Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Zielona Księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej

Zielona Księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej (potocznie nazywana Zielną Księgą ws. przemysłów kreatywnych) to dokument powstały w wyniku prac prowadzonych w ramach Otwartej Metody Koordynacji.


Czym są Zielone Księgi?


Zielone Księgi to dokumenty wydawane przez Komisję Europejską – inicjowane są przez jednego z komisarzy lub opracowywane przez właściwą merytorycznie Dyrekcję Generalną (w przypadku Zielonej Księgi ws. przemysłów kreatywnych jest to Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury). Zielne Księgi przybierają najczęściej formę komunikatu i dotyczą wąskiej, bardzo konkretnej dziedziny. Nie zawierają propozycji konkretnych rozwiązań, nie mają charakteru wiążącego, ich celem jest rozpoczęcie debaty na jakiś temat – np. poprzez konsultacje.
Ich następstwem może być wydanie Białej Księgi, która stanowi zbiór propozycji konkretnych rozwiązań, ma charakter strategiczny i po przyjęciu przez Radę staje się programem działania Wspólnot. Białe Księgi opracowywane są na wniosek Rady przez Komisję.

Dlaczego powstała Zielona Księga ws. przemysłów kreatywnych?


Głównym celem wydania Zielonej Księgi w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej jest rozpoczęcie dyskusji na temat warunków koniecznych dla powstania środowiska stymulującego rozwój europejskiego sektora kreatywnego.

Jaka jest konstrukcja Zielonej Księgi?

Dokument został podzielony na następujące rozdziały:
1. Kontekst polityczny, cele i zakres Zielonej Księgi
2. Różnorodność kulturowa, cyfryzacja i globalizacja: główne czynniki dalszego rozwoju przemysłów kultury i twórczych
3. Zapewnienie odpowiednich środków działania
4. Rozwój lokalny i regionalny jako czynnik sukcesu w skali światowej
5. Ku gospodarce kreatywnej: oddziaływanie przemysłów kultury i twórczych

W trzech ostatnich rozdziałach opis problemów poprzedzają pytania, prośba o opinię w danej kwestii.
Kwestionariusz jest także dostępny w formie osobnego dokumentu.

Czego chce dowiedzieć się Komisja Europejska?

Pytania Komisji odnoszą się do siedmiu obszarów:
1. Nowa przestrzeń do eksperymentowania, innowacji i przedsiębiorczości w sektorze kultury i branży twórczej
2. Lepsze dopasowanie do potrzeb PKT w zakresie kwalifikacji
3. Dostęp do finansowania
4. Wymiar lokalny i regionalny
5. Mobilność i obieg wytworów kultury i kreatywności
6. Wymiana kulturalna a handel międzynarodowy
7. Ku gospodarce kreatywnej: oddziaływanie przemysłów kultury i twórczych

Komisja pyta m.in. o to, w jaki sposób rozszerzyć pole działania i lepiej wspierać eksperymenty, innowacje i przedsiębiorczość przemysłów kultury i twórczych. W obszarze lepszego dopasowania do przemysłów kultury i kreatywnych w zakresie kwalifikacji, interesuje ją kwestia nawiązywania partnerstw pomiędzy szkołami artystycznymi i szkołami projektowania oraz przedsiębiorstwami w celu promowania inkubatorów, nowo powstających przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości oraz w jaki sposób wspierać można „peer-coaching” w obrębie PKT na poziomie Unii Europejskiej.

Dyskutując dostęp do finansowania rozważa się przede wszystkim to, w jaki sposób stymulować prywatne inwestycje i poprawić dostęp przemysłów kultury i kreatywnych do finansowania. Komisja zastanawia się także nad tym, czy wspieranie na poziomie UE instrumentów finansowych wnosi wartość dodaną i uzupełnia wysiłki podejmowane na poziomach krajowym i regionalnym oraz w jaki sposób poprawić zdolność przemysłów kultury i kreatywnych do pozyskiwania inwestorów - jakie specyficzne działania mogą zostać podjęte i na jakim poziomie (regionalnym, krajowym, europejskim).
Komisja podnosi także kwestię współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym rozważając w jaki sposób włączyć przemysły kreatywne i kultury w regionalne/lokalne strategie rozwoju, jakie narzędzia i partnerstwa potrzebne są do wypracowania zintegrowanego podejścia.

W Zielonej Księdze kontynuowana jest także dyskusja nt. mobilności dzieł i artystów, profesjonalistów z sektora kultury i kreatywnego w kontekście promocji różnorodności kulturowej. Komisja pyta o to, jakich nowych narzędzi należy użyć, żeby ją usprawnić zarówno w obrębie UE, jak i poza jej granicami oraz pyta jak wirtualna mobilność i dostęp on-line przyczyniają się do osiągnięcia tych celów.

Komisja zwraca się także z pytaniem o to jakie nowe narzędzia powinny zostać opracowane, żeby wzmocnić współpracę i wymianę handlową pomiędzy podmiotami z sektora kreatywnego i kultury z UE i państw nienależących do UE.
W ostatnim rozdziale –„Ku gospodarce kreatywnej: oddziaływanie przemysłów kultury i twórczych” zawarta została seria pytań dotyczących m.in. wpływu przemysłów kreatywnych i kultury na inne sektory i całe społeczeństwo, promocji zawierania partnerstw pomiędzy przemysłami kreatywnymi i kultury a instytucjami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami czy administracją publiczną.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Komisja Europejska do konsultacji zaprosiła osoby fizyczne, organizacje oraz narodowe, regionalne i lokalne władze państw członkowskich, a także instytucje europejskie i stowarzyszenia/sieci współpracy działające w obszarze przemysłów kreatywnych i kultury.

Dlaczego polskie organizacje/instytucje/twórcy powinni włączyć się do konsultacji?

Wyniki konsultacji Zielonej Księgi przełożą się bezpośrednio na działania podejmowane na poziomie europejskim, ale także te, na poziomie narodowym. Polscy twórcy i organizacje - przynajmniej w większości - nadal jeszcze nie są zainteresowani tym co dzieje się „w Brukseli”.

W platformach społeczeństwa obywatelskiego, które brały czynny udział w pracach Otwartej Metody Koordynacji, której wnioski znalazły swoje odzwierciedlenie w Zielonej Księdze, zasiedli przede wszystkim przedstawiciele największych, działających ponad granicami organizacji. Wśród nich, nadal jest niewielu polskich przedstawicieli.
Dzieje się tak prawdopodobnie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, ponieważ wydaje im się to zbyt odległe, nie widzą związku pomiędzy prowadzonymi na poziomie europejskim konsultacjami, zapadającymi decyzjami, a ich codziennym życiem. Wiedza na temat tego jakie mają one przełożenie na poziom narodowy, regionalny wciąż jest niewielka. Oprócz tego, nie są podejmowane szeroko zakrojone działania, które mogłyby im ten proces przybliżyć, wyjaśnić – ani przez podmioty krajowe, ani przez sieci, „europejskich olbrzymów”, które nadal nie mają pomysłu na to, jak pozyskiwać członków w „nowych państwach członkowskich” ani na to, jak skutecznie włączać ich do europejskiej debaty.
Dyskusje, pomimo swojego otwartego charakteru, toczą się więc w hermetycznym gronie – organizacji lobbingowych, przedstawicieli ministerstw, czasem zapraszane są do nich (jak np. w ramach OMK) środowisko akademickie i pojedynczy eksperci.

Dlatego warto odwiedzać stronę internetową Komisji Europejskiej, brać udział w konferencjach, spotkaniach, debatach oraz komentować publikowane dokumenty – każdy wkład – także ten przekazany przez osoby fizyczne - zostanie przeczytany i udokumentowany przez Komisję i może mieć wpływ na kształt polityki europejskiej.

Więcej informacji, dokumenty oraz kwestionariusze dla władz samorządowych i centralnych na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm

Po zakończeniu konsultacji, tekst zostanie uzupełniony o ich wyniki.Prawo kultury i sztuki : Prawo kultury w kontekście europejskim
Autor : Agata Etmanowicz

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


« Grudzień 2019 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo