Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Minister Kultury/ministerstwo kultury

Definicja
Ministerstwo właściwe do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (obecnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z siedzibą w Warszawie jest resortem rządowym zajmującym się kulturą i sztuką na szczeblu centralnym. Na czele ministerstwa stoi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (obecnie minister kultury i dziedzictwa narodowego).


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
Ogólne reguły działania Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i poszczególnych ministrów określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.). Zakres kompetencji ministra kultury i ministerstwa kultury określa ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, ze zm.).


Opis

Zakres działania resortu kultury

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (za który odpowiada minister kultury) obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie: podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej; ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; działalności muzeów; miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych; działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony; wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa; edukacji kulturalnej; wystaw artystycznych; polityki audiowizualnej; amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz społeczno kulturalnych; wymiany kulturalnej z zagranicą; działalności widowiskowej i rozrywkowej.

Kompetencje ministra kultury

Minister kultury stoi na czele ministerstwa, które działa w zorganizowanej strukturze, składającej się obecnie z 15 komórek organizacyjnych – departamentów i biur. Ich zadania szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Minister kultury odpowiedzialny jest za stan i rozwój kultury w Polsce; odpowiada za realizację polityki rządu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zajmuje się współpracą i koordynacją działań z innymi resortami rządowymi, instytucjami państwowymi (również samorządowymi) i pozarządowymi w zakresie kultury. Do jego obowiązków należy też współpraca międzynarodowa na płaszczyźnie kultury. Jednym z głównych zadań ministra kultury jest planowanie i realizacja budżetu państwa w części dotyczącej kultury. Sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, podlega mu także Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Z inicjatywy ministra kultury powstają nowe instytucje kultury, podlegają mu strategiczne z punktu widzenia narodowego instytucje kultury, takie jak np. Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Teatr Stary w Krakowie, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i inne.
Do kompetencji ministra kultury należy przyznawanie stypendiów twórcom, corocznych nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Minister kultury w każdym roku ogłasza programy kulturalne. W 2009 r. są to: Wydarzenia artystyczne; Rozwój infrastruktury kultury; Edukacja kulturalna i diagnoza kultury; Dziedzictwo kulturowe; Literatura i czytelnictwo; Promocja kultury polskiej za granicą; Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Fryderyk Chopin.

Punkt Kontaktowy do spraw kultury


Ministerstwo kultury jest instytucją, która zajmuje się także funduszami i projektami wspólnotowymi w zakresie kultury. Przy ministerstwie działa Punkt Kontaktowy do spraw kultury, do zorganizowania którego zobligowane zostały wszystkie państwa członkowskie UE chcące korzystać z Programu Kultura.


Instytucje/punkty informacyjne

www.mkidn.gov.pl


Bibliografia
  • Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
  • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, ze zm.).
Prawo kultury i sztuki : Ustrojowe aspekty prawa kultury i sztuki
Autor : Joanna Hołda

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo