Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]
Warszawska Opera Kameralna
Warszawska Opera Kameralna jest instytucją muzyczną o różnorodnych kierunkach działania. Założył ją w 1961 r. Stefan Sutkowski, dyrektor naczelny i artystyczny od początku jej istnienia. Pierwszą premierą sceniczną tego Zespołu była La serva padrona G.B.Pergolesiego, wykonana 4 września 1961 r.

Od 15 października 1986 r. Warszawska Opera Kameralna występuje we własnym Teatrze przy Al. Solidarności 76 B. Jest to zabytkowy budynek z 1775 r. posiadający stylowe kameralne wnętrze z doskonałą akustyką. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków Warszawy.

Obecnie etatowy zespół artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej to: 2 reżyserów, 2 scenografów, 7 dyrygentów, ponad 75 solistów, 2 małe orkiestry symfoniczne (Warszawska Sinfonietta i Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej), Zespół Instrumentów Dawnych Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, Scena Mimów i 40-osobowy Chór Kameralny.

Repertuar WOK cechuje ogromna różnorodność muzycznych stylów i form prezentowanych dzieł: od średniowiecznych misteriów, poprzez opery wczesnego i późnego baroku, opery klasyczne, XVIII-wieczne pantomimy, opery Rossiniego, Donizettiego, a także – sceniczne dzieła współczesne, spośród których kilka powstało na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej. Artyści Opery z powodzeniem wykonują również muzykę kameralną, oratoryjną i symfoniczną różnych epok.

Od 1984 r. w WOK działa Ośrodek Dokumentacji i Badań Dawnej Muzyki Polskiej. Placówka ta realizuje różnorakie zadania – od czysto naukowo-badawczych do praktycznych, jak np. przygotowanie do wykonania scenicznego lub estradowego nowo odnalezionych zabytków muzyki polskiej.

Od wielu lat szczególne miejsce w dorobku Warszawskiej Opery Kameralnej zajmuje twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ukoronowaniem tych zainteresowań był I Festiwal Mozartowski w Warszawie (15 czerwca – 26 lipca 1991 r.), zorganizowany dla uczczenia 200-lecia śmierci kompozytora. Na tym festiwalu artyści WOK wykonali wszystkie (26 tytułów) dzieła sceniczne Mozarta. To osiągnięcie, bez precedensu w historii pojedynczego teatru operowego, wywołało ogromne zainteresowanie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z tego też powodu Festiwal Mozartowski w Warszawie stał się imprezą coroczną, odbywającą się zawsze pomiędzy 15 czerwca i 26 lipca. Program tego festiwalu stanowi komplet dzieł scenicznych genialnego Salzburczyka i, zmieniający się co roku, wybór jego utworów koncertowych.

Innym ważnym przedsięwzięciem, zrealizowanym przez Stefana Sutkowskiego i jego Zespół WOK, był I Festiwal Oper Barokowych w Warszawie, który odbył się w październiku 1993 r. Także to artystyczne wydarzenie okazało się sukcesem, a opery J.Periego, C.Monteverdiego, H.Purcella, J.Blowa, F.Caccini, J.B.Lully’ego i innych kompozytorów dzieł scenicznych z okresu baroku mają swój doroczny festiwal, przy czym twórczości C.Monteverdiego przypadła tutaj szczególna rola, bowiem od jesieni 1995 r. istnieje już cykliczny Festiwal Claudia Monteverdiego. W jego programie Zespół WOK prezentuje wszystkie dotychczas zachowane utwory sceniczne tego naj-wybitniejszego spośród twórców opery jako gatunku, w tym 3 pełnospektaklowe opery: L’Orfeo, Il ritorno d’Ulisse in patria i L’incoronazione di Poppea.
Największym przedsięwzięciem WOK były niewątpliwie obchody 400-lecia opery jako gatunku, które odbywały się w okresie od 6 października 2000 do 30 października 2001. Na tym „festiwalu festiwali” wykonanych zostało 57 dzieł scenicznych z różnych epok (w tym 7 premier), począwszy od pierwszej zachowanej w całości opery w historii – Euridice Jacopo Periego, po opery współczesne pisane na zamówienie WOK. W ramach obchodów w Teatrze WOK w Warszawie odbyło się 125 spektakli.

We wrześniu 2001 r. Warszawska Opera Kameralna obchodziła 40-lecie swego istnienia. Uroczystości rocznicowe odbyły się w końcowej fazie największego w jej historii przedsięwzięcia artystycznego – obchodów 400-lecia opery jako gatunku.

Od 3 maja 2004 do 3 maja 2005 roku Warszawska Opera Kameralna zorganizowała cykl imprez pod nazwą Oda do Europy, który składał się z festiwali, przedstawień operowych i koncertów, prezentujących muzykę 25 krajów Zjednoczonej Europy.

W roku 2006 Warszawska Opera Kameralna obchodziła uroczyście 250-rocznicę urodzin W.A.Mozarta, grając i wystawiając na swych występach w kraju i za granicą wyłącznie utwory tego kompozytora.

W 1992 r. przy Warszawskiej Operze Kameralnej powstała Fundacja Pro Musica Camerata. Jej głównym zadaniem jest wydawanie nut z muzyką polską – od średniowiecza po wiek XIX. Nuty te służą zarówno muzykologom jak i muzykom-wykonawcom. Inny kierunek działalności tej fundacji stanowi nagrywanie i wydawanie, pod własnym znakiem firmowym, płyt kompaktowych zawierających między innymi nowo odnalezione dzieła dawnej muzyki polskiej, wykonywane głównie przez artystów WOK.

Od 1972 r. Warszawska Opera Kameralna prezentuje swój dorobek poza granicami Polski. Trasy tych występów objęły dotychczas 16 państw Europy, a także Japonię, Liban, USA i Kanadę, w tym udział w wielu prestiżowych, międzynarodowych festiwalach muzycznych.
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo