Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

Definicja

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z póżniejszymi zmianami (tekst jednolity DZ.U.2005.108.909).


Opis

Występując do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej jej organizator zobowiązany jest dołączyć szereg dokumentów i opinii.

Do najważniejszych z nich należą:
 • opinie właściwych miejscowo komendantów: Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), a także państwowego inspektora sanitarnego;
 • kopie aktualnych protokołów z kontroli przeprowadzonych w obiekcie, w którym ma być zorganizowana impreza masowa (o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.);
 • graficzny plan obiektu lub terenu na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z opisem (patrz -> Plan graficzny terenu/obiektu);
 • regulamin obiektu/imprezy wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom (patrz -> Regulamin obiektu/imprezy masowej);
 • informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej w obiekcie lub na terenie jej organizacji, a także mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego (w tym również informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku (patrz -> Impreza masowa o podwyższonym ryzyku);
 • informację o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowych i informacyjnych organizatora wraz ze wskazaniem kierownika do spraw bezpieczeństwa, czyli osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprezy;
 • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych (patrz -> Bezpieczeństwo imprezy masowej - obowiązki służb porządkowych organizatora) oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy; - szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
 • polisę ubezpieczeniową (patrz -> Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej).

W przypadku organizacji imprezy na terenach lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego jej organizator dołącza również do wniosku pisemną zgodę odpowiedniego kierownika jednostki organizacyjnej (lasów lub parku) na jej przeprowadzenie.

W przypadku organizacji masowej imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku na stadionie lub w hali sportowej organizator dołącza także informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących w niej udział (patrz -> Sportowe imprezy masowe - gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat ich bezpieczeństwa oraz patrz -> Utrwalanie przebiegu imprezy masowej).

Opinie do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zwraca się do właściwych miejscowo komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego o wydanie opinii, będących załącznikami do tego wniosku. Opinie te muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił wszystkich tych służb oraz środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, a także o zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu i o przewidywanych przez Policję zagrożeniach.

W przypadku organizacji imprezy w strefie nadgranicznej lub na terenie będącym w zarządzie resortu obrony narodowej do wniosku należy także dołączyć informację o powiadomieniu - odpowiednio - komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.


Bibliografia
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2006.156.1118).
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.05.108.908). Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2008.25.150).
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2004.92.880).
 • Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U.2005.45.435).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełnić służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania (DZ.U.02.113.986).
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz.U.04.243.2438).
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (DZ.U.04.273.2717).
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji (Dz.U.07.163.1162).
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji imprez masowych
Autor : Anna Ochmann

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo