Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Opłaty skarbowe związane z wywozem zabytków

Definicja
Opłaty skarbowe związane z wywozem zabytków to przymusowe świadczenie pieniężne pobierane w formie opłaty skarbowej przez administrację publiczną w związku z wydaniem dokumentów wywozowych wymaganych do legalnego wywozu zabytku za granicę.


Umiejscowienie w systemie prawa

Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. .Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U.. Nr 128,poz. 883),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).


Opis


Wywóz zabytku, przedmiotu o cechach zabytku, a także materiałów bibliotecznych jest związany z uiszczeniem opłaty skarbowej.

Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie. W zawiązku z tym osoby składające wnioski powinny w momencie złożenia wniosku i to zarówno u wojewódzkiego konserwatora zabytków ( lub do właściwego działu opiniowania dzieł sztuki muzeum), jak i do Dyrektora Biblioteki Narodowej dołączać dokument poświadczający dokonanie opłaty skarbowej.

Właściwość organów podatkowych


Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibie organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

W związku z tym opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wywóz zabytków za granicę na stałe, winna być kierowana na rachunek Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia i zaświadczenia na wywóz materiałów bibliotecznych za granicę, winna być kierowana na rachunek Urządu m.st. Warszawy Dzielnica Ochota tytułem: wywóz za granicę materiałów bibliotecznych, Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa.

Informacje dotyczące właściwych organów podatkowych, na których konta należy kierować opłaty za wydanie pozwoleń na wywóz czasowy oraz za wydanie zaświadczenia znajdują się na stronach wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Sposoby uiszczania opłaty skarbowej


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Wysokość opłaty skarbowej

Wysokość stawek opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy:
 • za pozwolenie na wywóz czasowy zabytków za granice ( wszystkie rodzaje) - 44zł;
 • za pozwolenie na wywóz stały zabytków za granice - 25 % wartości ustalonej przez biegłych;
 • za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - 17 zł;
 • za zaświadczenie stwierdzające, że przedmiot nie wymaga pozwolenia na wywóz za granicę - 17 zł.

Zwolnienia od opłaty skarbowej reguluje art.7 ustawy o opłacie skarbowej.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:
 • pod warunkiem wzajemności - państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Zwrot opłaty skarbowej


Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty dokonywany jest na wniosek.


Bibliografia

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. .Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U.. Nr 128,poz. 883).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).


Słowa kluczowe

Wywóz zabytku
Opłata wywozowa
Prawo kultury i sztuki : Obrót dobrami kultury
Autor : Anna Skaldawska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Maj 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo