Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]
09.12.2010
Obywatele Kultury spotykają się w sobotę 11 grudnia 2010 o godz. 12.00 w kinie „Kultura”.

"Przekonani, że kultura i poziom uczestnictwa w niej są kluczowymi czynnikami, od których zależy jakość demokracji, jakość życia indywidualnego i społecznego oraz dynamika rozwoju kraju, spotykamy się, by przedstawić do publicznej debaty PAKT DLA KULTURY. Ma on na celu określenie działań zmierzających do poprawy państwa i społecznego uczestnictwa w kulturze. PAKT będzie uchwalony podczas Kongresu Obywateli Kultury wiosną 2011 roku."

więcej »
03.12.2010
Drugi Zjazd Wolnego Uniwersytetu Warszawy poświęcony namysłowi nad aktualnymi zmianami zachodzącymi w polu nauki i sztuki rozpocznie się już 7 grudnia. W trzydniowym spotkaniu udział wezmą edukatorzy, artyści, aktywiści i teoretycy kultury z całej Europy.
więcej »
01.12.2010
Debata, która odbędzie się 2 grudnia w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat, towarzyszy premierze książki Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej sfinansowanej ze środków Narodowego Centrum Kultury. Udział w debacie wezmą: Edwin Bendyk („Polityka”), Joanna Mytkowska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej) i Bogna Świątkowska (Fundacja Bęc Zmiana). Dyskusję poprowadzi Maciej Gdula (Krytyka Polityczna).
więcej »
19.11.2010
W dniach 22-23 listopada w gmachu Biblioteki Narodowej w Alejach Niepodległości w Warszawie będzie obradowało II Forum Polskiego Teatru. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją dyskusji środowiska zapoczątkowanej w ubiegłym roku po Kongresie Kultury Polskiej.
więcej »
16.11.2010
15 listopada w godzinach popołudniowych miał miejsce atak spambotów na stronę internetową Kongresu Kultury Polskiej. Został on dostrzeżony przez administratora rano dnia następnego. Podobną czujnością wykazał się również znany prawnik i bloger, Piotr „Vagla” Waglowski. Za tę czujność jesteśmy mu ogromnie zobowiązani. Dla przypomnienia pkt. 19 regulaminu serwisu Kongresu Kultury Polskiej brzmi: "W przypadku odnalezienia wątków naruszających regulamin Forum prosimy o poinformowanie moderatorów lub obsługę e-Kongresu".

Aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji na stronie wprowadzone zostały odpowiednie zabezpieczenia antyspamowe.

Przy okazji zachęcamy do odnotowania pozytywnych przejawów naszej działalności takich jak chociażby m.in. sukcesywne udostępnianie artykułów zgromadzonych w Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych na licencji Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Polska.

więcej »
22.10.2010
Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła w czwartek projekt przyszłorocznego budżetu resortu kultury. Przyszłoroczny budżet ministerstwa kultury to ponad 2 mld 458 mln zł.
więcej »
13.10.2010
Rada Ministrów podjęła uchwałę przedłożoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ustanowienia programu  „KULTURA +”. Celem wieloletniego programu jest zwiększenie dostępu do kultury oraz zintensyfikowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców terenów wiejskich i wiejsko-miejskich.
więcej »
28.09.2010
Wolna Kultura to ruch społeczny promujący wolność dystrybucji i modyfikacji różnego rodzaju utworów, za pomocą Internetu oraz innych mediów. Zadaniem Festiwalu, który odbędzie się w Łodzi w dn. 1-3 października 2010 r. będzie pokazanie i popularyzacja tej formy twórczości. Na program festiwalu złoży się przegląd filmów w Muzeum Kinematografii, panele dyskusyjne, koncerty, wystawa oraz gra miejska „Dobrodzielni w twojej dzielni”.
więcej »
21.09.2010
22 września 2010 r., czyli w przeddzień rocznicy Kongresu Kultury Polskiej 2009, Minister Bogdan Zdrojewski będzie uczestniczył w spotkaniu podsumowującym dotychczasowe działania wynikające z ustaleń Kongresu.

W spotkaniu w Łazienkach Królewskich w Warszawie wezmą udział goście, których w tym kontekście nie mogłoby zabraknąć. Będą wśród nich moderatorzy, referenci oraz paneliści prowadzący obrady w Krakowie i dotychczasowi moderatory forum e-Kongresu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji ze spotkania na stronie internetowej www.kongreskultury.pl oraz www.mkidn.gov.pl w godzinach od 12.00 do 15.00 (z krótką przerwą między 13.30 a 14.00, w trakcie której odbędzie się briefing prasowy).

Jednym z elementów spotkania będzie premiera publikacji wydanej przez Narodowe Centrum Kultury pt. "W sieci kultury".
więcej »
03.09.2010
Spotkaniu Ministrów Kultury Europy i Azji towarzyszyć będą otwarte debaty w ramach „Salonu Polityki” prowadzone przez red. Piotra Sarzyńskiego. Serdecznie wszystkich zapraszamy!
więcej »
03.09.2010
Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry wspól­nie z Mi­ni­ster­stwem Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, Mia­stem Po­znań Wo­je­wódz­twem Wiel­ko­pol­skim i Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry jest or­ga­ni­za­to­rem „4. Spo­tka­nia mi­ni­strów kul­tu­ry państw ASEM”- „4th ASEM Cul­tu­re Mi­ni­sters Me­eting”, które od­bę­dzie się w Po­zna­niu w dniach 8-10 wrze­śnia 2010 r.
więcej »
25.08.2010
Na www.kulturasieliczy.tvp.pl zagłosuj na najlepszy film ilustrujący hasło „Kultura się liczy!”. Na głosujących czekają nagrody!
więcej »
15.06.2010
Instytut Obywatelski zaprasza na konferencję pt. "Po co państwu kultura?", która odbędzie się 17 czerwca 2010 r. o godz. 12.00 w Instytucie Teatralnym w Warszawie, ul. Jazdów 2.
więcej »
14.06.2010
Minister Bogdan Zdrojewski wręczy Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznawane artystom, twórcom i animatorom kultury za całokształt twórczości lub wybitne osiągnięcia w swoich dziedzinach. Uroczystość odbędzie się dzisiaj, 14 czerwca 2010 r. w ogrodach i gabinetach Ministerstwa Kultury przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
więcej »
14.06.2010
Od­po­wia­da­jąc na licz­ne głosy z proś­bą o prze­dłu­że­nie ter­mi­nu nad­sy­ła­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wych ogła­sza­my, że nowy ter­min upły­wa 2 lipca 2010. De­cy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go. Trwa konkurs na krótki filmu ilustrujący założenia kampanii społecznej „Kultura się liczy!”. Na autorów najciekawszych pomysłów czekają nagrody.

więcej »
08.06.2010
MediaLab Chrzelice – Obóz Kultury 2.0 jest realizowany w ramach projektu Kultura 2.0, który od 2006 roku analizuje i opisuje przemiany kulturowe związane z technologiami i mediami cyfrowymi. Organizatorem obozu, odbywającego się w dniach 12-16 sierpnia 2010 roku we wsi Chrzelice pod Opolem, jest Fundacja Ortus. Za stronę merytoryczną projektu są odpowiedzialni Mirek Filiciak (SWPS) oraz Alek Tarkowski (Creative Commons Polska / ICM UW).
więcej »
24.05.2010
Dziś, 24 maja, o godz. 15:00, Bronisław Komorowski spotka się z młodymi twórcami kultury w Teatrze IMKA w Warszawie (ul. M. Konopnickiej 6).
więcej »
20.05.2010
7 maja Urząd Miasta Łodzi rozwiązał umowę z Fundacją Festiwal Dialogu Czterech Kultur, na mocy której działała miejska instytucja Miasto Dialogu, będąca organizatorem Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Według przekazów prasowych podstawą tej decyzji miały być naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz spór o prawa do znaku festiwalu. Dokumenty z audytu nadal nie są znane opinii publicznej.
więcej »
11.05.2010
W ramach cyklu Debat Tischnerowskich Instytut Nauk o Człowieku z Wiednia i Uniwersytet Warszawski zapraszają w poniedziałek 17 maja na debatę pt. EUROPA A NARÓD. Udział w debacie wezmą Joschka Fischer, Rafał Dutkiewicz, Aleksander Hall, Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Pilch.
więcej »
10.05.2010
Zbliżająca się noc muzeów (15 maja) będzie nie tylko nocą zwiedzania, ale także zbierania podpisów w instytucjach, galeriach i wielu innych miejscach z inicjatywy Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, które zaangażowało się w projekt Obywateli Kultury. Projekt dotyczy zbierania podpisów pod petycją obywatelską do rządu RP w sprawie zwiększenia do 1% nakładów na kulturę. Publiczna zbiórka podpisów odbędzie się także w Krakowie 14 maja oraz w Lublinie 5 czerwca w Noc Kultury.
więcej »
04.05.2010
24 stycznia 2010 roku w warszawskim teatrze Stara Prochoffnia spotkali się przedstawiciele różnych środowisk artystycznych związanych z polskim tańcem teatralnym. Rezultatem spotkania było powołanie Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca. Ostatnie spotkanie przedstawicieli Forum odbyło się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
więcej »
23.04.2010
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zaprasza na pierwsze wydarzenie w ramach swojej działalności. W panelu dyskusyjnym Co to jest program muzeum wezmą udział Piotr Krajewski, Dorota Monkiewicz, Joanna Mytkowska, Piotr Piotrowski, Anda Rottenberg, Jarosław Suchan, Marek Świca oraz Anna Maria Potocka.
więcej »
10.04.2010
W związku z żałobą narodową Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zwraca się z apelem do wszystkich polskich instytucji kultury o odwołanie wszelkich imprez kulturalnych zaplanowanych na najbliższy czas.
więcej »
01.04.2010
Komitet Obywatelski Mediów Publicznych przygotował projekt ustawy medialnej, który trafi do Sejmu tuż po świętach wielkanocnych. W skład Komitetu, który zawiązał się podczas obrad Kongresu Kultury Polskiej 2009, wchodzą przedstawiciele środowisk kultury, m.in. Agnieszka Holland, Jacek Żakowski, Magdalena Abakanowicz, Maria Janion, Wojciech Kilar, Janusz Krasny-Krasiński, Olga Lipińska.
więcej »
03.03.2010
Co dalej z reformą kultury? oraz Kultura się liczy! to dwa nowe fora działające od początku marca w ramach e-Kongresu. Pierwsze forum Co dalej z reformą kultury? nawiązując do minionego Kongresu, komentuje bieżące wydarzenia kulturalne w kontekście planowanej reformy kultury i pokongresowych wniosków. Kultura się liczy! to forum, które towarzyszy nowej akcji społecznej Narodowego Centrum Kultury.
więcej »
02.03.2010
Kultura się liczy! to po pierwsze hasło, które przyświeca zainaugurowanej niedawno kampanii społecznej, mającej na celu uświadomienie odbiorcom roli kultury zarówno w rozwoju gospodarki jak i życiu społecznym. Po drugie to adres platformy komunikacji, jaką jest blog kampanii.
więcej »
11.02.2010
Co po Kongresie Kultury Polskiej? to publikacja podejmująca próbę podsumowania wrześniowych obrad Kongresu. Całość otwiera wstęp Ministra Kultury. Artykuł Spór o przyszłość kultury podsumowuje proponowane przez uczestników kierunki reformy kultury. Kongres w mediach to przegląd najliczniej pojawiających się w prasie informacji na temat Kongresu i oczekiwań wobec rezultatów obrad. Publikację zamyka pytanie Co dalej?

więcej »
29.01.2010
"Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Dzisiaj inaugurujemy Rok Chopina koncertem Palecznego o godz. 19, o czym wspomniał pan marszałek, ale jednocześnie w jakimś sensie kończymy Kongres Kultury Polskiej, który odbył się w Krakowie we wrześniu ubiegłego roku." Tymi słowami rozpoczął swoje expose w Sejmie w dn. 20 stycznia Minister Bogdan Zdrojewski. Zapraszmy do odniesienia się do całości wystąpienia.  
więcej »
20.01.2010
Zachęcamy Państwa do wysłuchania przemówienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczącego  Kongresu Kultury Polskej. Transmisja z posiedzenia Sejmu jest dostępna pod adresem: http://www.tvp.info/transmisja-posiedzenia-sejmu/wideo/transmisja-posiedzenia-sejmu.

W dniu dzisiejszym odbędzie się również konferencja prasowa Ministra Kultury w sali 101, w budynku głównym Sejmu zatytułowana „Nowa Konstytucja Kultury”.

Część rekomendacji wystosowanych przez środowiska kulturotwórcze zamieściliśmy na stronie 13 października 2009 r. Zapraszamy do ponownego zapoznania się z ich treścią.

więcej »
12.01.2010
Zachęcamy Państwa do wędrowania po stronie Kongresu Kultury Polskiej. Nowe artykuły o muzyce, sztukach wizualnych i tańcu, prezentujące dorobek polskiej kultury ostatnich lat, pojawiły się w Kalendarium wydarzeń kulturalnych. Dostępne jest nagranie dyskusji nt. turystyki kulturowej, która odbyła się w Lublinie, a w dziale Menedżer w działaniu - dwa nowe wywiady. Zapraszamy do lektury!
więcej »
« Grudzień 2010 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo