Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Wykorzystana literatura

Appadurai Arjun (2005), Nowoczesność bez granic, przeł. Zbigniew Pucek, Universitas, Warszawa.
Baldwin Elaine i in. (2007), Wstęp do kulturoznawstwa, przeł. Maciej Kaczyński, Zysk i S-ka, Poznań,
Beauchamp Murray A.. (1965), An Improved Index of Centrality, “Behavioral Science”, t. 10, s. 161-163.
Bourdieu Pierre (1986), The Form of Capital, w: John G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, London: Grennwood Press.
Bourdieu Pierre (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. Piotr Biłos, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Bourdieu Pierre (2006), Medytacje pascaliańskie, przeł. Krzysztof Wakar, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loic J. D.(2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. Anna Sawisz, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Bukraba-Rylska Izabela (2008), Socjologia wsi polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Burszta Wojciech (2008), Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Burszta Wojciech (2008), Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa: PIW.
Corbin Juliet, Strauss Anzelm (1997), Grounded Theory in Practice, Thousand Oaks: Sage.
Dumazedier Joffre, Lafant, M. F (1967), Sociologie du Loisir. Histoire. Problemes. Methodes. Montreal.
Fatyga Barbara (1993), Śmietnik symboliczny, w: Aldona Jawłowska, Marian Kempny, Elżbieta Tarkowska (red.), Kulturowy wymiar przemian społecznych, Warszawa: IFiS PAN.
Fatyga Barbara. (1999), Młodzież. „Nosiciele zarazy” czy forpoczta nowej kultury?, w: Janusz Mucha (red.). Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Fatyga Barbara (2000a), Kilka odpowiedzi na pytanie dlaczego warto badać młodzież, „Prace Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych”, nr 3, Warszawa.
Fatyga Barbara (2000b), Biografia jako obszar kultury. Metodologia pracy z tekstami, w: Stefan Bednarek, Krzysztof Łukasiewicz (red.), Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku, Wrocław: DTSK Silesia.
Fatyga Barbara (2001), Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście, Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży.
Fatyga Barbara (2002), Agresja przemoc i indywidualizm ego-sekurialny, w: Stefan Amsterdamski (red.), Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa: Sic!
Fatyga Barbara, Górniak Katarzyna, Zieliński Przemysław (2000), Dwie Europy. Młodzi Niemcy i młodzi Polacy na przełomie wieków, t. 1: Plemienny wróg – globalny kumpel, Warszawa: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Fatyga Barbara, Zieliński Przemysław (2008), „Warszawskie badanie stylów życia młodzieży”, tekst udostępniony przez autorów, Warszawa.
Giddens Anthony (2002), Nowoczesność i tożsamość, przeł. Alina Sulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Grad Jan (1997), Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologiczno-teoretyczna, Poznań: Wydawnictwo UAM.
Hardt Michel, Negri Antonio (2005), Imperium, przeł. Sergiusz Ślusarski, Adam Kołbaniuk, Warszawa: W.A.B.
Harris Zellig S. (1952), Discourse Analysis, “Language”, t. 28, s. 1-30.
Howarth David (2008), Dyskurs, przeł. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Kłoskowska Antonina (1981), Socjologia kultury, Warszawa: PWN.
Kłoskowska Antonina (2003), Homogenizacja, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Andrzej Mencwel (red.), Warszawa: WUW.
Kurczewska Joanna (2000), Kanon kultury narodowej, w: Kultura narodowa i polityka, Joanna Kurczewska (red.), Warszawa: Oficyna Naukowa.
Kmita Jerzy (2008), Konieczne serio ironisty, Poznań: Wyd. UAM.
Konecki Krzysztof (2000), Studia z metodologii badan jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Macdonald Dwight (2005/1953) Teoria kultury masowej, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Andrzej Mencwel (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Nowiński Jacek (red.) (2008), Moda na obciach. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Kulturoznawczej "Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną?”, Elbląg: Wydawnictwo Wilk Stepowy.
Oliwińska Iwona (2008), Warszawskie Szmulki. Miejsce, ludzie, style życia, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Paluch Andrzej (1990), Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa: PWN.
Pęczak Mirosław (2006), Clubbing – funkcja fatyczna, w: Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, Małgorzata Marcjanik (red.), Warszawa: Wydawnictwo Trio.
Robin Regine (1980), Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, w: Michał Głowiński (red.), Język i społeczeństwo, Warszawa: Czytelnik.
Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (2007), Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych
Sowa John F. (1992), Semantic Networks; http://www.jfsowa.com/pubs/semnet.htm
Sułkowski Bogusław (1984), Zabawa. Studium socjologiczne, Warszawa: PWN.
Szpociński Andrzej (1997), Czy kryzys kanonu?, w: Marian .Kempny, Alina Kapciak, Sławomir .Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Szpociński Andrzej (2000), Przeszłość jako tworzywo kanonu kulturowego. Kanon kulturowy upowszechniany w programach telewizyjnych, w: Joanna Kurczewska, (red.), Kultura narodowa i polityka, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Taylor Charles (2001), Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. Marek Gruszczyński i in., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wierzbicka Anna (1978), Sapir a językoznawstwo współczesne, w: Edward Sapir, Kultura, język, osobowość, Warszawa: PIW.
Wiśniewski Wiesław (1980), Wzór człowieka wykształconego w świadomości społecznej, „Studia Socjologiczne”, nr 3.
Zarycki Tomasz (2008), Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Ziemilski Andrzej (1984), Trzy modele doświadczenia kulturalnego (Szkic problemowy), „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
Ziółkowski Marek (1989), Nabywanie kompetencji kulturowej, w: Teresa Kostyrko, Andrzej Szpociński (red.), Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, Warszawa: COMUK.

poprzedni rozdział
« Listopad 2019 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo