Odważna wizja jest podstawą dla rewitalizacji, wymaga zmiany myślenia i nowego podejścia. W przypadku kiedy istnieje solidna baza finansowa dla jej przeprowadzenia, istnieje na ogół także pomysł na "treść" dla budynku, w przeciwnym razie konieczna jest zmiana filozofii, która w konsenwencji prowadzi do transfromacji mentalności. Procesy rewitalizacji miast, obiektów nierozerwalnie wiążą się ze zmianami społecznymi, globalnie zaś ze zmianą paradygmatu w kierunku horyzontalnej integracji. Jest to bolesny, lecz niezwykle interesujący proces, bolesny w przypadkach krajów takich jak Polska, w których transformacja systemu odbywa się spontanicznie i poza człowiekiem w roli głównej.