Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń

Definicja
Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń polega na zgrupowaniu co najmniej 15 osób, w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo konstytucyjne
Prawo administracyjne
Prawa człowieka


Aktualny stan prawny
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.); szczegółowe zasady dotyczące pokojowych zgromadzeń i postępowania w sprawach zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. nr 51, poz. 297 ze zm.).


Opis
Konstytucja RP w rozdziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 57 gwarantuje każdemu obywatelowi wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Zgromadzenia zostały także uregulowane w rozdziale „Stany nadzwyczajne”. Prawo do pokojowego zgromadzania się gwarantuje także m.in. Europejska Konwencja Praw Człowieka w art. 11.

Pokojowe zgromadzenia oznaczają takie formy aktywności, które programowo nie są nastawione na naruszanie pokojowego i spokojnego charakteru spotkania. Takie zgromadzenia wykluczają stosowanie przemocy czy przymusu. Samo pojęcie zgromadzenia nie zostało zdefiniowane, oznacza zebranie się osób w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.

Wolność zgromadzeń podlega ograniczeniom przewidzianym przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń (demonstracji, manifestacji, marszu itp.) wiąże się z reguły z wolnością wyrażania opinii, gwarantowaną w Konstytucję RP w art. 54. Zgromadzenia są przejawem aktywności różnych osób, czy grup społecznych (często mniejszości, czy grup dyskryminowanych), które mają na celu wskazanie dotyczących ich problemów, czy manifestowanie haseł o ideologicznej zawartości.

Przepisów powołanej ustawy Prawo o zgromadzeniach nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy państwa lub samorządu terytorialnego, odbywanych w ramach działalności Kościoła katolickiego, innych Kościołów oraz związków wyznaniowych, związanych z wyborami władz państwowych i samorządowych.
Postępowanie w sprawach zgromadzeń

Jak wynika z ustawy Prawo o zgromadzeniach, zgromadzenia można podzielić na publiczne i niepubliczne. Zgromadzenia publiczne są organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób. Takie zgromadzenia wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. Pozwolenie na zorganizowania zgromadzenia wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, a organem odwoławczym w takich sprawach jest wojewoda. Postępowanie w sprawach zgromadzeń ma więc charakter postępowania administracyjnego.

Odmowa udzielenia zezwolenia na zorganizowanie zgromadzenia

Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych, lub gdy odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Zgromadzenia na drogach publicznych

W sytuacji, gdyby przeprowadzenie zgromadzenia łączyło się z utrudnieniami w ruchu lub gdyby wymagało korzystania z drogi w sposób szczególny, to może się ono odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jego przeprowadzenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 ze zm.). Utrudnieniem ruchu są takie zachowania, które uniemożliwiają lub zakłócają płynność ruchu, tamują ruch, nie pozwalają na wykonanie podstawowych manewrów, rozwinięcie dopuszczalnej prędkości itp. Korzystaniem z drogi w szczególny sposób jest takie z niej korzystanie, które nie da się pogodzić z zasadami ruchu drogowego, np. zajęcie obu pasów drogi.

Bączkowski v. Polska


Jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących zgromadzeń jest sprawa Bączkowski v. Polska, która swój finał znalazła w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Dotyczyła „Dni równości”, które miały się odbyć w dniach 10-12 czerwca 2005 r. w Warszawie. Celem była dyskusja na temat sytuacji społecznej grup wykluczonych społecznie (m.in. mniejszości seksualnych). Trybunał uznał, że zakaz zgromadzenia, nałożony przez polskie władze naruszył przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.


Bibliografia
  • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
  • B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
  • W. Kotowski, Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Komentarz praktyczny, Warszawa 2002.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. nr 51, poz. 297 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 ze zm.)
  • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka) sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm.).
Prawo kultury i sztuki : Ustrojowe aspekty prawa kultury i sztuki
Autor : Joanna Hołda

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Październik 2019 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo