Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Uprawnienia służb porządkowych organizatora imprezy masowej

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

Definicja

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia służb porządkowych i informacyjnych w czasie trwania imprezy masowej, a więc od chwili udostępnienia obiektu lub terenu jej uczestnikom do chwili opuszczenia przez nich tego terenu lub obiektu.

Służby porządkowe organizatora posiadają szereg uprawnień, między innymi do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej (patrz -> Regulamin obiektu/imprezy masowej).


Umiejscowienie w systemie prawnym
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z póżniejszymi zmianami (tekst jednolity DZ.U.2005.108.909).


Opis


Organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządku podczas jej trwania, a w szczególności do zapewnienia służb porządkowych i informacyjnych, które są odpowiednio wyszkolone i wyposażone oraz wyraźnie wyróżniają się elementami ubioru. Jest także zobowiązany do powołania kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego tymi służbami (patrz -> Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej). Liczebność służb porządkowych organizatora ustala się zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych adekwatnie do liczby uczestników danej imprezy (patrz -> Bezpieczeństwo imprezy masowej - obowiązki służb porządkowych organizatora). Wszyscy porządkowi muszą legitymować się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

Identyfikator ten powinien zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.

Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, są uprawnione do:

  • sprawdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej (np. biletu), a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy;
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  • przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że wnoszą one lub posiadają broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, a także odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę (na zasadach określonych w art. 38 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.);
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Wszystkie te działania członkowie służb porządkowych powinni wykonywać w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte te czynności.

Wymogi, jakie powinny spełniać służby porządkowe w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowe warunki i sposoby działania tych służb są określone w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Bibliografia
  • Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 05.145.1221).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełnić służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania (DZ.U.02.113.986).

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Styczeń 2019 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo