Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Rada Programowa Kongresu Kultury Polskiej została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do udziału w jej pracach zostały zaproszone wybitne osobistości ze świata nauki i kultury. Pierwsze uroczyste spotkanie, inaugurujące działania Rady odbyło się w dniu 3 października 2008 r.

Do głównych zadań Rady należy przedstawianie merytorycznych rekomendacji związanych z organizacją Kongresu Kultury Polskiej oraz opiniowanie programu obrad. Członkowie Rady będą również honorowymi gośćmi Kongresu Kultury Polskiej.


Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera. Specjalizuje się w zakresie teorii socjologicznej i metodologii nauk społecznych, teorii zmian społecznych, socjologii kultury i socjologii wizualnej, a ostatnio socjologii życia codziennego.
więcej »
Historyk literatury, krytyk, eseista, poeta oraz tłumacz. Od 1993 r. jest profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się m.in. twórczością Czesława Miłosza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, drugą awangardą, poezją wojenną, nurtami katastroficznymi, fantastyką naukową oraz bieżącą krytyką literacką.
więcej »
Duchowny katolicki, członek Kongregacji Wychowania Katolickiego i Rady ds. Środków Masowego Przekazu. Pełnił funkcję sekretarza osobistego Ojca Świętego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego pontyfikatu (1978–2005). Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, 3 czerwca 2005 r. Papież Benedykt XVI mianował Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a na konsystorzu w 2006 r. kreował go kardynałem.
więcej »
Reżyser telewizyjny i filmowy oraz scenarzysta, należy do grona jednych z najbardziej uznanych polskich twórców filmowych.
więcej »
Absolwentka Wydziału Polonistyki i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prowadzenia badań nad kulturą, zarządzania wiedzą o kulturze oraz statystyki kultury. Obecnie dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
więcej »
Naukowiec, rektor, profesor zarządzania i kierownik Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, noszącej imię jego nieżyjącego ojca, Leona Koźmińskiego, znanego ekonomisty specjalizującego się w ekonomice i organizacji handlu, profesora SGH.
więcej »
Z wykształcenia ekonomista – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). Od 2000 r. prezes Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, która powstała w celu wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce oraz dzielenia się doświadczeniami w zakresie transformacji ustrojowej z innymi krajami Europy Środkowo Wschodniej.
więcej »
Menadżer kultury, producent, inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych. Ukończył kulturoznawstwo na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz European Diploma in Cultural Art Management. Debiutował zawodowo jako menadżer Orkiestry Teatru Ósmego Dnia.
więcej »
Współczesny polski kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny, przedstawiciel tzw. polskiej szkoły kompozytorskiej w latach sześćdziesiątych. Były profesor i rektor PWSM w Krakowie. Jest doktorem honoris causa kilkudziesięciu uniwersytetów. 14 grudnia 2005 r. Został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.
więcej »
Historyk sztuki, profesor zwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Zakładem Dziejów Myśli o Sztuce i Podyplomowym Studium Muzealniczym; prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 1998 r.), członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
więcej »
Historyk i krytyk sztuki oraz kurator licznych wystaw. W 1970 r. ukończyła Wydział Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1973–1986 była związana z Polską Akademią Nauk, gdzie doskonaliła swoje umiejętności zawodowe, prowadziła badania na polu nowoczesnej i współczesnej sztuki oraz uczestniczyła w redagowaniu „Polskich Studiów Artystycznych”.
więcej »
Reżyser teatralny. Studiował historię, filozofię i filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, historię teatru greckiego w École Pratique Des Hautes Études na Sorbonie. Dyplom reżyserski zdobył na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, gdzie studiował w latach 1989–1993.
więcej »
Historyk sztuki, muzeolog. Ukończył w 1964 r. studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1975–1983 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1991 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Od 2002 r. jest członkiem Polskiej Akademii Nauk; członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
więcej »
Twórczość artystyczna Andrzeja Wajdy ma charakter kina autorskiego o dużej różnorodności, która czerpie z malarstwa i literatury polskiej oraz polskiej i europejskiej tradycji kulturowej. Stworzył wiele filmowych adaptacji dzieł literackich, jest autorem filmów o tematyce współczesnej, jak również kameralnych dramatów psychologicznych.
Zajmuje się reżyserią teatralną, był związany z krakowskim Starym Teatrem i warszawskim Teatrem Powszechnym. Jest reżyserem wielu przedstawień w teatrach w Polsce, a także w Europie, Japonii i USA.

więcej »
Dyrygent. Jest „rekordzistą” nagraniowym wśród polskich dyrygentów. Nagrał ponad 150 płyt dla wytwórni EMI, CBS, Camerata Tokyo, NVC Arts, Pony Canyon, Polskie Nagrania, Naxos. Drugie miejsce w międzynarodowym konkursie dyrygenckim H. von Karajana w Berlinie w 1971 r. zapoczątkowało jego międzynarodową karierę.
więcej »
Socjolog, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pisarz science fiction. Zajmował stanowisko doradcy ds. polityki społecznej NSZZ „Solidarność” oraz był członkiem zespołu „Solidarności” w obradach Okrągłego Stołu.
więcej »
Profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedry Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
więcej »
W latach 2003–2004 kierownik Zespołu Zadaniowego ds. funduszy strukturalnych i strategii kultury w Narodowym Centrum Kultury oraz pełnomocnik Ministra Kultury ds. Narodowych Programów Kultury. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, najpierw jako dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządami, potem Departamentu Strategii Kultury i Spraw Europejskich, a następnie Departamentu Strategii Kultury i Funduszy Europejskich. Od lutego 2008 r. Podsekretarz Stanu w MkiDN odpowiedzialny za fundusze europejskie i sprawy międzynarodowe.

więcej »
Doktor socjologii związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo Hutniczą. Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ i na Wydziale Humanistycznym AGH. Studiował i uzyskał stopień naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor – prof. dr hab. Piotr Sztompka).
więcej »
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo