Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]
Kardynał Stanisław Dziwisz
"VI Kongres Kultury Polskiej stawia przed każdym z nas potrzebę odpowiedzi na kluczowe pytanie: „Czym jest kultura?”. Podejmował je wielokrotnie Sługa Boży Jan Paweł II. W roku trzydziestej rocznicy jego pierwszej pielgrzymki do Polski warto przypomnieć słowa, jakie skierował 3 czerwca 1979 roku do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie. Papież mówił wówczas: „Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa”.
Słowa Papieża-Polaka pozwalają odpowiedzieć na pytanie postawione przez organizatorów, dlaczego VI Kongres Kultury Polskiej, odbywający się w dwadzieścia lat od przełomu ustrojowego, jest tak ważnym wydarzeniem dla współczesnej Polski. Jeśli bowiem człowiek jest twórcą kultury, jej podmiotem i celem, to wydarzenie to dotyczy każdego Polaka, który uczestnicząc w kulturze i tworząc ją, doskonali się w swoim człowieczeństwie. Kongres jest także istotny dla życia całej wspólnoty narodowej, która ogarnia refleksją dwa ostatnie doniosłe dziesięciolecia. Refleksja ta nie może się ograniczyć jedynie do oceny przemian politycznych czy ekonomicznych. Musi uwzględnić tę potęgę, jaką dla życia człowieka stanowi kultura. Warto więc spojrzeć na przemiany w dziedzinie kultury od tego pamiętnego 1989 roku, kiedy poczuliśmy się naprawdę wolni. Wydobyć jej blaski i cienie. Sądzę, że Kongres stanowić będzie znakomite forum umożliwiające taką refleksję.
Chciałbym skończyć życzeniami – słowami modlitwy Jana Pawła II z przemówienia do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Teatrze Narodowym 8 czerwca 1991 roku: „Modlę się, aby wszyscy ludzie wielorakich talentów na ziemi polskiej znajdowali warunki do twórczej pracy”.


Urodził się 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej, jako syn Stanisława i Zofii z domu Bielarczyk. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, w 1957 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Po sześcioletnich studiach seminaryjnych przyjął święcenia kapłańskie, których 23 czerwca 1963 r. w Katedrze Wawelskiej udzielił mu bp Karol Wojtyła. Przez dwa lata (1963–1965) pracował jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Wydziale Teologicznym w Krakowie; w 1967 r. uzyskał stopień licencjata. W 1981 r. na podstawie rozprawy Kult św. Stanisława Biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. Wacława Schenka, otrzymał tytuł doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

W latach 1966–1978 był kapelanem ks. kard. Karola Wojtyły. Jednocześnie był wykładowcą liturgiki w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, redaktorem pisma urzędowego Kurii Biskupiej Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, członkiem i sekretarzem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, członkiem Rady Kapłańskiej. Brał udział w pracach Komitetu Roku Świętego (1974–1975). Uczestniczył czynnie w pracach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972–1979): w Komisji Głównej i w Komisji ds. Kultu Bożego, a także w zespole redakcyjnym przygotowującym Podręcznik Służby Bożej Archidiecezji Krakowskiej.

Pełnił funkcję sekretarza osobistego Ojca Świętego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego pontyfikatu (1978–2005). W 1995 r. został Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, w 1996 r. protonotariuszem apostolskim (protonotarius apostolicus de numero), a w 1997 r. Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Krakowie. W 1998 r. został mianowany biskupem tytularnym San Leone i drugim prefektem Domu Papieskiego (prefetto aggiunto). Sakrę biskupią przyjął z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 19 marca 1998 r. Pięć lat później został podniesiony do godności arcybiskupiej. Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, 3 czerwca 2005 r. Papież Benedykt XVI mianował Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a na konsystorzu w 2006 r. kreował go kardynałem. Jest Wielkim Kanclerzem PAT, członkiem trzech dykasteriów watykańskich: Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu i Papieskiej Rady ds. Świeckich. W Kościele polskim pełni funkcję przewodniczącego Komisji Duchowieństwa i członka Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Autor książek: Kult św. Stanisława biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego (Kraków 1981, Rzym 1984); wspomnień o zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II: Dotknąłem tej tajemnicy (Lublin 2001); Miłością mocni (2006); Więcej sportu (2006); Pielgrzym miłości (2006); wielkiego sukcesu wydawniczego Świadectwo (2007), przetłumaczonego na 18 języków; książki o tajemnicy kapłaństwa – Bo wezwał Cię Chrystus (2008) oraz współredaktor kolejnych tomów tekstów papieskich wydawanych w języku polskim przez Libreria Editrice Vaticana.

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Jana Pawła II (od 1987 r.). Odznaczony między innymi Orderem Wyzwolenia im. św. Marcina (odznaczenie rządu Argentyny, 1998), Orderem Wielkiego Krzyża, Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego (2007), medalem Bene merenti Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Otrzymał dyplomy doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2001), Akademii Pedagogicznej (2006), Uniwersytetu Abat Oliba CEU w Barcelonie (2007), Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego (2008). Był narratorem filmu Świadectwo, powstałego na podstawie książki o tym samym tytule (2008).
  • autor fotografii: Tadeusz Warczak« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo