Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Źródła finansowania kultury

4. 4. Wydatki gospodarstw domowych

W 2007 r. udział wydatków na kulturę w łącznych wydatkach gospodarstw domowych wzrósł w stosunku do 2006 r. z 3,4% do 3,6%. Udział wydatków na kulturę w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych wahał się od 2,1% do 3,9%.

Przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych na jedną osobę w gospodarstwach domowych w 2007 r. wyniosły 345,7 zł. Ich wartość nominalna w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 14,7% i była wyższa we wszystkich typach gospodarstw domowych.

Wydatki na kulturę w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych w ujęciu wartościowym kształtowały się następująco: 506,8 zł na osobę w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek, 368,5 zł w gospodarstwach emerytów i rencistów (w gospodarstwach emerytów – 404,6 zł, a w gospodarstwach rencistów – 261,2 zł), 345,8 zł w gospodarstwach pracowników (225,8 zł w gospodarstwach osób pracujących na stanowiskach robotniczych, a 523,6 zł – w gospodarstwach osób pracujących na stanowiskach nierobotniczych) oraz 151,7 zł w gospodarstwach rolników.

Z roku na rok gospodarstwa domowe wydają nominalnie na kulturę, w przeliczeniu na jedną osobę, o 18,0 zł więcej i tendencja ta utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie od 1993 r.

Wykres 4. Tendencja wzrostu wydatków nominalnych w gospodarstwach domowych na kulturę na jedną osobę rocznie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2008.

W 2007 r. – podobnie jak w roku poprzednim – najwyższe wydatki związane były z mediami. Opłaty za abonament radiowy i telewizyjny wyniosły 46,0 zł na osobę, a za telewizję kablową – 75,4 zł i stanowiły odpowiednio: 13,3% i 21,8% wszystkich wydatków gospodarstw domowych na kulturę. Na gazety i czasopisma gospodarstwa domowe wydały 42,8 zł na jedną osobę (12,4% wydatków na kulturę), a na książki średnio 17,0 zł (wraz z podręcznikami do nauki kwota ta wyniosła 53,2 zł).

Wyraźne różnice widać także w wydatkach gospodarstw domowych związanych z korzystaniem z Internetu. Przeciętnie na jedną osobę w gospodarstwie domowym w 2007 r. wydatki na usługi internetowe przez telefon stacjonarny wyniosły 28,20 zł, a inne opłaty internetowe (poza telefonem) 44,2 zł. W poszczególnych typach gospodarstw było to odpowiednio: w gospodarstwach pracujących na własny rachunek – 58,8 zł i 72,9 zł, w gospodarstwach pracowników – 31,4 zł i 54,1 zł, w gospodarstwach rolników – 18,7 zł i 9,5 zł, w gospodarstwach emerytów i rencistów – 16,8 z i 23,2 zł.


Tabela 41. Miesięczne wydatki gospodarstw domowych na kulturę i rekreację w przeliczeniu na osobę (w zł)

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Tabela 42. Dynamika wzrostu wydatków gospodarstw domowych na kulturę i rekreację (w %)
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Szczegółowe dane Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie analizy wydatków gospodarstw domowych na kulturę obejmują lata 2005-2007, wcześniej od 1999 r. informacje o wydatkach na kulturę i rekreację zbierano łącznie. Wydatki we wcześniejszych latach zostały wyliczone szacunkowo 19(zob. tablica 43).

Tabela 43. Wydatki gospodarstw domowych na kulturę w latach 1999-2007
Źródło: Szacunki własne na podstawie danych GUS.

Wzrost wydatków na kulturę był bardzo nieregularny. Najwyższa dynamika wystąpiła w latach 2003 i 2006-2007, możemy więc dostrzec pewną korelację wydatków na kulturę z dynamiką PKB.

Tabela 44. Standaryzowane (w cenach bieżących) wydatki gospodarstw domowych na rekreację i kulturę na jednego członka gospodarstwa domowego rocznie, w wybranych krajach Europy w latach 1999-2007 (w euro)

Źródło: Eurostat.

W skali europejskiej polskie gospodarstwa domowe wydają na kulturę niewiele (zob. tabela 44). Od krajów, które pod tym względem są liderami, dzieli nas ogromny dystans. Na przykład w Niemczech poziom wydatków jest pięciokrotnie wyższy niż w Polsce i wynosi 1500 euro. Także sąsiadujące z Polską Czechy czy Słowacja, pomimo że w 1999 r. ich wydatki były takie same jak w Polsce, w 2006 r. wyprzedają nas – Czechy dwukrotnie (600 euro), a Słowacja półtorakrotnie (400 euro). W stosunku do liderów, którymi są Dania i Wielka Brytania, różnica poziomu wydatków okazuje się blisko ośmiokrotna.

Wykres 5. Udział wydatków na rekreację i kulturę w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych w 2007 r. (w%)
Źródło: Eurostat.

Tego w sumie pesymistycznego obrazu zasadniczo nie zmieniają dane dotyczące udziału wydatków na kulturę i rekreację w budżetach gospodarstw domowych, który jest w Polsce niższy niż w starych państwach członkowskich UE (poza Portugalią i Grecją). Niższe wskaźniki mają tylko Litwa, Bułgaria i Rumunia. Od wielu państw (w tym do Czech) dzieli nas duży i od lat nie malejący dystans.

poprzedni rozdzial
 
.......................................................................................
19 Szacunkowe wydatki w latach 1999-2004 wyliczono w następujący sposób: na podstawie dostępnych danych o wydatkach gospodarstw domowych w latach 2005-2007 został ustalony udział wydatków na kulturę w wydatkach na kulturę i rekreację. Wyniósł on 47,4%. Na podstawie tego współczynnika zostały określone wydatki na kulturę we wcześniejszych latach.
« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo