Imię: Andrzej
Nazwisko: Kruszewski
 
Członek Nowosolskiego Towarzystwa Humanistycznego który pokusił się podjąć wypowiedzi na temat kontekstów finansowych działalności kulturalnej. Konkluzją dyskusji było dotknięcie potrzeb i samorządna Rzeczypospolita potrzebuje w nadchodzących czasach rozwiniętego programu regionalnego, wielości młodych regionalistów i idei nowoczesnej regionalności. Także Polska jako uczestnik i podmiot europejskiej wspólnoty narodów i ojczyzn (podkreślajmy narody w ich ojczyznach – tych małych i tej wielkiej), jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej, nie może obejść się bez wyrazistej i transparentnej struktury regionalnej i bez narodowego modelu tożsamości regionalnej. Nie wszystkim wystarcza „chała i gorzała” i może dlatego koledzy i koleżanki z ław szkolnych zapraszają do naszych małych ojczyzn emigrantów-artystów, znajdując środki do pokazania dzieł, pozostawienia śladu w małej ojczyźnie pochodzenia. Dlaczego jedną z potrzeb jest konieczność emigracji aby mógł dokonać się rozwój samorealizacji i godnych warunków egzystencji - chroniąc się tam przed zawiścią i deprecjonowaniem umiejętności. http://issuu.com/search?q=ceui&st=document w zakładce: Prowincjonalny dostęp do kultury - Oena z perspektywy miasteczka
 
Dodany:
Ostatnio zalogowany: