Amsterdam jest miastem, w którym przemysły kreatywne reprezentowane przez przedsiębiorców kreatywnych oraz wydarzenia kulturalne bardzo często znajdują lokum w obiektach poprzemysłowych. Jednym z nich jest dawna gazownia Westegasfabriek, która po długotrwałym procesie rewitalizacji budynków i rekultywacji terenów rekreacyjnych, stała się jedną z największych atrakcji w mieście.

Wizja Westegasfabriek mówi, iż zaprojektowana przestrzeń łącząca budynki i park pomaga tworzyć bogate otoczenie, w ktorym współistnieją kreatywność, sztuka i przedsiębiorczość.
Westergasfabriek postrzegana jest jako przedsięwzięcie eksperckie w dziedzinie rewitalizacji dziedzictwa po przemysłowego o charakterze wielofunkcyjnym. Artyści, przedsiębiorcy i mieszkańcy Amsterdamu znajdują w Gazowni nową energię, inspirację do innowacji, współpracy i wypoczynku.
Program wydarzeń proponuje m.in. festiwale, koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe.
Jednym z glównych wydarzeń jest PICNIC -
inspirująca konferencja z udziałem prezenterów światowej klasy prezenterów, dotycząca technologii najnowszej generacji i wymiany pomysłów.

Link do czwartej edycji PICNIC, która odbędzie się od 23-25. września 2009:
http://www.picnicnetwork.org/index.php?lang=en