Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Sytuacja muzeów w Polsce po 1989 r.

1.7. Działalność merytoryczna: ochrona zbiorów, konserwacja, opracowania naukowe, wystawy stałe i czasowe

Po okresie wyraźnego kryzysu lat 1989-1994, od drugiej połowy lat 90. XX wieku następuje wyraźny wzrost liczby badań naukowych, wystaw, szkoleń, konferencji, stopniowa poprawa poziomu opieki nad zbiorami, wdrażanie standardów klimatycznych i konserwatorskich w muzeach, czego dowodzi między innymi liczba i jakość publikacji. W 2007 r. w wyniku wieloletnich starań środowiska konserwatorów muzealnych oraz PKN ICOM zostały opracowane i wydane standardy konserwacji zapobiegawczej wyznaczające jakościowy próg ochrony muzealiów35. Publikacja ta, zawierająca między innymi opis właściwych parametrów środowiska muzealnego36, jest rezultatem blisko dwudziestu lat badań nad zagadnieniami stabilizacji i optymalizacji warunków w muzeach i zaleca kierunki standaryzacji przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny.

Nie istnieją jednak współczesne badania oceniające realne warunki panujące w muzeach polskich, które pozwoliłyby ocenić liczbę instytucji spełniających wymogi Międzynarodowego Komitetu Konserwacji ICOM – CC (http://icom-cc.icom.museum) oraz oszacować wartość inwestycji, które należy zrealizować w celu uzyskania właściwych warunków przechowywania muzealiów.
Instytucją świadczącą usługi konsultacyjne w tym zakresie (ocena stanu) jest Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (http://www.oozp.pl). Jego działalność nie ma jednak charakteru nadzoru nad instytucjami muzealnymi, pełni on raczej funkcje doradcze i zaświadczające o warunkach bezpieczeństwa (np. przy wnioskowaniu przez muzea o uzyskanie gwarancji państwowych), w mniejszym stopniu zorientowany jest na problemy klimatu i opieki konserwatorskiej.

Zaawansowanie działalności naukowej i badawczej muzeów także nie jest monitorowane. Dane GUS nie oddają rzeczywistej dynamiki zmian, nie liczone i nie oceniane są ani liczba, ani ranga projektów badawczych, w których muzea uczestniczą, z kolei statystyka działań konserwatorskich nie rozróżnia szeroko zakrojonych badań i interwencyjnych konserwacji. Nie podejmuje się też oceny ekonomicznej wdrożenia prowadzonych badań. Stałe zwiększanie się liczby wystaw czasowych realizowanych przez muzea (w 2007 r. w 720 muzeach zrealizowano 4271 wystaw czasowych37, był to wzrost o ok. 20% w stosunku do roku 2000) jest w tym wypadku jedynym i najlepszym dowodem rozwoju działalności merytoryczno-naukowej. Także liczba tytułów publikacji wydanych przez muzea (5,3 tys. w 2700 r.) wskazuje na dużą aktywność muzealników i tego sektora kultury.

Jednak całościowe podsumowanie tej działalności można byłoby przeprowadzić dopiero po opracowaniu ankiety pozwalającej ująć nie tylko liczba i charakter prowadzonych badań i studiów, ale także efekty ich wdrożenia (w wypadku muzeów to wystawy stałe i czasowe, wydane publikacje, działalność edukacyjna i konserwatorska).
--------------------------------------
35 Konserwacja zapobiegawcza
w muzeach. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Muzeum Narodowym w Warszawie 6-7 listopada 2006, oprac. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2007.
36 Tamże, s. 81.

37 Kultura w 2007 r., s. 61.
« Czerwiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo