Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Rekomendacje dla muzeów polskich na najbliższe lata

3.3. Polityka inwestycyjna wobec muzeów

Mapa muzeów w Polsce ukazuje jasno obszary nasycone muzeami i ubogie w te instytucje. Można sadzić, że brak muzeów na określonym terenie jest oznaką występowania kilku ważnych czynników, które mają wpływ na kształtowanie kultury, tożsamości regionalnej i edukacji.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KOBiDZ.

Największa liczba muzeów z oddziałami znajduje się w województwach: małopolskim (149), mazowieckim (135) i wielkopolskim (99)90, czyli tam, gdzie główne miasta pełniły funkcje stołeczne w różnych okresach historii Polski, nie jest też przypadkiem, że zależy to do długości okresu trwania owej stołeczności, co bezpośrednio przekłada się dziedzictwo kultury i nauki w danym regionie.

Najmniej nasycone muzeami są: województwa: opolskie (15), lubuskie (18) i zachodniopomorskie (28) – ziemie w znacznej części włączone w granice Polski w 1945 r., których profil kulturowy w XX wieku się zmienił. Rozpoznanie skrajności pozwala sugerować, że mądrze prowadzona polityka inwestycji w kulturę powinna mieć na uwadze „dowartościowanie” tych obszarów przede wszystkim za sprawą promocji sztuki i kultury współczesnej oraz tworzenia muzeów poświęconych naturze, ochronie przyrody i lokalnemu opisowi historycznemu.

Wydaje się, że od czasu likwidacji Centralnego Biura Wystaw Artystycznych i po reformie administracyjnej 1997 r. nie podejmowano refleksji na temat znaczenia instytucji muzealnych dla rozwoju regionów, a przecież nowo powoływane lub reaktywowane muzea mogą stać się ważnym narzędziem odbudowy tożsamości kulturowej, również jako miejsca dialogu międzykulturowego.

Polityka inwestycyjna wobec muzeów powinna, zdaniem wielu współczesnych teoretyków i praktyków-muzeologów, być świadomym dążeniem do stworzenia miejsc dialogu interkulturowego, negocjacji społecznej i artystycznej. Niedawne doświadczenia krajów byłej Jugosławii, których przedstawiciele utworzyli w ramach ICOM / UNESCO wielostronną komisję współpracy międzymuzealnej niwelującej skutki wojny, dowodzą, że obszar muzeum jest znakomitym miejscem negocjacji kulturowej.

Drugim celem inwestowania w istniejące i tworzone muzea jest promocja kraju przez turystykę (zarówno wewnętrzną, edukacyjną, jak i zagraniczną). W tym wypadku wydaje się konieczne przede wszystkim doinwestowanie istniejących muzeów i pomoc w stworzeniu z nich atrakcyjnych ośrodków sztuki, kultury i nauki. Trzeba dodać, że zapewne ponad 90% polskich muzeów wymaga dziś remontów i unowocześnienia, około 50% rozbudowania istniejącej powierzchni.

Jednym z najważniejszych priorytetów państwa powinno być wypracowanie mechanizmów inwestowania strukturalnego w muzea, będące nie tylko instytucjami kultury, ale także miejscem zdeponowania majątku narodowego. Mechanizmy te powinny uwzględniać zarówno politykę podatkową, wkład Skarbu Państwa w ochronę majątku narodowego, jak i włączanie muzeów w większe programy regionalne (przykładem mogłoby być włączenie Muzeum Sportu w Warszawie w realizację Mistrzostw FIFA w 2012 r.).


--------------------------------------------------------
90 Zob. zestawienie liczbowe w rozdz. 1.2. tego opracowania.

« Styczeń 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo