Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Dyrektywa wspólnotowa

Definicja
Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków (art. 249 TWE).


Umiejscowienie w systemie prawnym

Prawo wspólnotowe


Rozwój zagadnienia w świecie i w kraju

Dyrektywy jako akty wydawane przez instytucje wspólnotowe zostały przewidziane już w Traktacie paryskim ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z 1952 r., a następnie w Traktatach rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej z 1957 r. Definicja traktatowa dyrektyw pozostaje niezmieniona, natomiast podlega ona dynamicznej wykładni Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który rozwinął koncepcję bezpośredniego i pośredniego skutku dyrektyw.


Opis
Dyrektywy są aktami wydawanymi przez Parlament Europejski i Radę, oraz Komisję. Dyrektywy są kierowane do państw członkowskich, które wiążą co do celu. Dyrektywy wymagają implementacji w prawie krajowym i w tym celu wyznaczają państwom członkowskim odpowiedni termin. Aby jednostka (osoba fizyczna lub prawna) uzyskała prawa i obowiązki przewidziane w dyrektywie, konieczne jest ich wprowadzenie do prawa krajowego. W przypadku dyrektyw mamy zatem do czynienia z dwuetapowym stanowieniem prawa.
Jeśli dyrektywa nie zostanie implementowana lub zostanie implementowana nieprawidłowo, wówczas jednostka, po upływie terminu implementacji, może powołać się bezpośrednio na prawa wynikające dla niej z dyrektywy przeciwko państwu przed sądem krajowym. Jest to możliwe wówczas, gdy norma nadająca prawa jednostkom spełnia warunki bezpośredniej skuteczności, czyli jest jasna precyzyjna i bezwarunkowa. Ze względu na to, że dyrektywa wiąże jedynie państwo, nie może ona tworzyć obowiązków dla jednostek i dlatego nie może być powoływana bezpośrednio przeciwko jednostkom.
Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości organy państwa są zobowiązane do interpretacji prawa krajowego w zgodzie z celem i treścią dyrektywy. Dotyczy to nie tylko aktów wydanych w celu implementacji dyrektywy, ale również prawa w stosunku do niej wcześniejszego i późniejszego.
Naruszenie przez państwo członkowskie obowiązków wynikających z dyrektywy może skutkować wynikającą z prawa wspólnotowego odpowiedzialnością za szkody wyrządzone jednostce wskutek tego naruszenia. Odpowiedzialność państwa powstaje zawsze, gdy szkoda powstała z powodu braku implementacji dyrektywy, która przewidywała prawa dla jednostki dające się ustalić na podstawie treści dyrektywy.
Dyrektywy kierowane do wszystkich państw członkowskich podlegają obowiązkowej publikacji (we wszystkich językach oficjalnych UE) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L). Jeśli w dyrektywie nie przewidziano inaczej, wchodzi ona w życie 14 dni od publikacji.Aktualny stan prawny

Art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską


Przykłady zastosowań

Dyrektywa Rady 94/5/WE z dnia 14 lutego 1994 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG – przepisy szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (Dz. U. L 60 z 3.03.1994, s. 16); Dyrektywa Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz. U. L 298 z 17.10.1989, s. 23); Dyrektywa Rady 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Państwa Członkowskiego (Dz. U. L 74 z 27.03.1993, s. 74)

Bibliografia
Arnull A., Dashwood A., Dougan M., Ross M., Spaventa E., Wyatt D., Wyatt & Dashwood’s European Union Law, London 2006
Prawo kultury i sztuki : Prawo kultury w kontekście europejskim
Autor : Izabela Skomerska-Muchowska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo