Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Promocja kultury polskiej za granicą - diagnoza

Na podstawie powyższego raportu opartego na dokumentach i materiałach, a także wywiadach przeprowadzonych w resortach i instytucjach kultury na temat promocji kultury Polskiej za granicą rezultat analizy SWOT przedstawia się następująco:

Mocne strony
 • Bogactwo i różnorodność polskiej kultury;
 • Bogate dziedzictwo kulturalne, materialne i niematerialne, o wielkiej wartościi o światowym znaczeniu;
 • Kultura polska, w tym kultura przemysłowa odpowiadają na trendy światowe,a w licznych przypadkach wręcz je antycypują;
 • Wysoki poziom artystyczny i merytoryczny wielu instytucji kultury;
 • Wpływ Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na regulacje prawne i inicjatywy ustawodawcze w sferze promocji kultury;
 • Istniejąca sieć instytucji zajmujących się promocją kultury polskiej, infrastruktura MSZ;
 • Rosnące kwalifikacje i tendencja do odmładzania kadry profesjonalistóww instytucjach kultury oraz w instytucjach działających w obszarze promocji zagranicznej;
 • Rosnący społeczny i ekonomiczny globalny popyt na intelektualnie zaawansowane, oryginalne dobra kultury;
 • Rosnące zainteresowanie UE ekonomiczno-społeczną korelacją kultury i kreatywności przekładające się na rosnące budżety w kolejnych perspektywach finansowych;
 • Dobre praktyki i dekada doświadczeń.

Słabe strony
 • Brak wizji i mechanizmu stałego aktualizowania strategii promocji kultury i promocji Polski przez kulturę;
 • Brak spójnej polityki resortowej dotyczącej zagranicznej promocji kulturalnej;
 • Znikoma spójność działań promocyjnych podejmowanych przez różne podmioty;
 • Brak właściwego instrumentarium prawnego, organizacyjnego i finansowegow dziedzinie promocji kultury;
 • Ad-hoc-kracja - brak prawnych możliwości (budżety zadaniowe, programy wieloletnie) planowania poza granicę roku obrachunkowego skutecznie trzymający polskie instytucje na peryferiach międzynarodowego obiegu i redukujący polską obecność do sporadycznych, w dużej mierze improwizowanych akcji;
 • Brak ustawy regulującej działania Instytutu Adama Mickiewicza, jako bezpośredniego koordynatora promocji za granicą i instytucji realizującej zadania wspólne dla resortów kultury i ministerstwa spraw zagranicznych oraz współpracującejz głównymi instytutami branżowymi;
 • Brak jasnego podziału kompetencji w przypadku niektórych działań promocyjnych za granicą;
 • Budżet na promocję kulturalną skazujący Polskę na obecność na obrzeżach i w niszach głównego obiegu kultury;
 • Znikome wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji;
 • Szczątkowość baz wiedzy dostępnych dla wszystkich instytucji kultury, zawierających informacje o możliwościach promocyjnych w poszczególnych krajach i regionach, opinii nt. wizerunku Polski i Polaków;
 • Brak badań nt. promocji kultury za granicą w poszczególnych krajach i regionach;
 • Śladowe, na poziomie prowincjonalnym, zainteresowanie sektora biznesowego komunikowaniem poprzez kulturę.
Szanse
 • Wzrost zainteresowania kulturą jako multiplikatorem ekonomicznym;
 • Pro-kulturowa polityka UE;
 • Skokowy rozwój przemysłów kreatywnych;
 • Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych i spójności w sferze kultury;
 • Dynamiczny rozwój polskiej kultury, w tym także przemysłów kultury;
 • Rosnąca oferta turystyki kulturalnej do Polski i dynamika rozwoju tej gałęzi przemysłu turystycznego w świecie.

Zagrożenia
 • Cywilizacyjny regres - Polska jako bierny odbiorca, a nie aktywny dostawca high IQ content dla światowego obiegu idei i dóbr kultury;
 • Śladowe zrozumienie roli, jaką współcześnie odgrywa zagraniczna promocja kulturalna do budowy marki narodowej, inwestycji bezpośrednich, wymiany handlowej i turystyki;
 • Aprioryczna niechęć do traktowania kultury jako części ekonomii;
 • Trwałe upośledzenie – wieloletnie zamrożenie budżetu resortu kultury (w tym na promocję zagraniczną) na poziomie cięć wywołanych globalnym kryzysem, mimo przewidywanych w dwuletniej perspektywie oznak ożywienia gospodarczego.

poprzedni rozdział
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo