Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Darowizna

Definicja legalna
Darowizna to forma umowy cywilnoprawnej, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna może być dokonana zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Przedmiotem darowizny mogą być nieruchomości i rzeczy ruchome, pieniądze, a także prawa majątkowe. Darowizny nie stanowi bezpłatne świadczenie usługi, natomiast stanowi ją jej efekt.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo cywilne


Aktualny stan prawny
Regulacje dotyczące umowy darowizny zawarte są w art. 888–902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Kwestie dotyczące ulg podatkowych przysługujących osobom fizycznym z tytułu darowizn dokonywanych na rzecz organizacji pozarządowych reguluje art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416). Natomiast wysokość ulg podatkowych przysługujących osobom prawnym z tego samego tytułu reguluje art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).


Opis

Darowizna jako umowa dwustronna

Darowizna nie jest jednostronnym oświadczeniem woli, lecz umową dwustronną, w związku z powyższym nie istnieje możliwość obdarowania kogokolwiek wbrew jego woli. Jeśli więc przedsiębiorca chciałby przekazać na rzecz organizacji rzecz zużytą lub wymagającą wysokich kosztów eksploatacji, wówczas organizacja może odmówić jej przyjęcia.

Forma umowy darowizny


Umowa darowizny może zostać zawarta w formie umowy cywilnoprawnej lub w formie aktu notarialnego. W drugim z wymienionych przypadków jest ona obciążona podatkiem, do pobrania którego zobowiązany jest notariusz sporządzający akt. Jeśli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, przez kwotę darowizny rozumie się wartość towaru uwzględniającą również należy podatek obrotowy.

Wartość darowizny

Wartość darowizny określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Ulga podatkowa


Osoba fizyczna, która dokonała darowizny na rzecz organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacji pozarządowej), w związku z prowadzoną przez nią działalnością pożytku publicznego lub z przeznaczeniem na cele kultu religijnego, od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania może odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu. Odliczenie to dokonywane jest w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku osób prawnych limit możliwego odliczenia wynosi 10% dochodu. Co istotne, odliczenia można dokonać w związku z darowizną dokonaną na rzecz wszystkich organizacji pozarządowych, a nie tylko organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.


Instytucje/punkty informacyjne
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl
www.isp.irg.pl/kompas


Rozwój sytuacji społeczno prawnej po 1989 r.
W związku z wprowadzeniem w 2003 r. odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (patrz -> Odpis 1% ) Ministerstwo Finansów planowało znacznie ograniczyć obowiązujące ulgi podatkowe dla osób dokonujących darowizn na rzecz organizacji pozarządowych. W 2004 r. zmniejszono z 15% do 10% limit odliczeń od dochodu darowizn, dokonywanych przez osoby prawne, natomiast osoby fizyczne mogły odliczyć darowizny do wysokości jedynie 350 zł (obowiązujący limit procentowy zastąpiono limitem kwotowym). Jednak dzięki staraniom Rady Działalności Pożytku Publicznego (patrz -> Rada Działalności Pożytku Publicznego) od 2005 r. maksymalne odliczenie dla podatnika będącego osobą fizyczną wynosi 6% dochodu.


Statystyka

Jak wynika z badań Stowarzyszenia Koln/Jawor, w 2007 r. blisko połowa darczyńców wpłacała na rzecz organizacji pozarządowych niewielkie sumy – do 50 zł. Natomiast o prawie 4 punkty procentowe wzrosła liczba osób, które wpłacały kwoty w granicach 100 zł. W porównaniu z rokiem 2006 odsetek osób, które wpłaciły ponad 200 zł, wzrósł ponad dwukrotnie (z 4,5% do 10,3%, czyli z 1,3% do 2,5%). Z kolei z danych Ministerstwa Finansów wynika, że na przykład w 2002 r. z odliczenia od dochodu skorzystało 12 756 firm (9,5% firm wykazujących dochód za dany rok podatkowy), a przeciętna odliczona kwota wynosiła 44 775 zł.


Bibliografia
  • Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
  • Głażewska D. (red.), Finanse w organizacji pozarządowej, Wiedza i Doświadczenie moduł 4, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2006.
  • Opinia w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w zakresie i wysokości ulg podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych ze wspieraniem organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego, Spółka doradztwa podatkowego – Ożóg, Stolarek, Wolniewicz i Wspólnicy sp. z. o.o., Warszawa 19 lipca 2004.
  • Przekazywane kwoty, dane liczbowe dostępne pod adresem: http://civicpedia.ngo.pl.
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).
  • Ustawa z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji pozarządowych
Autor : Magdalena Arczewska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo