Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Organizacja życia teatralnego w Polsce

2.2. Teatry niepubliczne

2.2.4. Perspektywy partnerstwa publiczno-prywatnego


W Polsce istnieją podstawy prawne dla różnych form partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze usług kultury. Ustawa o samorządzie gminnym upoważniła władze gminy do zawierania umów z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań własnych, dała im także swobodę ustalania zasad zarządu mieniem gminy i korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej46. Ustawa kompetencyjna wprowadziła prawną możliwość powierzania przez organizatora zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu (kontraktu menedżerskiego) zawartej między organizatorem a zarządcą na czas określony, nie krótszy niż trzy lata. Podobne zapisy znajdują się w ustawach o samorządzie powiatowym i wojewódzkim, które to jednostki mogą zawierać umowy z innymi podmiotami w celu realizacji zadań publicznych47. Ponadto w Ustawie o samorządzie wojewódzkim zapisano wprost możliwość „pozyskiwania i łączenia środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej”48. Partnerami władz samorządowych mogą być: jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa, samorządu gospodarczego i zawodowego, administracja rządowa (wojewoda), inne województwa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, a także organizacje międzynarodowe i regiony innych państw, zwłaszcza sąsiednich.

28 lipca 2005 r. uchwalono Ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, która sprawę normuje w szczegółach49. „Partnerstwo publiczno-prywatne (zwane dalej: PPP) w znaczeniu ustawy jest opartą na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpracą podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służącą realizacji zadania publicznego”50. Istotą koncepcji partnerstwa jest „sprawne wywiązywanie się przez władze, na których ciążą określone prawne obowiązki wykonywania zadań publicznych (co przekłada się na obowiązek świadczenia usług użyteczności publicznej), we współpracy z partnerem prywatnym”51. Partnerem prywatnym mogą zostać przedsiębiorcy, podmioty zagraniczne, organizacje pozarządowe i kościoły.

Grażyna Prawelska-Skrzypek w książce Polityka kulturalna polskich samorządów formę współpracy na zasadzie partnerstwa publiczo-prywatnego umieszcza w kontekście międzynarodowym. Popularyzowana we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku koncepcja spółek akcyjnych świadczących usługi mniej komercyjne (np. teatry) cieszyła się ograniczonym zainteresowaniem i była przyjmowana bardzo krytycznie. Początkowo „dobrą opinią cieszyła się we Francji idea spółek lokalnych o kapitale mieszanym (publiczno-prywatnym) [powoływanych od 1983 r. przez władze terenowe do realizacji lokalnej polityki kulturalnej]. [...] Ta formuła, która symbolizowała nowoczesne zarządzanie, wydawała się być bardzo atrakcyjna dla przedsięwzięć i instytucji kulturalnych, ale okazało się, że ich rentowność była zdecydowanie niska, i obecnie jest bardzo mało przedsięwzięć tego typu”52 .

Ważne wydaje się wyjaśnienie sprawy finansowania partnerstwa. W myśl nowej ustawy zasadą jest, „że partner prywatny w ramach PPP powinien opłacalność zaangażowania się we współpracę osiągać dzięki opłatom, jakie pobiera od użytkowników dostarczanych przez siebie usług, ewentualnie oszczędnościom uzyskiwanym dzięki własnemu potencjałowi. Całkowite przejęcie przez partnera publicznego ryzyka ekonomicznego przedsięwzięcia (wynagrodzenie) jest wyjątkiem od reguły możliwym do zaakceptowania jedynie w przypadku PPP dotyczącego wykonywania zadań publicznych, które w zasadzie nie mogą generować zysku ze swej natury lub ze względów społecznych”53. Gdy powstaną rozporządzenia, ustawa o partnerstwie będzie być może wykorzystywana dla potrzeb działalności kulturalnej.

Warto dodać, że gdy powstawała łódzka instytucja kultury Fabryka Sztuki współprowadzona przez Urząd Miasta i dwie organizacje pozarządowe, w pierwszych deklaracjach powoływano się na ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Gdy jednak doszło do precyzowania szczegółów umowy PPP okazało się nieprzydatne w przypadku instytucji kultury i ostatecznie podstawą prawną była Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Natomiast na początku roku 2009 Biuro Kultury Urzędu Miasta stołecznego Warszawy postanowiło na podstawie Ustawy o organizowaniu... (art. 15 ust. 4a) przekazać Teatr Ochoty w zarząd organizacji pozarządowej. Od stycznia teatr ma p.o. dyrektora (dotychczasową ksiegową teatru), ponieważ na przeszkodzie stanęły przepisy – według prawników UM wyłonienie zarządcy wymaga przetargu, gdyż w tym przypadku wobec instytucji kultury należy stosować przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

--------------------------------------------------------------------
46 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.
47 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 576.
48 Ustawa o samorządzie wojewódzkim, art.11, ust. 2.
49 Ustawa z 28 lipca 2005 o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 169, poz. 1420.
50 B. P. Korbus, Partnerstwo publiczno-prywatne w polskim systemie prawnym, „Rachunkowość budżetowa” 2005, nr 21 (także: http://www.infor.pl/dane/?tresc=partnerstwo).
51 Tamże.
52 G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów, s. 196.
53 B. P. Korbus, Partnerstwo publiczno-prywatne w polskim systemie prawnym…« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo