Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Współpraca międzyresortowa w ochronie zabytków

Definicja
Współpraca międzyresortowa w ochronie zabytków to ramy prawne i wynikające z nich działania służące ochronie dziedzictwa kulturowego, polegające na współpracy różnych resortów, podlegających im służb i instytucji.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
  • Porozumienie z dnia 3 listopada 2004 r. pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 21/2004 r., poz. 135);
  • Porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 6/2005 r., poz. 29);
  • Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.), Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.).


Opis

Istnieje wiele form współpracy międzyresortowej w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, cześć z nich jest sformalizowana.

Dnia 3 listopada 2004 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Finansów reprezentowanym przez szefa Służby Celnej, Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków. Sygnatariusze zobowiązali się do współpracy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, dotyczących wywozu za granice, lub przywozu z zagranicy zabytków poprzez udzielanie sobie wzajemnej pomocy w zakresie: czynności kontrolnych; wymiany informacji; szkolenia i wymiany doświadczeń.

W działaniach wynikających z porozumienia uczestniczą organy celne, organy Straży Granicznej, Policja, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych oraz Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków. Dzięki współpracy wynikającej z porozumienia, wymianie informacji i programom szkoleniowym dla funkcjonariuszy Służby Celnej, Straży Granicznej i Policji zwiększyła się ochrona przed wywozem za granicę zabytków bez wymaganego pozwolenia, szybciej identyfikuje się zabytki, co do których istnieje przypuszczenie, że zostały utracone w wyniku przestępstwa.

Kolejnym dokumentem mającym na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest porozumienie podpisane 10 marca 2005 r. między Generalnym Konserwatorem Zabytków i Komendantem Głównym Policji dotyczy współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom. Na mocy porozumienia współpracują ze sobą Komenda Główna Policji, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Porozumienie reguluje także współpracę na szczeblu regionalnym pomiędzy regionalnymi jednostkami organizacyjnymi Policji Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków i Regionalnymi Ośrodkami Badań i Dokumentacji Zabytków.

Porozumienie szczegółowo określa zobowiązania jednostek i instytucji współpracujących w zakresie wymiany informacji, koordynacji działań w przypadkach uzasadnionych względami efektywności ochrony zabytków albo niecierpiącą zwłoki koniecznością uzyskania wzajemnego wsparcia działań zapobiegających utracie zabytków lub podjętych w celu odzyskania utraconych zabytków oraz doskonalenia metodyki ochrony zabytków.

Porozumienie usprawniło wymianę informacji dotyczących zabytków skradzionych oraz przestępstw przeciwko zabytkom, wzmocniło współpracę jednostek w przedsięwzięciach wykonawczych między innymi w transportach zabytków i działaniach kontrolnych dotyczących ochrony zabytków.

Efektem porozumienia jest również organizowanie wspólnych szkolenia dla policjantów oraz pracowników urzędów ochrony zabytków a także wymiana opracowań koncepcyjnych i materiałów szkoleniowych w zakresie opieki nad zabytkami oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko.

Współpraca pomiędzy służbami i instytucjami podległymi resortowi kultury, ministerstwu finansów i resortowi spraw wewnętrznych i administracji w zakresie ochrony zabytków i przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dziedzictwu narodowemu jest również realizowana w ramach programu „Razem bezpieczniej”.


Instytucje/punkty informacyjne

www.kobidz.pl
www.oozp.pl
www.strazgraniczna.pl
www.mkidn.gov.pl
www.policja.pl
www.mf.gov.pl


Bibliografia
  • Porozumienie z dnia 3 listopada 2004 r. pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 21/2004 r., poz. 135).
  • Porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 6/2005 r., poz. 29).
  • P. Ogrodzki „Porozumienie w sprawie zwalczania przemytu zabytków” [w:] Cenne, bezcenne/utracone, nr 1/2 /2005.
  • M. Lange „Międzyresortowe porozumienie służb w sprawie zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom” [w:] Cenne, bezcenne/utracone, nr 1/2006.
Prawo kultury i sztuki : Obrót dobrami kultury
Autor : Anna Skaldawska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo