Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Radiofonia i telewizja

Definicja
Do radiofonii i telewizji należy zaliczyć jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz osoby, które uzyskały koncesję na swoją działalność, którym przysługuje prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo konstytucyjne
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
W zakresie dotyczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.); szczegółowe zasady dotyczące działalności radiofonii i telewizji, jak również Krajowej rady Radiofonii i Telewizji określa ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r., nr 253, poz. 2531 ze zm.).


Opis

Zadania radiofonii i telewizji

Radiofonię i telewizję tworzą stacje telewizyjne i rozgłośnie radiowe, tj. media publiczne i prywatne.

Komercyjne (prywatne) działają na podstawie koncesji – decyzji wydanej przez Przewodniczącego Krajowej Radę Radiofonii i Telewizji, na podstawie uchwały Krajowej Rady. Decyzja wydana w takiej sprawie jest ostateczna.

Do zadań radiofonii i telewizji należy
 • dostarczanie informacji;
 • udostępnianie dóbr kultury i sztuki;
 • ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki;
 • upowszechnianie edukacji obywatelskiej; dostarczanie rozrywki;
 • popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

Stacje radiowe i telewizyjne, to media elektroniczne, w stosunku do których ma zastosowanie również ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zm.). Warto dodać, że Polska ratyfikowała Europejską konwencję o telewizji ponadgranicznej przyjętą w Strasburgu w 1989 r. z inicjatywy Rady Europy.

Nadawcy publiczni


Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych.

Radiofonię publiczną tworzy spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów dla odbiorców za granicą oraz spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych.

Misja publicznej radiofonii i telewizji

Ustawodawca rozróżnił nadawców publicznych i prywatnych, na tych pierwszych nakładając szczególne zobowiązania wynikające z realizacji misji publicznej. Polega to na zapewnieniu całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji należy m.in. w zakresie kultury:
 • prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną;
 • popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej;
 • uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.

Abonament

Jednym z kluczowych pojęć publicznej radiofonii i telewizji jest abonament. Opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję. Obowiązek uiszczania abonamentu nakłada się na osoby, które używają odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Szczegółowe kwestie dotyczące abonamentu określa ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85, poz. 728 ze zm.).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji została wyróżniona w Konstytucji RP, jako jeden z organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, jak również samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.

W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu, na 6-cio letnią kadencję.


Bibliografia
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 • J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Prawo mediów, Warszawa 2004.
 • J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Kraków 2001.
 • J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r., nr 253, poz. 2531 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85, poz. 728 ze zm.).
 • Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej z dnia 5 maja 1989 r. (Dz. U. z 1995 r, nr 32, poz. 160).
Prawo kultury i sztuki : Ustrojowe aspekty prawa kultury i sztuki
Autor : Joanna Hołda

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Grudzień 2018 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo