Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Bibliografia

6. Bibliografia

Białynicka-Birula Joanna (2000), Aukcyjny rynek dzieł sztuki w Polsce w latach 1989-1997, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. „Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych”, nr 543, Kraków.
Białynicka-Birula Joanna (2002), Morfologia rynku aukcyjnego dzieł sztuki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. „Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych”, nr 605, Kraków, s. 43 - 55.
Białynicka-Birula Joanna (2002), Tendencje na rynku aukcyjnym dzieł sztuki w Polsce, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Białynicka-Birula Joanna (2003), Wartość dzieła sztuki w kontekście teorii estetycznych i ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. „Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych”, nr 640, Kraków, s. 63-75.
Białynicka-Birula J. (2004), Eksport i import dzieł sztuki, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9, s. 50-59.
Białynicka-Birula Joanna (2005), Rynek dzieł sztuki w kontekście mikroekonomicznej teorii rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. „Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych”, nr 680, Kraków, s. 29-42.
Białynicka-Birula Joanna (2005), Zasady wywozu dzieł sztuki z Polski w kontekście regulacji państw Wspólnoty Europejskiej, w: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
Białynicka-Birula Joanna (2007), Ochrona narodowych dóbr kultury przed wywozem w krajach Wspólnoty Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. „Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych”, nr 739, Kraków, s. 21-37.
Białynicka-Birula Joanna (2007), Analiza tendencji na światowym rynku dzieł sztuki na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie „Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych”, Kraków.
Białynicka-Birula, Joanna (2008), Иccкycтвo и pынок: эcтeтичecкaя и экoнoмичecкaя мыcль o прoизвeдeнияx иccкycтвa, w: Kultura i rynek, S. Partycki (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 266-271.
Białynicka-Birula Joanna (2008), The Art Export Principles in Poland in the New European Conditions, w: Management, Economics and Business Conditions in the New European Conditions, Brno: University of Brno.
Caust Jo. (2003), Putting the Art back into Arts Policy Making: How Art Policy Has Been Captured by the Economists and the Marketers, “The International Journal of Cultural Policy”, t. 9 (1), s. 51-63.
Chaudenson Françoise (2007), A qui appartient l’oeuvre d’art?, Paris: Armand Colin.
Economic Engagements with Art, de Marchi N., Goodwin C. D. (eds.) (1999), Durham – London: Duke University Press.
Duret Robert Françoise (2001), Ventes d’oevres d’art, Paris: Edition Dalloz.
Gaillard Yann,(2000), Le marché de l’art francais aux encherès, Paris: Economica.
Grampp William (1989), Rent-seeking in Art Policy, “Public Choice”, t. 60, s. 113-121.
Greffe Xavier (2002), Arts et artistes au miroir de l’economie, Paris: Economica.
Greffe Xavier (2005), Économie de la proprieté artistique, Paris: Economica.
Greffe Xavier (2007), Artistes et marché, Paris: La Documentation française.
Labadie François, Rouget Francine (red.) (2008), Travail artistique et économie de la création: protection, valorisation, régulation, Paris: Ministere de la Culture et la Communication.
Lewicki Tomasz (1999), Struktura sprzedaży malarstwa w latach 1989-1998, „Art & Business”, nr 1-2.
Mahé de Boislandelle Henri (2005), Marché de l’art et gestion de patrimoine, Paris: Economica.
Miller Toby (2000), The National Endowment for the Arts in the 1990s, “American Behavioral Scientist”, t. 43, nr 9, s. 1429-1445.
Mossetto Gianfranco (1994), Cultural Institutions and Value Formation on the Art. Market: A Rent-Seeking Approach, “Public Choice”, t. 81, nr 1-2, s. 125-135.
Peacock Alan (2000), Public Financing of the Arts in England, “Fiscal Studies”, t. 21, nr. 2, s. 171-205.
Rocznik aukcyjny 1989-1998 (1999), „Art & Business”, nr 1-2/1999.
Rocznik aukcyjny 1999 (2000), „Art & Business”, nr 1-2.
Rocznik aukcyjny 2000 (2001), „Art & Business”, nr 2.
Rocznik aukcyjny 2001 (2002), „Art & Business”, nr 1-2.
Rocznik aukcyjny 2002 (2003), „Art & Business”, nr 1-2.
Rocznik aukcyjny 2003 (2004), „Art & Business”, nr 1-2.
Rocznik aukcyjny 2004 (2005), „Art & Business”, nr 1-2.
Rocznik aukcyjny 2005 (2006), „Art & Business”, nr 1-2.
Rocznik aukcyjny 2006 (2007), „Art & Business”, nr 1-2.
Rocznik aukcyjny 2007 (2008), „Art & Business”, nr 1-2.
Rushton Michel (2003), Cultural Diversity and Public Funding for the Arts: A View from Cultural Economics, “The Journal of Art Management, Law and Society”, t. 3, nr, s. 85-97.
Sarzyński P. (2008), Pejzaż z galeriami – subiektywny ranking galerii polskich, „Polityka” nr 4.
Shockley Gordon (2004), Government Investment in Cultural Capital: A Methodology for Comparing Direct Government Support for the Art in the U. S. and the U.K, “Public Finance and Management”, t. 4, nr 1, s. 75-102.
Throsby D. (1994), The Production and Consumption of the Arts: A View of Cultural Economics, “Journal of Economic Literature”, t. 32, s. 1-29.
Towse Ruth (2006), Copyright and Artists: A View from Cultural Economics, “Journal of Economic Surveys”, t. 20, nr. 4, s. 568-585.
Toepler Stefan (2001), Culture, Commerce and Civil Society: Rethinking Support for the Arts, “Administration and Society”, t. 33, nr 5.
***
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu składania wniosków i wydawania pozwoleń na wywóz zabytków za granicę oraz zaświadczeń w odniesieniu do zabytków i przedmiotów o cechach zabytków, nie wymagających pozwolenia (Dz.U. z 2004 r., nr 84, poz. 789).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., nr 13, poz. 123, z późn. zm.).
Ustawia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904).
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U., nr 54, poz. 535).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 6 sierpnia 2004 r., nr 173, poz. 1807).
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568); (zm. Dz.U. z 2004 r., nr 96, poz. 959).
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z dnia 28 marca 2006 r.).
Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wdrażająca postanowienia dyrektywy 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (Dz.U., nr 66, poz. 474).

poprzedni rozdział
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo