Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Swoboda przepływu usług

Definicja
Swoboda przepływu usług stanowi jedną z czterech swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Obejmuje ona zakaz dyskryminacji oraz zakaz wprowadzania ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług w stosunku do obywateli państw członkowskich prowadzących działalność w innym państwie członkowskim niż państwo osoby korzystającej ze świadczenia.


Umiejscowienie w systemie prawnym
Prawo wspólnotowe


Rozwój zagadnienia w świecie i w kraju
Swoboda przepływu usług jest jedną z czterech swobód wspólnotowych. Liberalizacja obrotu usługami przebiega stopniowo. Istotną rolę w urzeczywistnianiu swobody przepływu usług odegrało orzecznictwo ETS. W 2006 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę, której celem jest zniesienie istniejących jeszcze między państwami członkowskimi barier w swobodzie przepływu usług do 2010 r.


Opis
Swoboda świadczenia usług została uregulowana w art. 49–55 TWE. Traktat definiuje usługi jako świadczenia wykonywane z reguły odpłatnie, jeśli nie są one regulowane przez postanowienia dotyczące swobodnego przepływu towarów, kapitału i osób. Usługi obejmują w szczególności działalność o charakterze przemysłowym, handlowym, rzemieślniczym i wykonywanie wolnych zawodów. Swobodą przepływu usług są zatem objęte jedynie świadczenia wykonywane odpłatnie. ETS uznał m.in., że prowadzenie kursów lub szkoleń w ramach systemu edukacji narodowej nie stanowi usługi podlegającej swobodnemu przepływowi właśnie ze względu na brak odpłatności. Istotną cechą usług, pozwalającą odróżnić je od prowadzenia działalności gospodarczej, jest ich czasowy charakter.

Aby można było powołać się na swobodny przepływ usług, konieczne jest istnienie elementu transgranicznego, który w przypadku usług może wystąpić w jednej z czterech form: usługodawca z jednego państwa członkowskiego przemieszcza się czasowo do innego państwa członkowskiego w celu wykonania tam usługi; usługobiorca z jednego państwa członkowskiego przemieszcza się czasowo do innego państwa członkowskiego w celu skorzystania tam z usługi; sama usługa jest przekazywana z jednego państwa członkowskiego (np. przez Internet), podczas gdy usługodawca i usługobiorca pozostają w swoich państwach; usługodawca i usługobiorca znajdują się w państwie trzecim, w którym świadczona jest usługa.

Zgodnie z art. 49 TWE ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Wspólnoty są zakazane w odniesieniu do obywateli państw członkowskich mających swe przedsiębiorstwo w państwie Wspólnoty innym niż państwo odbiorcy świadczenia. Podstawowe elementy swobodnego przepływu towarów to zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową oraz zakaz ograniczeń. Zakaz dyskryminacji oznacza, że niedozwolone jest stosowanie różnego traktowania podmiotów ze względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub siedziby. Dopuszczalne ograniczenia w swobodzie przepływu usług mogą być uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego pod warunkiem, że są proporcjonalne i nie wykraczają poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia celu.

Swobodą świadczenia usług objęte są również usługi kulturalne, w tym świadczone przez państwo. W sprawie C-388/01 Komisja przeciwko Włochom Trybunał uznał, że wprowadzenie przez władze lokalne państwa członkowskiego preferencyjnych opłat za dostęp do muzeów, zabytków, galerii, wykopalisk archeologicznych, galerii, parków i ogrodów zakwalifikowanych jako zabytki publiczne wyłącznie na korzyść obywateli włoskich i osób zamieszkujących na terytorium, które podlega władzom odpowiedzialnym za dane zabytki, którzy ukończyli 60 lub 65 rok życia, ma charakter dyskryminacyjny i jest niezgodne z zasadą niedyskryminacji i swobodnego przepływu usług.


Aktualny stan prawny
Art. 49–55 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
Dyrektywa 2006/123/WE r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. L 376 z 27.12.2006, s. 66–68)


Bibliografia

  • Arnull A., Dashwood A., Dougan M., Ross M., Spaventa E., Wyatt D., Wyatt & Dashwood’s European Union Law, London 2006
  • Skrzydło Tefelska E., Swoboda świadczenia uług, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2003
Prawo kultury i sztuki : Prawo kultury w kontekście europejskim
Autor : Izabela Skomerska-Muchowska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo