Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504). Hasła w Słowniku Terminów Zarządzania Kulturą w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych zostaną zaktualizowane o zapisy tej ustawy do 1 sierpnia 2009 r.

Definicja

Organizator imprezy masowej (osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przeprowadzająca taką imprezę) jest zobowiązany:
  • do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy,
  • do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (patrz -> Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej),
  • do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z póżniejszymi zmianami (tekst jednolity DZ.U.2005.108.909).


Opis

Warunki bezpieczeństwa


Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez jej organizatora wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania (czyli od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu), ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także zabezpieczenia stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi służącymi tym obiektom, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Do obowiązków organizatora imprezy masowej należy spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa (w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej związanych z organizacją imprezy). Musi on także zapewnić odpowiednio wyszkolone i wyposażone służby porządkowe i informacyjne, które będą wyraźnie wyróżniać się elementami ubioru oraz powołać kierownika do spraw bezpieczeństwa kierującego tymi służbami (patrz -> Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej). Poza tym organizator musi zapewnić pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne, a także drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.

Organizator imprezy masowej może zawrzeć z właściwym miejscowo komendantem Policji porozumienie o jej odpłatnym udziale w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprezy masowej. Kwota odpłatności jest ustalana przy uwzględnieniu określonych w ustawie o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za udział w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy masowej.

Bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie warunków do łączności pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy. Organizator imprezy masowej w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem Państwowej Straży Pożarnej, określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy. Musi także zapewnić sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych, a w razie zaistnienia takiej potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem. Kolejnym ważnym obowiązkiem organizatora imprezy masowej jest przygotowanie i udostępnienia uczestnikom imprezy regulaminu obiektu lub regulamin imprezy masowej (patrz -> Regulamin obiektu/imprezy masowej).

Zezwolenia na organizację imprezy masowej

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Ubezpieczenie

Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny (patrz -> Odpowiedzialność za szkody oraz ubezpieczenie imprezy masowej).


Bibliografia
  • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.05.108.908).
  • Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o policji (tekst jednolity Dz.U.2007.43.277).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełnić służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania (DZ.U.02.113.986).
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji imprez masowych
Autor : Anna Ochmann

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Kwiecień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo