Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Załącznik 4

Załącznik 4: Podsumowanie raportów ONZ i Komisji Europejskiej

Creative Economy 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy towards Informed Policy-Making

Do powstania raportu Creative Economy 2008 przyczyniło się wiele instytucji, między innymi Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC). Zawiera on analizę zorientowaną przede wszystkim na cele polityczne – ułatwienie politykom zrozumienia kluczowych zagadnień zjawiska gospodarki kreatywnej. Wnioski z analizy mają pomóc krajom rozwijającym się w zagospodarowaniu potencjału własnego sektora kreatywnego, zmaksymalizowaniu tempa wzrostu społeczno-gospodarczego i rozwoju handlu oraz przyczynić się do tego, by sektor kreatywny był rozpoznawany jako czynnik ściśle powiązany we współczesnych społeczeństwach z rozwojem gospodarczym, technologicznym, społecznym, kulturowym. Potencjał ten jest ogromny w warunkach globalizacji świata zdominowanego przez obraz, dźwięk, słowo pisane oraz symbole.

Autorzy raportu:

• podjęli dyskusję nad koncepcją, metodologią i strukturą gospodarki kreatywnej;

• przedstawili oparte na dowodach analizy potwierdzające, że sektor kreatywny jest nowym dynamicznym sektorem w handlu międzynarodowym;

• przedstawili propozycje strategii politycznych z podziałem na skale: mikro-, mezo-, makro-, mega- i meta-.
Konkludują, że:

• dowody wskazują, iż obszar gospodarki kreatywnej ma istotne znaczenie dla rozwoju handlu towarami i usługami w krajach rozwijających się;

• strategie polityczne mające na celu stymulację rozwoju sektora kreatywnego muszą brać pod uwagę jego multidyscyplinarny charakter – istnienie wielu społecznych, kulturowych i ekonomicznych powiązań z innymi sektorami gospodarki;

• skonstruowanie takich strategii jest trudne, ponieważ brakuje szczegółowych danych wyjściowych; nie została opracowana metodyka badań, wskaźników ekonomicznych (jakościowych i ilościowych) które pozwoliłyby w sposób mierzalny monitorować rozwój sektora kreatywnego i jego wpływ na gospodarkę;

• wprowadzenie międzynarodowych rozwiązań legislacyjnych nie jest obecnie możliwe ze względu na znaczące asymetrie ekonomiczne między krajami. Należy brać pod uwagę interesy artystów i twórców z krajów rozwijających się.

Raport zawiera dowody, że talent ludzki w szybkim tempie staje się potężnym mechanizmem napędzającym wzrost i rozwój gospodarczy. Kraje rozwijające się na całym świecie mogą znaleźć w nim wskazania co do optymalnego wykorzystania potencjału sektora kreatywnego do generowania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, eksportu towarów i usług, a tym samym promocji integracji społecznej, różnorodności kulturowej oraz rozwoju społecznego. Rozbudowany aneks statystyczny przedstawia najnowsze oryginalne dane i analizy dotyczące handlu międzynarodowego i przepływu dóbr kreatywnych oraz usług na świecie.

The Economy of Culture in Europe

Przygotowana przez Global Alliance (członka KEA European Affairs), we współpracy z Media Group z Finlandii oraz MKW GmbH z Niemiec na zamówienie Komisji Europejskiej publikacja The Economy of Culture in Europe opisuje potencjał sektora kultury w generowaniu przychodu w gospodarce i przedstawia sposób, w jaki kultura stymuluje rozwój ekonomiczny, sprzyja wzrostowi innowacyjności oraz spójności społeczeństwa.

Raport ten, podsumowujący pierwsze tego rodzaju badania na poziomie ogólnoeuropejskim, wskazuje na wiele bezpośrednich i pośrednich czynników związanych z sektorem branż kreatywnych i wpływających na realizację celów wynikających ze Strategii Lizbońskiej. Do czynników pośrednich zaliczono związki między kreatywnością a innowacyjnością, związki z sektorem informatyczno-telekomunikacyjnym, rozwojem regionalnym i atrakcyjnością branż sektora kreatywnego, czynniki bezpośrednie zaś to przede wszystkim wzrost zatrudnienia i wpływ na zwiększenie PKB.

Ustalono, że:

• obroty sektora branż kreatywnych w 2003 r. przekraczały 654 mld euro;
• udział tego sektora w PKB Unii Europejskiej wynosił 2,6% i jego tempo wzrostu było wyższe niż reszty gospodarki;
• łączny przyrost wartości dodanej tego sektora w latach 1999-2003 wynosił 19,7%;
• w 2004 r. w sektorze branż kreatywnych w Europie pracowało nie mniej niż 5,8 mln osób, co stanowiło 3,1% ogólnej liczby zatrudnionych.

Autorzy konkludują, że wydawanie pieniędzy na kulturę należy traktować jak inwestycję, niezbędne jest opracowanie spójnej strategii politycznej dla tego sektora. Przedstawiają też zalecenia wskazujące, jak uwolnić potencjał drzemiący w europejskiej gospodarce kulturalnej. Dotyczą one:

• opracowania narzędzi i metodyki badań sektora kreatywnego;
• integracji potrzeb sektora kreatywnego ze strategią lizbońską;
• reform strukturalnych oraz koordynacji działań i polityki rozwoju sektora kreatywnego w ramach Komisji Europejskiej.


poprzedni rozdział
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo