Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Zbiórka publiczna

Definicja legalna
Zbiórka publiczna to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w środkach finansowych lub w naturze na pewien z góry określony cel. Za zbiórkę publiczną mogą zostać uznane wszelkiego rodzaju apele o składanie dobrowolnych datków na rzecz wskazanych w apelu podmiotów, skierowane do bliżej nieokreślonych adresatów.


Umiejscowienie w systemie prawa

Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny

Podstawę prawną prowadzenia zbiórki publicznej stanowi ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, ze zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947, ze zm.).

Kwestii tej dotyczą także: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).


Opis

Cel

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej może być udzielone jedynie wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno - społeczne i społeczno - opiekuńcze.

Podmioty uprawnione


Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu, który powinien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź też z aktem organizacyjnym komitetu.

Formy

Zbiórka publiczna to nie tylko zbieranie pieniędzy do puszki, ale także sprzedaż cegiełek wartościowych, apele o wpłaty zamieszczane w mediach, sprzedaż przedmiotów po oznaczonych cenach, zbiórki ofiar w naturze, gromadzenie środków poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych typu sms lub dokonywanie połączeń telefonicznych typu audiotele lub infolinia.

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej: wójt, burmistrz (prezydent miasta) – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części; starosta – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę; marszałek województwa – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat; minister właściwy do spraw wewnętrznych –jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo. W przypadku, gdy zebrane ofiary mają być zużyte za granicą, pozwolenia na zbiórkę udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wniosek

Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej powinien zawierać: cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej; formy prowadzenia - mogą to być: dobrowolne wpłaty na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną, zbieranie ofiar do puszek kwestarskich, zbieranie ofiar do skarbon stacjonarnych, sprzedaż cegiełek wartościowych, sprzedaż przedmiotów i usług oraz zbieranie ofiar w naturze; termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki (pozwolenia wydawane są maksymalnie na okres jednego roku); obszar na jakim będzie zbiórka prowadzona; sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej; liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej; przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej; miejsce wydatkowania zebranych ofiar. Jeżeli zbiórka publiczna nie została przeprowadzona, należy o tym - w formie pisemnej - poinformować organ, który wydał pozwolenie oraz podać przyczyny, z powodu których nie przeprowadzono zbiórki. Wszelkich informacji dotyczących prowadzenia zbiórek publicznych, można uzyskać w Departamencie Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Instytucje/punkty informacyjne
www.mswia.gov.pl
www.ngo.pl


Rozwój sytuacji społeczno-prawnej po 1989 r.
Obowiązujące w Polsce przepisy regulujące zasady publicznego zbierania pieniędzy są przestarzałe – ustawa pochodzi bowiem z 1933 r. Ponadto, decyzje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie doo tego, na co można zbierać pieniądze, bywają niestety niejednoznaczne. Dlatego też organizacje pozarządowe zgłaszają pilną potrzebę zmiany przepisów i dostosowania ich do sytuacji obecnej. Przede wszystkim należy zmienić przepisy tak, aby w sytuacjach klęsk i katastrof humanitarnych, kiedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc poszkodowanym, można było natychmiast przystąpić do gromadzenia środków. Przepisy ograniczają także sposób pomocy, nie dopuszczają możliwości zmiany przeznaczenia środków, gdy tymczasem od momentu zarządzenia zbiórki do czasu wykorzystania środków mogą ulec zmianie potrzeby obdarowywanych. Dotychczas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zrezygnowało z kontrowersyjnej interpretacji przepisów, podciągającej pod zbiórkę publiczną sam fakt podawania do publicznej wiadomości numeru konta organizacji.


Bibliografia

  • Marciniak K., Zbiórki publiczne, broszura z serii 3W, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947, ze zm.).
  • Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, ze zm.)
  • www.mswia.gov.pl.
  • www.ngo.pl.
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji pozarządowych
Autor : Magdalena Arczewska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

19.02.2010, 08:03

JAK zgodnie z prawem stowarzyszenia pozarządowe mogą zapłacić za badanie dziecka za granicą? Czy konieczne jset tzw pozwolenie na wydawnie pieniędzy za granica? chodzi o zapłacenie rachunku w Londynie. Proszę o odpowiedź.

« Czerwiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo