Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Program Kultura (2007-2013)

Kultura (2007-2013) jest jedynym programem UE skierowanym bezpośrednio do sektora kultury i – jak zostało wspomniane - stanowi kontynuację wszystkich dotychczasowych działań UE w dziedzinie kultury.

Programowi postawiono trzy cele szczegółowe:
  • wspieranie transnarodowej mobilności osób pracujących w sektorze kultury
  • zachęcanie do transnarodowego przepływu dzieł sztuki oraz artystycznych i kulturalnych produktów
  • promocja dialogu międzykulturowego

Cele te są realizowane poprzez dofinansowanie projektów w trzech obszarach. W uproszczeniu można powiedzieć, że obszar I odpowiada programowi Kultura 2000 (projekty krótko- i długoterminowe, projekty z dziedziny tłumaczeń, Europejskie Stolice Kultury, nagrody UE). Obszar II obejmuje działania mające na celu wsparcie bieżącej działalności organizacji działających na poziomie europejskim. W obszarze III przewidziane jest dofinansowanie na opracowania i analizy.

Program Kultura dofinansowuje projekty europejskiej współpracy kulturalnej we wszystkich dziedzinach kultury.
O grant mogą się ubiegać wszelkie instytucje i organizacje kulturalne posiadające status prawny oraz siedzibę w jednym z państw biorących udział w Programie (państwa członkowskie Unii Europejskiej; trzy państwa EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia; państwa kandydujące - Turcja, Chorwacja, Macedonia, Serbia oraz Czarnogóra oraz państwa zachodnich Bałkanów - Albania, Bośnia i Hercegowina pod warunkiem, że odpowiednie porozumienie regulujące ich udział w programach wspólnotowych wejdzie w życie).

Organizacja starająca się o grant musi posiadać zdolność finansową oraz operacyjną do przeprowadzania proponowanych w projekcie działań, co będzie weryfikowane podczas selekcji wniosków.

Projekty krótko- i długoterminowe


Najbardziej popularnymi projektami w ramach programu Kultura są projekty krótko- i długetrminowej współpracy kulturalnej. Różnią się one przede wszystkim:

  • czasem trwania – projekt krótkoterminowy nie może trwać dłużej niż 2 lata, działania w projekcie długoterminowym muszą być zaplanowane na 3 do 5 lat
  • liczbą współorganizatorów – projekt krótkoterminowy musi być współtworzony przez co najmniej trzy organizacje kulturalne pochodzące z trzech różnych państw biorących udział w Programie, a w projekt długoterminowy zaangażowanych musi być minimum sześć organizacji z sześciu państw
  • wysokością dofinansowania – grant nie może przekroczyć 50% planowanego budżetu projektu i przypadku projektów krótkoterminowych nie może być niższy niż 50 000 euro ani wyższy niż 200 000 euro, natomiast projekty długoterminowe mogą liczyć na dofinansowanie do 500 000 euro rocznie

Można starać się o dofinansowanie na projekty dotyczące wszystkich dziedzin sztuki - sztukach performatywnych, wizualnych, dziedzictwa kulturowego czy też literatury. Najprzychylniej jednak patrzy się obecnie na projekty łączące kilka różnych dziedzin. Charakter projektu musi być niedochodowy i nieinwestycyjny (tzw. projekt „miękki”).

Specyficznym typem projektów krótkoterminowych są projekty współpracy z państwami trzecimi (niebiorącymi udziału w Programie). Projekt taki musi spełniać wszystkie ww. założenia dla projektów krótkoterminowych i dodatkowo:

angażować co najmniej jedną organizację partnerską pochodzącą z kwalifikowanego państwa trzeciego – lista państw każdego roku wskazywana jest przez Komisję co najmniej 50% działań w projekcie musi mieć miejsce na terytorium państwa trzeciego zaangażowanego do projektu

Projekty z dziedziny tłumaczeń literackich


W ramach obszaru I Programu o dofinansowanie mogą także starać się projekty z dziedziny tłumaczeń literackich.
Projekty te nie wymagają zaangażowania partnerów zagranicznych. O grant aplikują bezpośrednio zainteresowani pojedynczy wydawcy lub grupy wydawnicze (konsorcja). Projekty muszą zawierać co najmniej 1 i maksymalnie 10 dzieł do tłumaczenia. Dofinansowanie otrzymać można jedynie na tłumaczenie beletrystyki oraz poezji. Tłumaczenie musi odbywać się z jednego europejskiego języka na drugi europejski język, a język, na który dokonywane jest tłumaczenie musi być językiem ojczystym dla tłumacza. Musi być to pierwsze tłumaczenie na dany język. Ponadto, autor dzieła musi być rezydentem z jednego z państw uczestniczących w Programie Kultura.


Dofinansowanie dla organizacji

W ramach obszaru II Programu w czterech kategoriach:
  • ambasador
  • sieć
  • festiwal
  • struktury wsparcia politycznego dla Europejskiej agendy dla kultury

Przyznawane są także granty na bieżącą działalność organizacji działających na poziomie europejskim.
Warunki ubiegania się o grant oraz jego wysokość są różne w zależności od kategorii. Dofinansowanie ze środków Programu nie może jednak przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej Punktu Kontaktowego ds. Kultury (www.mkidn.gov.pl/pkk) oraz Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (http://eacea.ec.europa.eu/index.htm).

W ramach Programu Kultura finansowane są także Europejskie Stolice Kultury – najbardziej widoczna inicjatywa UE w dziedzinie kultury.

Równolegle do Programu Kultura powołano do życia eksperymentalne działanie mające na celu wsparcie mobilność profesjonalistów w sektorze kultury w Europie (więcej informacji o programie oraz projektach, które otrzymały dofinansowanie na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej kulturze: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm).


Prawo kultury i sztuki : Prawo kultury w kontekście europejskim
Autor : Agata Etmanowicz

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


« Grudzień 2019 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo