Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Rekomendacje dla muzeów polskich na najbliższe lata

3.6. Tworzenie centrów wymiany informacji o zbiorach i muzeach. Wizja nowych instytucji i sieci międzymuzelanych. Instytut Muzeologii

W sytuacji polskich muzeów, w których mamy do czynienia z dużą różnorodnością organizatorów i nie zawsze możliwym do realizacji nadzorem Ministra Kultury nad działalnością instytucji, ważnym elementem strategii dotyczącej dziedzictwa powinno być utworzenie wyspecjalizowanego ośrodka muzeologicznego. Jego zadaniem byłoby: administrowanie stale uaktualnianą bazą danych o zbiorach i muzealiach istniejących w Polsce; wpływ na kształtowanie programu studiów wyższych i edukacji w zakresie muzealnictwa (promocja dobrych praktyk i standardów); prowadzenie szkoleń dla już zatrudnionego w muzeach personelu w zakresie wdrażania standardów; prowadzenie wymiany międzynarodowej w zakresie pozyskiwania specjalistów, świadczenie usług doradczych w zakresie muzealnictwa; pomoc instytucjom muzealnym w negocjacjach przy międzynarodowej wymianie zbiorów i wystaw; tworzenie bazy danych dotyczących ekspertów i specjalistów w zakresie usług muzealnych.

Projekt takiego ośrodka – Instytutu Muzeologii – został złożony Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w marcu 2008 r.95 Intencje projektodawców zakładały, że Instytut Muzeologii powinien być narodową instytucją kultury i pełnić rolę wyspecjalizowanego operatora w zakresie muzealnictwa i muzeologii. Jego zadaniem ma być działanie non profit na rzecz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorów muzeów oraz samych muzeów. Powinien on być także ośrodkiem wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy o muzeach dla potrzeb innych podmiotów. Instytut docelowo mógłby być operatorem on arm-length wobec organizatorów muzeów i prowadzić na przykład konkursy na stanowiska w muzeach (jak SARP w konkursach architektonicznych), rekrutować członków rad powierniczych itp. Do głównych zadań Instytutu powinno też należeć: stworzenie ośrodka informacji o muzeach polskich, ich zbiorach, a także na temat bieżącej aktywności, redakcja informacji dostępnej on-line na stronach WWW w języku polskim i angielskim; udostępnianie bieżących informacji dotyczących: organizowanych i prowadzonych działań edukacyjnych w muzeach, szkoleń i programów doskonalenia zawodowego pracowników muzeów, programów społecznych, działalności naukowej, konserwacji zbiorów, standaryzacji procedur informatycznych, a także planowanych wystaw (np. aby uniknąć rocznicowej, szkodliwej społecznie konkurencyjności, czego objawem jest niechęć do pożyczania zabytków, a także aby zwiększyć efekty społeczne wystaw, np. przez współudział kilku muzeów); upowszechnianie dobrych praktyk w muzeach.

Instytut powinien zajmować się także profesjonalną publikacją materiałów informacyjnych poświęconych muzeom w Polsce, tworzeniem bazy danych muzeologów pracujących w polskich i zagranicznych muzeach – ekspertów w określonych dziedzinach.
Instytut powinien także blisko współdziałać z Instytutem Adama Mickiewicza w zakresie promocji muzeów polskich za granicą, między innymi za pośrednictwem sieci NEMO i ICOM, muzeom zaś służyć pomocą w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

Ważną grupą zadań jest także utrzymywanie sieci współpracy międzynarodowej w organizacjami muzealnymi w Polsce i za granicą oraz instytutami muzeologicznymi i instytutami dziedzictwa (np. Holandia, Niemcy, Czechy, gdzie istnieją podobne instytucje); opracowywanie standardów procedur postępowania w muzeach zgodnie z przepisami UE, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie prawodawstwa na rzecz muzeów; współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i uczelniami w celu prowadzenia szkoleń dla kadry muzealników oraz organizacja konferencji (od poziomu edukacji studentów do kształcenia specjalistycznego).

Pośrednio Instytut Muzeologii mógłby współdziałać w organizacji praktyk muzealniczych; organizacji szkoleń na poziomie podstawowym dla pracowników muzeów (poprzedzających studia w zakresie muzealnictwa, istniejące na polskich uczelniach) w zakresie: podstaw prawnych działania muzeów w Polsce i Europie; standardów zapisów rejestracji obiektów, standardów digitalizacji i informatyzacji zbiorów; standardów umów, raportów i dokumentów potrzebnych do organizacji udostępniania i przemieszczenia muzealiów; wprowadzenia do zagadnień finansowania i zarządzania instytucjami; podstaw marketingu, reklamy i współpracy ze sponsorami; wprowadzenia do organizacji programów edukacyjnych i socjalnych w muzeach; wprowadzenia do zagadnień konserwacji zapobiegawczej w muzeach, wymogów procedur konserwatorskich; zasad bezpieczeństwa przechowywania, udostępniania i transportu muzealiów.


----------------------------------------------------
95 Projekt powstał według koncepcji Doroty Folgi-Januszewskiej i Pawła Jaskanisa.

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo