszą zacząć właśnie od przedszkola.


więcej »

« Wrzesień 2019 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo