Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) jest dla trzeciego sektora „najwyżej usytuowanym” w hierarchii administracji ciałem, reprezentującym interesy całego III sektora. Jej realny wpływ na kondycję sektora pozarządowego dobrze ilustruje fakt, że zespół roboczy RDPP współpracował ściśle z rządem i parlamentarzystami nad nowelizacją ustawy o pożytku – która jest podstawowym dokumentem regulującym działalność organizacji. W swej historii RDPP wielokrotnie zajmowała stanowiska w kluczowych kwestiach, np. w sprawie FIO czy podatku VAT od darowizn.

Niestety w składzie Rady, zarówno po stronie rządu, jak i organizacji nie ma przedstawiciela z sektora kultury (choć są przedstawiciele MSWiA czy Ministerstwa Sportu i Turystyki). Rekomendowanym rozwiązaniem byłoby zaproszenie osoby z sektora kultury do prac Rady.


Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wskutek nowelizacji ustawy o pożytku możliwe będzie powstanie rad pożytku na poziomie województwa, powiatu i gminy. Rady takie funkcjonują już (np. we Wrocławiu, w Warszawie jako Forum Dialogu Społecznego), jednakże nowe zapisy sankcjonują prawnie ich powoływanie. Rady takie mają charakter opiniująco-doradczy, wyrażają opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz, co jest bardzo istotne, o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych (których w nowej ustawie wymieniono 33). Udzielają też pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Radę powołuje administracja odpowiedniego szczebla, w przypadku przedstawicieli organizacji – spośród kandydatów przez nie zgłoszonych. Istnieje zatem niebezpieczeństwo upolitycznienia składu rady. W skład rad wchodzą przedstawiciele urzędów, radni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (mają stanowić połowę składu).


Rada Pozarządowych Organizacji Kulturalnych

Możliwe, że wynika to z faktu, że przy ministrze kultury działa Rada Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, co uznaje się za wystarczającą reprezentację organizacji kulturalnych. Powołał ją zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2004 r. minister kultury Waldemar Dąbrowski, które zmienił później minister K. Ujazdowski zarządzeniem z dnia 29 maja 2006 r. Fakt ten początkowo ucieszył środowisko III sektora. Ponieważ jednak zarówno pomysł na Radę, sposób jej powołania i wyłonienia kandydatów był arbitralny w 2005 roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych napisała list do Ministra, m.in. zgłaszając postulat, aby Minister umożliwił organizacjom udział w procesie ustalania składu i programu prac Rady w tej sprawie. W odpowiedzi Agnieszka Odorowicz, Sekretarz Stanu w MK, napisała, że „decyzja powołania Rady jest konsekwencją przyjęcia przez rząd Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. Zadaniem Rady będzie pełnienie roli organu opiniodawczo-doradczego Ministra Kultury, szczególnie w zakresie tworzenia aktów legislacyjnych, a także w zakresie efektywnego wykorzystania funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe działające w sferze kultury”.


Skład Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych

W skład Rady wchodzi 20 członków, z których 10 zaprasza minister, a 10 wybiera spośród zgłoszonych. Obecna Rada została powołana w marcu 2007 roku.
Jej skład (na podst. archiwalnych inf. prasowych http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/270038.html)
to:

Przewodniczący: Jerzy Biernat (Związek Polskich Artystów Plastyków), wiceprzewodnicząca Krystyna Mokrosińska (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich), sekretarz Krzysztof Sadowski (Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców, Polskie Towarzystwo Jazzowe).
Ponadto w składzie Rady są: Wojciech Borowik (Stowarzyszenie Wolnego Słowa), Jacek Bromski (Stowarzyszenie Filmowców Polskich), Danuta Klosek-Kozłowska (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami), Krzysztof Knittel (Fundacja Polskiej Rady Muzycznej), Jerzy Kornowicz (Związek Kompozytorów Polskich), Wanda Krajewka-Hofman (Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza), Krzysztof Kumor (Związek Artystów Scen Polskich), Dorota Mentzel (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), Krzysztof Mikulski (Polskie Towarzystwo Historyczne), Maria Poprzęcka (Stowarzyszenie Historyków Sztuki), Ryszard Rabeszko (Stowarzyszenie Twórców Ludowych), Maria Sarnik-Konieczna (Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków), Rafał Skąpski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek), Elżbieta Maria Stefańczyk (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich), Marek Wawrzkiewicz (Związek Literatów Polskich), Elżbieta T. Woźniakowa (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych), Henryka Żabicka (Fundacja dla Śląska).


Reprezentatywność RPOK
Obecnie w składzie Rady znajdują przede wszystkim reprezentanci związków twórczych, którzy siłą rzeczy skupieni są raczej na interesach twórców – członków tych związków. W rezultacie stanowisko organizacji kulturalnych w wielu ważnych kwestiach, takich jak zmiany legislacyjne ustaw czy Standardy Edukacji Kulturalnej jest formułowane – bez otwartych konsultacji – niemalże wyłącznie przez związki twórcze. Dobrym przykładem rozdźwięku między opiniami związków twórczych a stanowiskiem „klasycznych” organizacji pozarządowych była wymiana zdań podczas panelu nt. teatru na Kongresie Kultury w Krakowie na temat: kto jest aktorem (czy osoba z dyplomem szkoły aktorskiej czy osoba uprawiająca czynnie ten zawód).


Działania RPOK

Wadą Rady jest także publiczne nieistnienie – informacji o niej nie można znaleźć na stronie MK, a nieliczne ślady jej spotkań są dostępne w słabo przeszukiwalnych archiwach strony internetowej ZPAP.
Jedynym rozwiązaniem wydaje się rozszerzenie składu RPOK oraz upublicznienie informacji nt. jej działalności. Dobrym wzorem jest publikowanie informacji o spotkaniach (i ich rezultatach) Komisji Dialogu Społecznego ds. kultury, która współpracuje ze stołecznym samorządem, na stronach UM Warszawa http://www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=746.

Konsultacja: Marcin Dadel, Ewa Kolankiewicz

Zobacz hasło w Słowniku zarządzania kulturą

Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji pozarządowych
Autor : Alina Gałązka
Licencja : BY-NC-SA

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


« Grudzień 2019 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo