Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Programy wspólnotowe

Programy wspólnotowe są narzędziem UE mającym na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w różnych dziedzinach – np. badania i rozwój, edukacja, energia, ochrona środowiska.
Państwami biorącymi udział w programach wspólnotowych są zarówno państwa członkowskie UE, państwa EFTA, jak i państwa spoza UE – nazywane państwami trzecimi. Zasady udziału tych ostatnich regulowane są w stosownych porozumieniach podpisywanych z Komisją Europejską i wymagają wniesienia składki na poczet uczestnictwa w danym programie.

Programy wspólnotowe powoływane są zwykle okres obowiązywania perspektywy finansowej UE (obecnie jest to perspektywa finansowa na lata 2007-2013) decyzją Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego.
Ogólny budżet każdego z programów ustalany jest w decyzji ustanawiającej dany program. Programy finansowane są z ogólnego budżetu UE oraz składek tych państw spoza UE, które zdecydowały się na udział w konkretnym programie.

Zarządzanie częścią programów wspólnotowych jest scentralizowane – oznacza to, że program prowadzony jest bezpośrednio z Brukseli – przez Komisję Europejską wspomaganą czasem przez ciało wykonawcze np. Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury w przypadku Programu Kultura, czy Europa dla Obywateli.
W przypadku programów scentralizowanych w państwach członkowskich ustanawiane są punkty informacyjno-konsultacyjne, które zajmują się promocją programów m.in. prowadzą szkolenia, pomagają zainteresowanym podmiotom w wypełnianiu wniosków, czy też znalezieniu partnerów zagranicznych – punkty kontaktowe. Nie dystrybuują one środków finansowych na poziomie krajowym, wnioski aplikacyjne przesyłane są bezpośrednio do Brukseli.
Są także programy częściowo zdecentralizowane. Wtedy projekty, w ramach niektórych działań w programie, składane są na poziomie narodowym.
Niezależnie jednak od tego, czy program ma charakter scentralizowany, czy zdecentralizowany, zasady ubiegania się o środki z programów wspólnotowych są takie same we wszystkich państwach biorących udział w danym programie.

Jak zostało wspomniane powyżej, głównym celem programów wspólnotowych jest wspieranie współpracy w różnych dziedzinach w Europie. W związku z tym, w większość typów projektów zakłada udział partnerów/współorganizatorów.
Ich liczba zależna jest od programu oraz typu projektu. I tak, w projekty partnerskie realizowane w programach Gruntvig, czy Leonardo da Vinci muszą być zanagażowane co najmniej trzy podmioty pochodzące z trzech różnych państw uczestniczących w programie, projekty wolontariatu seniorów w Gruntvigu opierają się o współpracę bilateralną, projekty inicjatyw międzynarodowych w Programie Młodzież w działaniu muszą być realizowane przez grupy młodzieży z minimum dwóch państw, a wieloletnie projekty współpracy w ramach Programu Kultura 2007-2013 muszą angażować co najmniej sześciu współorganizatorów z sześciu państw.

Wyjątek od tej zasady stanowią np. granty operacyjne, czyli granty na bieżącą działalność instytucji/organizacji przyznawane np. w Programie Europa dla Obywateli, czy Programie Kultura 2007-2013.

Cechą charakterystyczną programów wspólnotowych jest ich tzw. miękki charakter realizowanych projektów. Są to projekty niedochodowe i nieinwestycyjne. W ich ramach nie można dokonać remontu budynków, ani zakupić sprzętu (w zależności od szczegółowych warunków dot. danego programu, można np. rozliczyć koszt amortyzacji zakupionego sprzętu przypadający na okres realizacji projektu).
Ogólną zasadą jest też to, że dofinansowanie z programów stanowi pewien procent budżetu projektu, uzupełnienie środków własnych. Najczęściej waha się ono od 50% do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Bezpośrednio do sektora kultury adresowany jest tylko jeden program – Kultura 2007-2013 , ale także inne programy wspólnotowe dają możliwość dofinansowania projektów składanych przez organizacje i instytucje kultury. Organizacje kulturalne najczęściej sięgają po granty z programu Młodzież w działaniu, ale także Europa dla Obywateli, Uczenie się przez całe życie (tu najpopularniejsze są Gruntvig, czy Leonrado da Vinci).
Nie można tylko zapominać o obwiązującym w programach zakazie podwójnego finansowania projektów, która mówi, że jeden projekt może uzyskać dofinansowanie tylko z jednego programu wspólnotowego. W kilku programach jest jednak możliwość otrzymania dofinansowania na fazę przygotowawczą, a później na realizację projektu

Granty w ramach programów wspólnotowych przyznawane są w drodze konkursów. Zasady uczestnictwa w nich, jak już zostało zaznaczone, są takie same dla podmiotów ze wszystkich państw uczestniczących w danym programie. Informacje o trybie, terminie oraz szczegółowe wymagania dot. projektów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych programów.

Wybrane programy wspólnotowe dające możliwość dofinansowania projektów z dziedziny kultury w Polsce:
a w nim przede wszystkim:

Prawo kultury i sztuki : Prawo kultury w kontekście europejskim
Autor : Agata Etmanowicz

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


« Styczeń 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo