Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Źródła

Źródła

Dokumenty:

Borkowski, Jan, Odpowiedź Sekretarza Stany w MSZ na interpelację nr 917 w sprawie promocji Polski za granicą, 14 marca 2008.
Clinton, Hillary, Statement of Senator Clinton, 13 stycznia 2009: http://www.foreign.senate.gov/testimony/2009/
Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe: http://www.culturalpolicies.net/web/statistics.php
Cultural Statistic, European Commission, Eurostat Pocketbook, 2007 edition
Geremek Bronisław i Andrzej Zakrzewski. „List Intencyjny Ministrów Kultury i Sztuki oraz Spraw Zagranicznych w sprawie współdziałania na rzecz skoordynowanej promocji kultury polskiej“ MSZ i MKiS. Warszawa, 1999, 6 października.
Dane Instytutu Szwedzkiego (drogą elektroniczną), materiał w IAM
Dokument rozliczeniowy hiszpańskiego MSZ i Instytutu Cervantesa (BOE num. 293, 8 grudnia 2006)
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/21466&txtlen=828
Departament Polityki Kulturalno-Naukowej. „Sprawozdanie z Działalności Centrali i Placówek MSZ w Roku 2000 w Zakresie Współpracy i Promocji Kulturalno-Naukowej“ Warszawa: MSZ, 2001.
Departament Promocji. „Program Promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego“ Warszawa: MSZ, 2002.
———. „Wewnętrzne Regulaminy Organizacyjne“ Warszawa: MSZ, 1989-2008.
Departament Promocji MSZ „Promocja Członkostwa Polski w UE w roku 2002“ Warszawa, 2003.
European Parliament resolution of 10 April 2008 on cultural industries in Europe (2007/2153 (INI)).
European Economic and Social Committee on Tourism and culture: two forces for growth (Opinion. Plenary session 15.03.2006), Official Journal C 110, 09/05/2006.
Essen Declaration „Ten Axioms for the Culture Industries in Europe“, EU Presidency Conference: Culture Industries in Europe – A comparasion of Development concepts, Essen, 1999.
Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych „Posiedzenia Komisji Kultury i Srodków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych“ Biuletyn. Warszawa, 2006, 2008.
KEA, The economy of culture in Europe, 2006
Komisja Kultury i Srodków Przekazu oraz Komisja Spraw Zagranicznych. „Promocja Polski i Kultury Polskiej za granicą. Plany Działań na lata 2006-2007“ Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych, 2006.
Komisja Kultury i Srodków Przekazu oraz Komisja Spraw Zagrniacznych „Promocja Kultury Polskiej Za Granicą“ Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych, 2008.
Komitet Społeczny Rady Ministrów. "Informacja O Reformie Polskiej Dyplomacji Kulturalnej." Warszawa, 2000.
Komunikat Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. „Założenia Polityki Kulturalnej“ Warszawa, 1999.
Komunikat Rady Ministrów. „Zagraniczna polityka kulturalna Polski i jej priorytety“. Warszawa, 21.08.2001.
Komunikat Społeczny Rady Ministrów. „W sprawie powołania Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą“ Warszawa, 1999.
Mickiewicza, Instytut Adama. „Sprawozdania Roczne“ Warszawa, 2000-2008.
Minister Spraw Zagranicznych „Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2008 roku“ Warszawa: Sejm, 2008.
——— „Sprawozdania“, 1997, 1998, 2000, 2003/2007.
Ministerstwo Kultury „Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013“ Warszawa, 2004.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biuletyny wydarzeń kulturalnych“ Warszawa, 2008/2009
———. „Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Interpelację Nr 6514 w Sprawie zapowiedzi realizacji polityki historycznej państwa“ Warszawa, 2007.
———. „Promocja Kultury Polskiej za granicą. Główne założenia strategii promocji kultury polskiej za granicą do roku 2015“ Departament Współpracy z Zagranicą, Warszawa, 2008.
———. „Promocja Polski i kultury polskiej za granicą. Plany działań na lata 2006-2007“. Warszawa, 2006.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Odpowiedź Sekretarza Stanu w MSZ - Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów - na Interpelację Nr 917 w sprawie promocji Polski za granicą“ 2008.
———. „Odpowiedź Sekretarza Stanu w MSZ - z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów - na Interpelację Nr 6521 w sprawie aktywizacji polityki zagranicznej Polski wobec Ukrainy." Warszawa, 2007.
———. „Program Promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego“ Warszawa, 2002.
Posiedzenia sejmowe. Warszawa: Sejm RP, 1997, 2002, 2004, 2005, .
Promocji, Departament. „Program Ramowy promocji zagranicznej procesu akcesji RP do UE 2000-2002“ Warszawa, 2000.
Ramowa strategia promocji Polski do 2015 roku. Warszawa, grudzień 2008.
Rada Ministrów. „Komunikat po Radzie Ministrów. Stanowisko rządu wobec dezyderatu Nr 2 Komisji Kulutry i Srodków przekazu.“ Warszawa, 2000.
Roczny Raport British Council (2007) http://www.britishcouncil.org/annual-
report/PDF/AnnualReport_2007-08.pdf

Roczny Raport Fundacja Koreańska (2005, 2006) http://www.kf.or.kr:8080/eng/intro/yearlyReport.jsp
Roczny Raport Goethe Institute (2007) http://www.goethe.de/uun/pro/jb08/jahrbuch_2007_2008.pdf
UNESCO. „Mapa drogowa dla edukacji artystycznej. Swiatowa Konferencja na temat edukacji artystycznej: tworzenie kreatywnych możliwości dla XXI wieku“ Lizbona, 2006.
Wojciechowski Jan Stanisław, Przemysław Kieliszewski i Marcin Poprawski. „Raport pt. Promocja kultury polskiej za granicą-Rola i możliwości państwa, stan obecny, perpektywy." Warszawa: Instytut Adama Mickiewicza, 2008.

Opracowania i artykuły


„Perfect Pitch. An Encore for the Jazz Ambassadors.“ The Economist (16.04.2009).
Buzek Jerzy. „Przemówienie Premiera J. Buzka wygłoszone podczas inauguracji Kongresu Kultury Polskiej“ Kongres Polski. Warszawa, 2000.
Fomina Joanna i Justyna Frelak. Next Stopski London. Public Perception of Labour Migration within the Eu. The Case of Polish Labour Migrants in the British Press. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa, 2008.
Gierat-Bieroń Bożena. „Kultura Polska lat dziewięćdziesiątych wobec procesów integracyjnych.“ Pracownia Polityki Kulturalnej, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński (2006).
Golka Marian. Transformacja Systemowa a Kultura W Polsce Po 1989 Roku. Warszawa: Instytut Kultury, 1997.
Heller Ayelet (reż) „Amerykanie w Phenianie“, 52’ film dokumentalny, prod. Niemcy (2008).
Ilczuk Dorota i Małgorzata Nowak. „Poland“. Compendium Cultural Policies and Trends in Europe, 2008.
Janikowski Ryszard, „Kultura osią zrównoważonego rozwoju“, w: (red.) Jerzy Kłoczowski i Sławomir Ratajski , Kultura a zrównoważony rozwój, środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo. Polski Komitet do spraw UNESCO. Warszawa, 2009
Kapuściński Ryszard. „Kultura narodowa w erze globalizacji.“ w: Kongres Kultury Polskiej 2000. Warszawa, 2000.
Kłoczowski Jerzy i Sławomir Ratajski (red). Kultura a zrównoważony rozwój, środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo. Polski Komitet do spraw UNESCO. Warszawa, 2009.
Kłoskowska Antonina. Socjologia Kultury. Warszawa: PWN, 1981.
Kolarska-Bobińska Lena, and Mateusz Fałkowski. Polska-Niemcy-Francja, wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa, 2008.
Konferencja organizowana przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Promocja Polski-strategie regionalne. Warszawa, PKiN, 23.04.2009
Krzysztofek Kazimierz. „Ewolucja założeń i programów polityki kulturalnej w Polsce.“ w: Kultura Polska w Dekadzie Przemian, (red.) T. Kostyrko i M. Czerwieński. Warszawa: Instytut Kultury, 1999.
———. „Kultura i Integracja Europejska. Implikacje“ Studia Europejskie (1997).
Łada Agnieszka i Lena Kolarska-Bobińska. Polska-Niemcy. Wzajemny Wizerunek i Wizja Europy. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa, 2009.
Ujazdowski Kazimierz M., rozmawiała Agnieszka Sabor. „Promocja Dziedzictwa“ Tygodnik Powszechny 29.02.2008.
Meller Stefan. „Polityka Zagraniczna“ Gazeta Wyborcza 05.12. 2005.
Olins Willy. O Marce. Instytut Marki Polskiej. Warszawa, 2004.
Olins Willy. A brand for Poland. Advancing Poland’s national identity, Marka dla Polski, 2004.
Purchla Jacek, „Prowincja czy metropolia?“, Tygodnik Powszechny, nr 39 (2777), 29.09.2002.
Purchla Jacek i Andrzej Rottermund. „Projekt reformy ustroju publicznych instytucji kultury w Polsce“ Rocznik międzynarodowego Centrum Kultury 8 (1999): 58-67.
Riger, Stefan, Kultura francuska w odwrocie, 20/02/2009:
http://www.rfi.fr/actupl/articles/110/article_6979.asp
Waluch Kazimierz. Polityka Kulturalna Unii Europejskiej. Płock, 2004.
Wiśniewski Rafał. „Polityka III RP wobec Polaków na Wschodzie“ Ośrodek Myśli Politycznej (2005).
Zanussi Krzysztof, rozmawiała D. Maciejewka. Bigos nie zginie w rodzinnej Europie. Warszawa: Gaudentinum, 2003.
Zdrojewski Bogdan, rozmawiał Roman Pawłowski. „Kultura na kryzys“ Gazeta Wyborcza (2009).
Żółtaniecki Ryszard. „Rywalizacja o sympatię“ Rzeczpospolita (28.07.2005). http://www.rp.pl/artykul/71439.html« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo