TEATR CZASÓW REFORMY 2009
Głos w dyskusji

Misja Teatru: „Teatr jest instytucją kultury realizującą szeroko pojętą działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu i upowszechnianiu sztuki, a poprzez nią edukowanie i rozwijanie nawyków korzystania z dziedzictwa kultury – służącą wszechstronnie całej społeczności lokalnej, wśród której dane jest jej pracować”.

Jak to powinno przełożyć się na czyny? Jak powinien wyglądać teatr dla ludzi (że użyję hasła Teatru „Wybrzeże”).
Myślę, że w obecnych czasach teatr nie może zamykać się na inne formy przekazu artystycznego. Sugerują to też autorzy propozycji reformy instytucji kultury, jaka została przygotowana na Kongres Kultury Polskiej. Od lat proponuję taki sposób działania, by teatr był nie tylko miejscem tworzenia spektakli, ale stał się centrum sztuk wszelakich, rozwijam swą myśl:
Chciałbym, by w teatrze promowano każdy rodzaj sztuki, który służyłby szeroko pojętej edukacji artystycznej widzów w każdym wieku. Wizyta w teatrze to nie tylko spektakl, ale też nowe miejsce prezentacji sztuki plastycznej artystów miejscowych, to wystawy wszystkich wcześniejszych projektów scenograficznych artysty - plastyka zaproszonego do realizacji scenografii. To także koncert muzyczny kompozytorów związanych z teatrem. To wreszcie spotkania z reżyserem, aktorami, którzy opowiedzą o swej pracy. A szczególnym czasie (w trakcie Dni Otwartych lub podczas specjalnie przygotowanych dla dzieci i młodzieży lekcji z cyklu „poznajemy teatr”) pokażą teatr od kulis i oprowadzą po pracowniach.
Chcę, by zaczęto współpracować z innymi instytucjami i zespołami twórczymi z regionu.
W tak trudnych czasie dla całej kultury taka współpraca byłaby na pewno pożądana.
Warto rozpowszechnić szerzej zjawisko Teatru Prób Czytanych –tekstów współczesnej dramaturgii polskiej i światowej, które mogłyby być wystawione w teatrze, gdyby wzbudziły zainteresowanie lub takie, które są lekturami, ale w związku z kosztami tantiem nie mogą być zaprezentowane.
A poza tym w budynku teatralnym powinny się odbywać koncerty, wernisaże, wieczory muzyczne, poetyckie prezentujące twórczość np. lokalnych poetów i pisarzy.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA
Praca z młodzieżą to inwestycja w przyszłych odbiorców sztuki (jak nauczy młodzież odwiedzania teatru za młodu.. nie będzie problemów z „frekwencją” w przyszłości). Więc: różnorodne formy edukacji teatralnej dzieci i młodzieży (rytmika – plastyka ruchu, dykcja, śpiew, warsztaty teatralne, praca z aktorami, reżyserem - finalizowane spektaklem) oraz pomocowe: (np.konsultacje logopedyczne) a wszystko prowadzone przez fachowców pracujących w teatrze – szukamy sposobów dofinansowania głodowych gaż aktorskich, tu będą mogli „dorobić” pracując z młodzieżą.
A oto oferta dla dzieci i młodzieży:
Różne rodzaje lekcji w teatrze (szczegóły):
1 „Spotkania z twórcami teatralnymi” ( rozmowy z reżyserami, aktorami, scenografami, kompozytorami teatralnymi).
2. „Poznajemy teatr od kulis” ( oprowadzanie przez aktorów po pracowniach teatru, spotkania z ludźmi tam pracującymi).
a. warsztaty aktorskie dla młodzieży. Oferta skierowana do szkolnych grup teatralnych. Każdy kurs kończył się będzie przedstawieniem granym przez młodych w teatrze. Zaś wyłowione talenty będą mogły zagrać w profesjonalnym spektaklu teatru wraz z zawodowymi aktorami. Warsztaty prowadzone będą przez aktorów, choreografów.
b. Przy okazji premier młodzieżowych ogłaszane konkursy na plakat z przedstawienia i recenzję teatralną. Wszystkie prace plastyczne będą prezentowane w teatrze.
c. Otwarte próby przedpremierowe. Podczas tych prób młodzież będzie mogła obserwować etapy powstawania spektaklu. Szczególne przedstawienia będą miały tzw. Dziecięce Premiery.
d. Dla studentów podobnie - Premiery Studenckie ze spotkaniami z twórcami spektakli.
e. Dla młodzieży spoza miasta - przewóz autokarowy do teatru na spektakle i spotkania. Do miejscowości z salami widowiskowymi teatr powinien jeździć. Czas wrócić do czasów Teatrów Objazdowych

Teatr powinien posiadać profesjonalny portal internetowego teatru, będącą jego wizytówką. Za jego pomocą widzowie mogliby nie tylko zapoznać się z historią i bieżącą działalnością teatru (jak już jest obecnie), ale także rezerwować i nabywać bilety na przedstawienia oraz nawiązywać kontakt z twórcami poszczególnych premier (czat, netmeeting, itp).
Może powinno być w nim miejsce na młodzieżowe strony – redagowane i prowadzone przez Grupę Młodych Przyjaciół Teatru.
Powie ktoś – zabieram chleb Ośrodkom Kultury... a kto nam zagwarantuje, że 5, 10 lat będą one istniały w takiej formie, jak teraz...? z resztą- jak widzicie Państwo wszystkie propozycje dla młodzieży ogniskują się wokół misyjnych działań teatru. A wspólne działania instytucji krzewiących sztukę i edukujących dla sztuki są godne poparcia.
Pewnie działania są już realizowane, ale piszę o nich, bo warto rozszerzać stosowaną już ofertę.
Oczywiście nie wszystkie teatry muszą tak działać. Na pewno nie jest to propozycja dla Narodowych Instytucji Kultury. Ale gdy w mieście jest kilka teatrów – warto rozważyć taki pomysł na teatr. Zwłaszcza, że wg propozycji zmian ustawowych mają powstać nowe podmioty mogące działać pod ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. A siłą w krzewieniu kultury teatralnej niech będzie jej różnorodność ofertowa.