Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Wolontariat

Definicja legalna
Wolontariat polega na świadczeniu dobrowolnej, bezpłatnej i bezinteresownej działalności na rzecz organizacji pozarządowych (patrz -> Organizacja pozarządowa) w zakresie ich działalności statutowej lub organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.


Umiejscowienie w systemie prawa

Prawo cywilne


Aktualny stan prawny

Zagadnienia dotyczące wolontariatu regulują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

Opis

Wymagania

Osoba pełnoletnia może podjąć się wykonywania świadczeń jako wolontariusz, samodzielnie podejmując taką decyzję. W przypadku osób małoletnich na rozpoczęcie powyższej działalności wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawa. Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte czynności. Powinien także dokładać należytej staranności w trakcie wykonywania swoich zadań w stosunku do osób, na rzecz których działa. Musi również dbać o majątek powierzony mu przez organizację oraz majątek organizacji, jeżeli świadczy swoją pracę w należącym do niej lokalu.

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń jako wolontariusz


Wolontariat podejmowany jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy wolontariuszem a korzystającym. Powinno ono określać zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia, a także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

W przypadku wolontariatu przekraczającego okres 30 dni, porozumienie musi mieć formę pisemną. Wolontariusz w trakcie lub po zakończeniu świadczenia działalności na rzecz organizacji, może ponadto zażądać wydania mu pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczenia na zasadzie wolontariatu.

Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne oraz zaopatrzenie z tytułu wypadków przy pracy na mocy odrębnych przepisów.


Instytucje/punkty informacyjne
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl
www.isp.irg.pl/kompas


Rozwój sytuacji społeczno-prawnej po 1989 r.
Przed uchwaleniem ustawy o działalności pożytku publicznego w 2003 r., wśród wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych panował pogląd, iż należy w sposób kompleksowy i jednolity uregulować przepisy dotyczące wolontariatu. Trzeba jednak podkreślić, że niemal wszystkie aspekty dotyczące tej sfery zostały uregulowane wprost bądź znajdowały do nich zastosowanie przepisy regulujące stosunki pracownicze czy zlecenia. Przepisy te nie były jednak tworzone z myślą o tym, że będą z nich korzystały podmioty organizujące działalność charytatywną. Dlatego postulowano, aby status wolontariusza został uregulowany w jednym akcie prawnym, co byłoby znacznym ułatwieniem dla praktyki. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uregulowała powyższe kwestie w sposób całościowy i dla wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych fakt ten stanowi jej istotny atut.


Statystyka

Z badania zrealizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w listopadzie 2008 r. wynika, że w 2008 r. tylko 11,3% czyli około 4 mln dorosłych Polaków poświęciło swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych. Stanowi to ponad 10 punktów procentowych mniej niż w 2006 r. W 2008 r. 20% wolontariuszy (około 2% Polaków) zadeklarowało, że w ostatnim roku pracowało społecznie na rzecz więcej niż jednej organizacji (w 2007 r. było to 40% wolontariuszy, a więc niemal 6% Polaków). Wolontariusze najczęściej wspierają swoją pracą: organizacje i grupy pomagające najuboższym, organizacje i ruchy religijne oraz parafialne, organizacje i grupy działające w sferze edukacji i wychowania, a także Ochotniczą Straż Pożarną, GOPR i WOPR.


Bibliografia
  • 2008 – kryzys wolontariatu trwa, artykuł dostępny pod adresem: http://civicpedia.ngo.pl
  •  
  • Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa, Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
  • Gluziński A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Difin, Warszawa 2005.
  • Izdebski H., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Biblioteczka Pożytku Publicznego, Warszawa 2003.
  • Kopyra J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
  • Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badań 2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007
  •  
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji pozarządowych
Autor : Magdalena Arczewska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo