Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Zezwolenie na przeprowadzenia imprezy masowej

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

Definicja

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powinno zawierać nazwę organizatora, miejsce jej przeprowadzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy, maksymalną liczbę osób, które mogą być w jej trakcie obecne, liczebność służb porządkowych, dane kierownika do spraw bezpieczeństwa (patrz -> Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej) oraz informację o konieczności zainstalowania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (patrz -> Utrwalanie przebiegu imprezy masowej).


Umiejscowienie w systemie prawa

Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z póżniejszymi zmianami (tekst jednolity DZ.U.2005.108.909).


Opis

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy. Stwierdza w nim także (na podstawie wniosku, opinii komendanta Policji lub podmiotu prowadzącego współzawodnictwo sportowe w danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu) czy jest to impreza o podwyższonym ryzyku (patrz -> Impreza masowa o podwyższonym ryzyku).

Wydając zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej organ je wydający - odpowiedni ze względu na miejsce realizacji imprezy - ma obowiązek kontrolowania zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w tym zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej określonych w nim warunków może przerwać imprezę masową.

Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na przystosowanych do tego terenach częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.

W takim przypadku organizator imprez jest zobowiązany na 14 dni przed planowanym terminem ich realizacji, przekazać - właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej - komendantom powiatowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej, państwowemu terenowemu inspektorowi sanitarnemu oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) następujące informacje:

  • plan graficzny terenu/obiektu (patrz -> Plan graficzny terenu/obiektu);
  • informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej;
  • informacje o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowych i informacyjnych (patrz -> Bezpieczeństwo imprezy masowej - obowiązki służb porządkowych organizatora) wraz ze wskazaniem kierownika do spraw bezpieczeństwa;
  • pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy, - szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed jej terminem zawiadamia o tym fakcie organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, Policję oraz wszystkie służby ratownicze, które wydały opinie dotyczące organizacji tej imprezy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie.
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji imprez masowych
Autor : Anna Ochmann

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Marzec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo