Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Literatura

4. Literatura

Adamowski Janusz (red.) (2003). Rynek audiowizualny w Polsce. Ocena i perspektywy, Warszawa: Ministerstwo Kultury.
Adamowski Janusz (2002). Współczesna telewizja brytyjska. Przegląd problematyki, „Studia Medioznawcze”, nr 1(6), s. 42-51.
Andrusiewicz Piotr (2007). Internet na tle „mediów tradycyjnych”, w: Słownik wiedzy o mediach, Edward Chudziński (red.), Warszawa–Bielsko-Biała: ParkEdukacja.
Bajka Zbigniew (2008). Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów (nowa edycja), Zbigniew Bauer, Edward Chudziński (red.), Kraków: Universitas.
Batorski Dominik (2005). Internet w Polsce. Niektóre społeczne aspekty korzystania z nowych mediów, „Studia Medioznawcze”, nr 3(22), s. 39-57.
Bendyk Edwin, Filiciak Mirosław, Hofmokl Justyna, Kulisiewicz Tomasz, Tarkowski Alek (2007). Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, http://pwa.gov.pl/pl/binary/235/ raport_kultura_2.0.pdf
Bieliczyński Jan (2006). Misja i wizja regionalnego radia publicznego, „Studia Medioznawcze”, nr 3(26), s. 32-47.
Bondebjerg Ib, Golding Peter (red.) (2004). European Culture and the Media, Bristol: Intellect.
Braun Juliusz (2005). Potęga czwartej władzy, Warszawa: WSiP.
Butler Jeremy G. (1994). Television: Critical Methods and Applications, Belmont: Wadsworth.
Cantone Sergio (2007). Taniec liliputów. „Raport o kulturze: Postęp Europa”, nr 2, Warszawa: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Castells Manuel (2007). Społeczeństwo sieci, przeł. Mirosława Marody i in., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Chervel Thierry (2008). Starogrecki język naszych czasów. „Raport o kulturze: Postęp Europa”, nr 2, Warszawa: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Chudziński Edward (2006). Misja regionalna radia publicznego, „Studia Medioznawcze”, nr 3(26), s. 48-57.
Chudziński Edward (red.) (2007) Słownik wiedzy o mediach, Warszawa–Bielsko-Biała: ParkEdukacja.
Corner John (1999). Critical Ideas of Television Studies, Oxford: Claredon.
Czapiński Janusz, Panek Tomasz, red. (2007) Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, http://www.diagnoza.com/files/diagnoza2007/raport_11.11.2007. pdf
Doliwa Urszula (2007). "Misja" – wyzwanie nie tylko dla radia publicznego. Oferta programowa koncesjonowanych stacji studenckich w Polsce, „Studia Medioznawcze”, nr 1(28), s. 40-57.
Filas Ryszard (1995). Czytelnictwo prasy w połowie lat dziewięćdziesiątych: od czytelnictwa do oglądactwa, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3-4.
Filas Ryszard (1999). Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-1999), „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1-2.
Filas Ryszard (2007). Współczesny rynek prasowy, w: Słownik wiedzy o mediach, Edward Chudzyński (red.), Warszawa – Bielsko-Biała: ParkEdukacja.
Gilder George (1994). Life after Television: The Coming Transformation of Media and American Life, New York–London: Norton.
Goban-Klas Tomasz (2008): Granice wolności mediów. Wolność mediów – od kogo i od czego?, w: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, Zbigniew Bauer, Edward Chudzyński (red.). Kraków: Universitas.
Godzic Wiesław (1999). Telewizja jako kultura, Kraków: Rabid.
Godzic Wiesław (2004). Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim Bracie”, Kraków: Universitas.
Gogołek Włodzimierz (2003). Stan i uwarunkowania Internetu jako środka przekazu w Polsce, Europie i na świecie, „Studia Medioznawcze”, nr 5(15), s. 48-55.
Golka Bartłomiej (2001). System medialny we Francji, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Grabianowska Katarzyna (2007). Odzwierciedlenie rzeczywistych poglądów czy czysta propaganda – blogi polityków, w: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, Marek Sokołowski (red.), Warszawa: WAiP.
Hajdasz Jolanta (2005). Stowarzyszenia dziennikarskie a organizacje pożytku publicznego, „Studia Medioznawcze”, nr 1(20), s. 58-69.
Jakubowicz Karol (1992). Media and the Terminal Crisis of Communication in Poland, w: Media, Crisis, and Democracy: Mass Communication and the Disruption of Social Order, Marc Raboy, Bernard Dagenais (red.), London–Newburry Park–New Delhi: Sage.
Jakubowicz Karol (2007). Radio i telewizja na świecie, w: Słownik wiedzy o mediach, Edward Chudzyński (red.), Warszawa–Bielsko-Biała: ParkEdukacja.
Jakubowicz Karol, Jung Bohdan, Kowalski Tadeusz (oprac.) (2004). Polityka państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej. Założenia strategiczne do nowej ustawy o mediach elektronicznych oraz nowelizacji innych ustaw. Studium opracowane w ramach projektu PHARE 2001 realizowanego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji we współpracy bliźniaczej z Direction du Développement des Média Francji, zatytułowanego: „Kształtowanie i dostosowanie polityki audiowizualnej w warunkach konwergencji technologicznej”, Warszawa.
Jaskiernia Alicja (2007). Czynniki oddziałujące na zachowania mediów masowych w procesach wyborczych, w: Media – między władzą a społeczeństwem, Magdalena Szpunar (red.), Rzeszów: WSIiZ.
Jenkins Henry (2006). Kultura konwergencji, tłum. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak, Warszawa: WAiP.
Jędrzejewski Stanisław (2007a). Media publiczne w procesie politycznym. Między niezależnością a uległością, w: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, Marek Sokołowski (red.), Warszawa: WAiP.
Jędrzejewski Stanisław (2007b). Radio, w: Słownik wiedzy o mediach, Edward Chudzyński (red.), Warszawa – Bielsko-Biała: ParkEdukacja.
Johnson Steven A. (1997). Interface Culture: How New Technology Transforms the Way We Create and Communicate, New York: Basic Books.
Kaznowski Dominik (oprac.) (2007). Raport Strategiczny IAB Polska „Internet 2006. Polska, Europa i Świat, „Brief”, styczeń.
Kedaitiene Angele (2005). Rozwój Internetu w krajach nadbałtyckich: podobieństwa i różnice, „Studia Medioznawcze”, nr 3(22), s. 118.
Kevin Deirdre (2007). Europe on Screen, “Culture Report. Progress Europe”, nr 1, Warszawa, s. 123-131.
Kołodziejczyk Wojciech, Stępka Paweł (2006). Radio internetowe – szanse i wyzwania, „Studia Medioznawcze”, nr 2(25), s. 126-154.
Kopper Gerd, Rutkiewicz Ignacy, Schliep Katharina (red.) (1996). Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ.
Kwasigroch Agnieszka, Mikołajczyk Edward (2005). Czy wolno?, Warszawa: Wydawnictwo TVP S.A.
Legutko Piotr, Rodziewicz Dobrosław (2002). Mity czwartej władzy (dla widzów, słuchaczy i czytaczy), Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Levinson Paul (1999). Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, przeł. Hanna Jankowska. Warszawa: Muza.
Lloyd John (2008). Ego-trip dziennikarstwa. „Raport o kulturze: Postęp Europa”, nr 2. Warszawa: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Łódzki Bartłomiej (2006). Radio cyfrowe – przyszłość radiofonii w XXI wiek, „Studia Medioznawcze”, nr 3(26), s. 139-150.
Miczyńska-Kowalska Maria, Goliszek Anna (2007). Czwarta władza – media na progu XXI wieku, w: Media – między władzą a społeczeństwem, Magdalena (red.). Rzeszów: WSIiZ.
Mielczarek Tomasz (1997). Pierwsze lata działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (1993-1997), „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3-4.
Mielczarek Tomasz (2002). Telewizja w Polsce. Bilans lat 90, „Studia Medioznawcze”, nr 1(6), s. 52-74.
Olszański Leszek (2006). Dziennikarstwo internetowe, Warszawa: WAiP.
Oniszczuk Zbigniew (2006). Niemieckie koncerny medialne w Europie Środkowej. Szanse i zagrożenia, w: Środki masowego komunikowania a społeczeństwo, M. Gierula (red.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Palczewski Marek, Worsowicz Monika (red.) (2006). Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, Łódź: Wydawnictwo WSH-E.
Piontek Dorota (2002). Telewizja publiczna a debata polityczna w Polsce, „Studia Medioznawcze”, nr 1(6), s. 75-89.
Pisarek Walery (2008). Kodeks etyki dziennikarskiej, w: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, Zbigniew Bauer, Edward Chudzyński (red.), Kraków: Universitas.
Preferencje konsumentów a rynek telefonii komórkowej w Polsce (2008). Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, wrzesień
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/12/8/1282/Preferencje_konsumentow_a_rynek_telefonii_ruchomej_w_Polsce.pdf
Preston Peter (2007). The Continent of No Communication, “Culture Report. Progress Europe”, nr 1. Warszawa, s. 116-122.
Przybylska Anna (2003). Lokalne radio i telewizja w Holandii: od idei do praktyki, „Studia Medioznawcze”, nr 4(14), s. 53-61.
Przybylska Anna (2006). Internet a reforma instytucji demokratycznych: nadzieje, wyzwania, porażki, w: Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, praca zbiorowa. Warszawa: WAiP.
Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok 2007 (2008). Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, kwiecień 2008 <http://www.uke.gov.pl/_gAllery/11 /47/11476/ Raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego_2007_v2.pdf>.
Raport otwarcia: rynek radiowo – telewizyjny w Polsce (2006). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, listopad <http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/raport_otwarcia20_ 071106.pdf>.
Romanowska-Łakomy Halina (2005). Sylwetka dziennikarza nowej generacji. Obrona dziennikarza, czyli o jednej stronie medalu, „Studia Medioznawcze”, nr 2(21), s. 57-83.
Sajna Radosław (2005). Telewizja w Hiszpanii – tendencje ogólne i wymagania rynku, „Studia Medioznawcze”, nr 4(23), s. 120-132.
Sajna Radosław (2003). Współczesny system medialne Hiszpanii, „Studia Medioznawcze”, nr 4(14), s. 40-52.
Silverblatt Art, Ferry Jane, Finan Barbara (1999). Approaches to Media Literacy: A Handbook. New York: ME Sharpe.
Sobczak Jacek (2007). Wolność prasy. Złudzenia – oczekiwania – rzeczywistość, w: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, Marek Sokołowski (red.), Warszawa: WAiP.
Sonczyk Wiesław (2005). Zmiany na rynku i ewolucja formuły wydawniczej prasy codziennej w Polsce 1990-2004 (próba charakterystyki i oceny), „Studia Medioznawcze”, nr 4(23), s. 11-25.
Starewicz-Jaworska Agnieszka (2007). Prasa cyfrowa – replika wydania papierowego czy samodzielna platforma komunikacyjna?, „Studia Medioznawcze”, nr 1(28), s. 80-91.
Stępka Paweł (oprac.) (2004). Koncentracja własności w mediach z perspektywy Rady Europy i Unii Europejskiej, Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, marzec, http://www.krrit.gov.pl/dokumenty/dm/dm_opr_koncentracja.pdf
Swann Phillip (2000). TV dot COM: The Future of Interactive Television, New York: TV Books.
Szurmiński Łukasz (2005). Polskie Radio, radio w Polsce, „Studia Medioznawcze”, nr 4(23), s. 140-150.
Waniek Danuta (2007). Dylematy ładu medialnego RP. Standardy europejskie a praktyka polityczna, Kraków: KSW.
Welsch Wolfgang (2002). Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, przeł. Joanna Gilewicz, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Maryla. Hopfinger (red.), Warszawa: Oficyna Naukowa.
Wielopolska-Szymura Mirosława (2006). Misja radia publicznego, „Studia Medioznawcze”, nr 3(26), s. 23-31.
Woźniak Albert, Stępka Paweł, Borkowska Maria, Murawska-Najmiec Ewa (2007). Systemy poboru opłat abonamentowych w wybranych państwach europejskich (aktualizacja). Analiza Biura KRRiT, nr 5, grudzień.
Wyszyńska Bożena (2002). Kanał otwarty w Hamburgu – zarys historii i działalności Kanału Obywateli, „Studia Medioznawcze”, nr 4(9), s. 52-65.

poprzedni rozdział

 
  
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo