Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]
Zbiór poszczególnych czynności i działań związany z procesem tworzenia, konsultowania, uchwalania oraz ogłaszania aktów prawnych. Proces legislacyjny ma charakter jawny.

W przypadku ustaw proces legislacyjny rozpoczyna się z chwilą wniesienia projektu aktu prawnego do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej. Inicjatywę ustawodawczą Konstytucją RP przyznaje grupie posłów, Senatowi, Prezydentowi RP oraz grupie co najmniej 100 000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu.
W przypadku, gdy Rada Ministrów inicjuje proces legislacyjny, tak w przypadku ustaw jak i rozporządzeń, rozpoczyna się on z chwilą podjęcia czynności związanych z Oceną Skutków Regulacji zakończonych stworzeniem założeń do projektu aktu prawnego.

Na każdym etapie procesu legislacyjnego każdej osobie fizycznej, jak i osobom prawnym, a także stowarzyszeniom przysługuje prawo do wnoszenia uwag i postulatów. Jednakże wykonywanie zarobkowej działalności lobbingowej bez dokonania uprzedniej rejestracji takiej działalności stanowi złamanie prawa i podlega każe administracyjnej.
Projekty ustaw i rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.

W przypadku projektów ustaw i rozporządzeń autorstwa poszczególnych ministrów, Prezesa Rady Ministrów bądź samej Rady Ministrów proces legislacyjny powinien obywać się w oparciu o program prac legislacyjnych. Program ten powinien obejmować okres co najmniej 6 miesięczny oraz zawierać w szczególności:
  • zwięzłą informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie ustawy
  • wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie ustawy
  • wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu założeń projektu ustawy
  • imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu założeń projektu ustawy
  • wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy
  • imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu ustawy oraz wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów

Program podlega również udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów oraz poszczególnych ministerstw w przypadku projektów aktów wykonawczych do ustawy.

W 2010 r. planowane jest utworzenie jednej wspólnej platformy elektronicznej zawierającej wszystkie akty prawne projektowane na szczeblu rządowym.

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo