Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Przygotowanie projektu aktu prawnego w ramach Rady Ministrów

Organ wnioskujący
  • członek Rady Ministrów
  • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • centralny organ administracji rządowej (kierownik urzędu centralnego) nadzorowany przez ministra
  • pełnomocnik Rządu
  • wojewoda
  • inny podmiot, obowiązany, na podstawie odrębnych przepisów, do opracowania określonego rodzaju projektu dokumentu rządowego.


Uzgodnienia międzyresortowe

Etap wewnątrz-rządowych konsultacji projektów aktów prawnych w przypadku istotnych rozbieżności w stanowiskach poszczególnych podmiotów zakończony spotkaniem (konferencja uzgodnieniowa) w Komitecie Stałym Rady Ministrów.


Centrum Legislacyjne Rządu

Jest państwową jednostką organizacyjną działającą i podległą Prezesowi Rady Ministrów. Centrum Legislacyjne Rządu szczególności odpowiedzialne jest za opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów, chyba że na podstawie odrębnych przepisów opracowywanie określonych rodzajów projektów ustaw należy do właściwości innych podmiotów. Ponadto Centrum pełni funkcję analityczne i doradcze poprzez np. koordynowanie pod względem prawnym i formalnym przebiegu uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych, współdziałanie z Komitetem Integracji Europejskiej i Radą Legislacyjną oraz analizę orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji.

Podstawa prawna:
art. 14 a 14 c Ustawy z dn. 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.)
Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dn. 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
(M.P. Nr 27, poz. 448, z późn. zm.)Rada Legislacyjna

Jest kadencyjnym organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Prezesie Rady Ministrów (Premierze) w sprawach stanowienia prawa i oceny jego stanu w określonych dziedzinach. Wydaje ona z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Rady Ministrów, przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarza Rady Ministrów opinie i ekspertyzy na temat projektów ustaw i rozporządzeń wraz z rekomendacją dalszego prowadzenia bądź zaniechania prac nad opiniowanym dokumentem.
W przypadku wyrażenia opinii przez Radę Legislacyjną, organ wnioskujący (Minister, pełnomocnik Rządu)ma obowiązek odniesienia się do tej opinii oraz dołączenia jej do projektu aktu normatywnego kierowanego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów .

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.


Komitet Stały Rady Ministrów

Jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach należących do zakresu działania Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów utworzonym na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów wydanego zgodnie z ustawą . z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
Do zadań Komitetu Stałego Rady Ministrów należy przygotowywanie, uzgadnianie i przedstawianie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów projektów rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów przez wyrażanie opinii albo udzielanie rekomendacji projektom dokumentów rządowych, które będą przedstawione Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów do rozpatrzenia.
W szczególności Komitet rozpatruje projekty dokumentów wniesione przez członków Rady Ministrów (Ministrów), Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), pełnomocnicy Rządu i wojewodowie.
Z posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów sporządza się m.in. protokół ustaleń. Zawiera on pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych i doręcza się go organom i osobom wskazanym przez Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów.

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów. (M.P. z dnia 1 lipca 2002 r.)
Prawo kultury i sztuki : Proces legislacyjny
Autor : Transparency International

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo