Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Dokumenty wywozowe

Definicja
Dokumenty wywozowe to dokumenty wymagane przepisami prawa umożliwiające wywiezienie zabytku za granicę.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. Nr 84, poz. 789).
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 39 z 10.02.2009r.).
 • Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 752/93 z dnia 30 marca 1993r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 77), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1526/98 z dnia 16 lipca 1998r. (Dz. Urz. WE L 201) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2004r. z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. WE L 104).


Opis

Dokumenty wymagane na wywóz zabytku


Wywóz zabytków i dóbr kultury do krajów trzecich

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 752/93 istnieją trzy rodzaje pozwoleń na wywóz dóbr kultury poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Wzory pozwoleń wywozowych zostały zamieszczone w załącznikach I, II, III do ww. Rozporządzenia Komisji. Rozporządzenie to określa również wymagania jakie powinny spełniać poszczególne pozwolenia. Warto nadmienić, iż Polska wprowadziła zmiany w nazewnictwie pozwoleń.

Typy pozwoleń
 • Pozwolenie standardowe (jednorazowe pozwolenie na wywóz zabytku za granicę),
 • Szczególne pozwolenie otwarte (wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę),
 • Ogólne pozwolenie otwarte (wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę).


Organy wydające pozwolenia


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem właściwym do wydawania pozwoleń standardowych na stały wywóz zabytku za granicę. Pozwolenia szczególne i ogólne otwarte wydaje właściwy miejscowo Wojewódzki Konserwator Zabytków. Właściwym organem w stosunku do materiałów bibliotecznych w odniesieniu do wszystkich form pozwoleń jest Dyrektor Biblioteki Narodowej.

Druki pozwoleń

Wywóz zabytków i dóbr kultury do krajów trzecich jest dokonywany na drukach koloru niebieskiego. W drukach tych użyto papieru ze znakiem wodnym, nr seryjny jest wykonany farbą zmienną optycznie w świetle UV, tło dokumentu jest gliszowe, włókna świecą w świetle UV. Papier został zabezpieczony przed chemicznym wywabianiem.


Wywóz zabytków do krajów członkowskich Unii Europejskiej

Jest dokonywany na podstawie 4 typów pozwoleń:
 • Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę,
 • Jednorazowego pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę
 • Wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę,
 • Wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę.


Wzory pozwoleń znajdują się w załącznikach 1-4 dla zabytków oraz 6-9 dla zabytków będących materiałami bibliotecznymi do rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę.

Organy wydające pozwolenia


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem właściwym do wydawania pozwoleń na stały wywóz za granicę. Pozwolenie czasowe wydaje właściwy miejscowo Wojewódzki Konserwator Zabytków. Właściwym organem w stosunku do materiałów bibliotecznych w odniesieniu do wszystkich form pozwoleń jest Dyrektor Biblioteki Narodowej.

Druki pozwoleń

Wywóz zabytków do krajów Unii Europejskiej jest dokonywany na drukach koloru niebieskiego. W drukach tych użyto papieru ze znakiem wodnym, nr seryjny jest wykonany farbą zmienną optycznie w świetle UV, tło dokumentu jest gliszowe, włókna świecą w świetle UV. Papier został zabezpieczony przed chemicznym wywabianiem.

Zaświadczenie

Zaświadczenie jest to dokument stwierdzający, że na wywóz zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku nie jest wymagane pozwolenie. Są one wydawane zarówno na wywóz do krajów trzecich jak i do krajów członkowskich UE. Wzór zaświadczenia został określony w załączniku 5 do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę.

Organ wydający zaświadczenie

Zaświadczenia wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków właściwy miejscowo. W odniesieniu do materiałów bibliotecznych powstałych po 31 grudnia 1948r., co do których występuje wątpliwość co do czasu ich powstania zaświadczenie wydaje Dyrektor Biblioteki Narodowej

Druki zaświadczeń

Zaświadczenia wydawane są na drukach koloru zielonego.


Instytucje/punkty informacyjne

www.oozp.pl
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków


Bibliografia
 • R. Golat., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004.
 • Wywóz zabytków i dóbr kultury za granicę, Opracowano w Wydziale Środków i Ograniczeń Pozataryfowych w Departamencie Ceł, Wiadomości Celne 2005, Nr 3/4.
 • A Skoczylas, Wywóz zabytków za granicę -zagadnienia administracyjno prawne [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W Szafrańskiego, t 1, Poznań 2007.
 • A. Skaldawska, Obrót dziełami sztuki-aspekty formalne, „Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej. Obrót Dobrami Kultury, 2005, nr 7.
 • W. Paczuski, Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Kraków 2005.

Słowa kluczowe

Wywóz zabytku
Pozwolenie
Prawo kultury i sztuki : Obrót dobrami kultury
Autor : Anna Skaldawska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Marzec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo