Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Plan graficzny obiektu/terenu oraz regulamin obiektu/imprezy masowej

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

Plan graficzny obiektu lub terenu wraz z opisem jest jednym załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej i obejmuje szereg informacji dotyczących dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych, punktów pomocy medycznej oraz informacyjnych, przyłączy mediów, rozmieszczenia służb porządkowych, itp.

Regulamin obiektu lub imprezy masowej jest także jednym z załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej i określa spis zasad zachowania się osób obecnych na imprezie, korzystania przez nie z obiektu lub terenu oraz znajdujących się tam urządzeń.


Umiejscowienie w systemie prawa

Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z póżniejszymi zmianami (tekst jednolity DZ.U.2005.108.909).


Opis

Plan graficzny obiektu lub terenu wraz z opisem


Organizator imprezy masowej jest zobowiązany przygotować plan graficzny obiektu lub terenu na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z opisem (patrz -> Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej). Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem Państwowej Straży Pożarnej, określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.

Plan graficzny obiektu lub terenu zawiera następujące informacje:

  • oznaczenie dróg komunikacyjnych dla uczestników (dojścia i rozchodzenia się publiczności), dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych;
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody (zarówno do picia, jak i do celów przeciwpożarowych) oraz punktów informacyjnych;
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;
  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów, a także o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.


Regulamin obiektu lub imprezy masowej


Organizator imprezy masowej udostępnia uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu lub regulamin imprezy masowej. Regulamin ten wraz z informacją o sposobie jego udostępnienia załącza także do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Przez regulamin obiektu lub imprezy masowej należy rozumieć przepisy wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika, zarządzającego obiektem lub organizatora imprezy masowej, zawierające zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu, a także znajdujących się tam urządzeń.

Obowiązki uczestników imprezy masowej

Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a przede wszystkim przestrzegać postanowień regulaminu obiektu/imprezy. W szczególności osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.


Bibliografia
  • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.05.108.908).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełnić służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania (DZ.U.02.113.986).
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji imprez masowych
Autor : Anna Ochmann

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo