Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Utrwalanie przebiegu imprezy masowej

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

Definicja

Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy (a w szczególności zachowania osób) za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z póżniejszymi zmianami (tekst jednolity DZ.U.2005.108.909).


Opis


Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, z zastrzeżeniem obiektów, w których ma taki obowiązek.

Wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe sporządza wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Policji i komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego.

Umieszczenie w wykazie określonego stadionu, obiektu lub terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do ministra spraw wewnętrznych. W decyzji tej określa się w szczególności termin, od którego utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.

Wojewoda może nałożyć na organizatora imprezy masowej odbywającej się w miejscu nieobjętym tym wykazem obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W takim przypadku organizatorowi przysługuje odwołanie do ministra spraw wewnętrznych.

Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej mogące być dowodami pozwalającymi na wszczęcie postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodami mającymi znaczenie dla toczących się już postępowań, organizator imprezy masowej niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzanej imprezy masowej lub Policji (w razie takiej potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia).

Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, które nie zawierają dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia lub które nie stanowią dowodów w toczących się już postępowaniach, przechowuje się po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają one komisyjnemu zniszczeniu.

Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej (uwzględniający jej rodzaj, określający miejsca w obiekcie lub na terenie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku, a także minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiające wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek) określa minister spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia. Utrwalanie obrazu i dźwięku - zgodnie z zapisami rozporządzenia - powinno odbywać się z poszanowaniem godności i prawa do intymności uczestników imprezy masowej.

Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku są między innymi:
  • ogrodzenie zewnętrzne obiektu, granica terenu imprezy, a także bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;kasy biletowe na terenie imprezy masowej (w przypadku imprezy odpłatnej); 
  • ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej, w tym drogi dla służb ratowniczych i drogi ewakuacyjne;
  • parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;
  • sektory dla uczestników imprezy masowej, płyta boiska, scena i inne.

Wszystkie te miejsca powinny znajdować się w zasięgu co najmniej dwóch urządzeń utrwalających obraz i dźwięk.
Urządzenia te powinny być obsługiwane przez organizatora imprezy masowej.


Bibliografia
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz.U.04.243.2438).
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (DZ.U.04.273.2717).
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji (Dz.U.07.163.1162).
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji imprez masowych
Autor : Anna Ochmann

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo