Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Swoboda przepływu towarów

Definicja
Swoboda przepływu towarów stanowi jedną z czterech swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Podstawowe elementy tej swobody to: zniesienie ceł i opłat podobnych w skutkach do ceł, zniesienie barier fiskalnych, zniesienie ograniczeń ilościowych i ograniczeń podobnych w skutkach do ograniczeń ilościowych.


Umiejscowienie w systemie prawnym

Prawo wspólnotowe


Rozwój zagadnienia w świecie i w kraju

Pierwszym etapem urzeczywistniania między państwami członkowskimi swobodnego przepływu towarów było utworzenie unii celnej, która zakładała zniesienie ceł i opłat podobnych w skutkach do ceł w obrocie między państwami członkowskimi i wprowadzenie wspólnej taryfy celnej. Etap ten zakończył się w 1968 r. Kolejne elementy służące zapewnieniu swobodnego przepływu towarów to eliminacja barier fiskalnych i pozataryfowych w obrocie między państwami członkowskimi. Istotną rolę w liberalizacji obrotu towarowego między państwami członkowskimi odegrało orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nie tylko zdefiniował kluczowe pojęcia traktatowe odnoszące się do swobody przepływu towarów, ale również uznał, że z zakazu wprowadzania ograniczeń podobnych w skutkach do ograniczeń ilościowych wynika dla państw członkowskich obowiązek dopuszczenia do obrotu towarów dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim (zasada wzajemnego uznawania standardów). Państwa członkowskie zachowały jednak możliwość stosowana środków ograniczających uzasadnionych nadrzędnym interesem publicznym.


Opis
Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości towarami są „wszelkie produkty posiadające wartość wymierną w pieniądzu i mogące jako takie stanowić przedmiot transakcji handlowych” (sprawa 7/68 Komisja przeciwko Włochom). Swobodą przepływu towarów są zatem objęte również dzieła sztuki oraz przedmioty posiadające wartość historyczną, artystyczną i archeologiczną. Produkty z państw trzecich są uważane za będące w swobodnym obrocie, jeśli dopełniono wobec nich formalności przywozowych oraz pobrano wszystkie wymagane prawem cła i opłaty podobne w skutkach do ceł w państwie członkowskim i jeżeli nie skorzystały z całkowitego lub częściowego zwrotu tych ceł lub opłat.

Swobodny przepływ towarów opiera się na trzech zasadniczych elementach: zniesieniu ceł i opłat podobnych w skutkach do ceł, zakazie dyskryminacyjnego opodatkowania oraz zakazie ograniczeń ilościowych i ograniczeń podobnych w skutkach do ograniczeń ilościowych.
Zniesienie ceł i opłat podobnych w skutkach do ceł oznacza zakaz wprowadzania przez państwa członkowskie jednostronnych opłat wiązanych z przekroczeniem przez towar granicy. Zakaz ten ma charakter bezwzględny.
Zniesienie barier fiskalnych oznacza zakaz nakładania na produkty z innych państw członkowskich jakichkolwiek podatków pośrednich lub bezpośrednich, wyższych niż nałożone na podobne produkty krajowe. Za produkty podobne uznaje się produkty zaspokajające te same potrzeby użytkownika – tak, że mogą on być używane zamiennie. Ponadto, państwa członkowskie nie mogą nakładać na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne produkty.
Zakaz stosowania ograniczeń ilościowych i ograniczeń podobnych w skutkach do ograniczeń ilościowych oznacza zakaz wprowadzania regulacji, które pośrednio lub bezpośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie wpływają na handel między państwami członkowskimi. Państwa członkowskie mogą jednak stosować ograniczenia uzasadnione względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bądź ochrony własności przemysłowej i handlowej. Ograniczenia te nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi. Ograniczenia w swobodnym przepływie towarów muszą mieć charakter proporcjonalny i nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne dla osiągnięcie przewidzianego celu.


Aktualny stan prawny

Art. 23–31 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską


Bibliografia

Arnull A., Dashwood A., Dougan M., Ross M., Spaventa E., Wyatt D., Wyatt & Dashwood’s European Union Law, London 2006
Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo