Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Przedmioty niewymagające pozwolenia na wywóz

Definicja
Przedmioty nie podlegające zakazowi wywozu , na których wywóz wymagane jest zaświadczenie, zostały one określone w art. 59 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568);
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. Nr 84, poz. 789).


Opis
Towary niewymagające pozwolenia na wywóz

Przepisy art. 59 ust 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzają kategorię przedmiotów których wywóz nie wymaga uzyskania pozwolenia są to:

1)zabytki niewpisane do rejestru mające nie więcej niż 55 lat
2) zabytki, będące obiektami techniki, niewpisane do rejestru, mające nie więcej niż 25 lat;
3) zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które są objęte procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów prawa celnego;
3a) zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu ze zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz tych zabytków następuje przed upływem 5 lat od dnia dopuszczenia do obrotu;
3b) zabytki przywiezione z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wywozu tych zabytków dokonuje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
4) zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystające z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w celu urządzenia wnętrz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
5) dzieła twórców żyjących;
6) materiały biblioteczne powstałe po dniu 31 grudnia 1948 r.;
7) inne przedmioty o cechach zabytków, niebędące zabytkami.

Należy podkreślić, iż jeżeli przedmiot mieści się w kategoriach wskazanych w art. 59 ust 1, a jednocześnie jest wpisany do inwentarza muzeum lub wchodzi w skład narodowego zasobu bibliotecznego, jego wywóz musi być poprzedzony uzyskaniem stosownego pozwolenia , stosownie do zapisów art. 59 ust 2.

Przypadki wskazane przez ustawodawcę w punktach 1,2,3,3a,4,5,6,7 dotyczą wywozu zabytków lub przedmiotów o cechach zabytków do krajów trzecich, a punkty 1,2, 3b,4,5,6,7 do państw członkowskich Unii Europejskiej
Należy zaznaczyć, iż chcąc wywieźć, za granicę zabytki, na których wywóz nie jest wymagane pozwolenie wskazane w art. 59 ust 1 pkt 1,2,3b,4,5,7 istnieje obowiązek uzyskania zaświadczenia, że wywożone przedmioty nie wymagaja pozwolenia. Zaświadczenie takie wydaje wojewódzki konserwator zabytków, a w stosunku do materiałów bibliotecznych Dyrektor Biblioteki Narodowej Wzór zaświadczenia określony został w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004r.w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. Nr 84, poz. 789), natomiast wzór zaświadczenia dotyczącego materiałów bibliotecznych został określony w załączniku nr 10 tego rozporządzenia. Co ważne nie jest wymagane zaświadczenie odnośnie materiałów bibliotecznych powstałych po 31 grudnia 1948r. jeżeli nie ma wątpliwości co do czasu ich powstania.

Jednakże w sytuacji jeżeli w stosunku do materiałów powstałych po 31 grudnia 1948r. istnieją wątpliwości co do ich powstania osoba chcąca wywieźć taki zabytek zwraca się Dyrektora Biblioteki Narodowej o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgłoszony przedmiot powstał po dniu 31 grudnia 1948 r.

Wykaz instytucji, do których należy składać wnioski o wydanie zaświadczenia znajduje się pod adresem: http://www.oozp.org.pl/aktualnosci_pliki/f-13-21.(Microsoft_Word_-_urz_352dy-wyw_363z.pdf

W przypadku wywozu zabytku do państwa członkowskiego Unii Europejskiej przywiezionego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel zabytku lub osoba dokonująca wywozu zabytku jest zobowiązana udokumentować ten przywóz. Od momentu przywozu nie może upłynąć więcej niż trzy lata. Przez ustawodawcę nie został rozwiązany problem zabytków, które zostaną przywiezione z państwa członkowskiego i wywożone do z kraju trzeciego. Zabytek taki będzie wiec traktowany jak zabytek krajowy i podlegał wszystkim regulacjom dotyczącym wywozu.


Instytucje/punkty informacyjne
www.oozp.pl
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków


Bibliografia
  • Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004.
  • Wywóz zabytków i dóbr kultury za granicę, Opracowano w Wydziale Środków i Ograniczeń Pozataryfowych w Departamencie Ceł, Wiadomości Celne 2005, Nr 3/4.
  • Skoczylas A., Wywóz zabytków za granicę - zagadnienia administracyjno prawne [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W Szafrańskiego, t 1, Poznań 2007.
  • Skaldawska A., Obrót dziełami sztuki-aspekty formalne, „Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej. Obrót Dobrami Kultury, 2005, nr 7.
  • Zeidler K., Prawo dziedzictwa kultury, Kraków 2007.


Słowa Kluczowe
Zaświadczenia
Wywóz
Prawo kultury i sztuki : Obrót dobrami kultury
Autor : Anna Skaldawska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Styczeń 2019 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo