Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Sportowe imprezy masowe - gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących ich bezpieczeństwa

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

Definicja

Masowa impreza sportowa to impreza spełniająca wymogi masowej (patrz -> Impreza masowa) mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywa się w celu zapobiegania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych z tymi imprezami.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z póżniejszymi zmianami (tekst jednolity DZ.U.2005.108.909).


Opis

Masowe imprezy sportowe ze względu na swój charakter są niestety często także areną do różnego rodzaju aktów przemocy i wybryków widzów, stąd obowiązek gromadzenia i przetwarzanie informacji dotyczących ich bezpieczeństwa.

Przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, bez obowiązku informowania osób, których one dotyczą.

Organizator masowej imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej zapewnia identyfikację osób biorących w niej udział (imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku uczestników, którym nie nadano tego numeru: rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego ich tożsamość). Dane te są przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia, w którym odbyła się impreza.

Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych


Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych jest Komendant Główny Policji. Do jego zadań należy w szczególności gromadzenie i przetwarzanie informacji w postaci bazy danych dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, a także opracowywanie analiz na podstawie tych informacji. Zapewnia on również bezpieczeństwo tych informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Organizatorzy masowych imprez sportowych są jednymi z uprawnionych podmiotów do otrzymywania od Komendanta informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Są oni jednocześnie (między innymi obok właścicieli obiektów na terenie których odbywają się masowe imprezy sportowe, organizatorów turystyki, klubów i związków sportowych) podmiotami zobowiązanymi do przekazywania Komendantowi informacji dotyczących bezpieczeństwa organizowanych przez siebie masowych imprez sportowych. Informacje te, pozostające w zakresie ich działania lub będące w ich posiadaniu, przekazują Komendantowi niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 24 godzin.

Przekazywanie tych informacji odbywa się za pomocą kart rejestracyjnych, kart zapytania oraz kart odpowiedzi zgodnych z wzorami w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Komendant przekazuje informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych po otrzymaniu zapytania wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno wskazywać powód wystąpienia z zapytaniem.

Zakres gromadzonych i przekazywanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych obejmuje między innymi dane o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, osób z prawomocnym wyrokiem lub prawomocnym orzeczeniem o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie popełnione w związku z masową imprezą sportową. Gromadzone informacje dotyczą także klubów, organizacji, stowarzyszeń skupiających kibiców, związków i klubów sportowych, kalendarza rozgrywek, obiektów na których organizowane są takie imprezy, zaistniałych zbiorowych naruszeń porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowań w związku z organizacją masowych imprez sportowych oraz inne.


Bibliografia
  • Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej sporządzona w Strasburgu 19 sierpnia 1985 r. (Dz.U.1995.129.625).
  • Europejska Karta Sportu. Kodeks etyki sportowej przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 24 września 1992 r.
  • Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U.07.226.1675).
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz.U.04.243.2438).
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (DZ.U.04.273.2717).
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji (Dz.U.07.163.1162).
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz.U.04.232.2337).
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji imprez masowych
Autor : Anna Ochmann

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

23.11.2009, 18:00

Organizator masowej imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowejejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczącychacyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących

23.11.2009, 17:58

biorowych naruszeń porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowań w związku z organizacją masowych imprez sportowych oraz inne.Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących i karty odpowiedzi do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo