Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Materiały źródłowe

4. Materiały źródłowe

BEDA (2006). European Design Report. The European Design Industry in facts and figures.
BEDA (2008). Design for Future Needs. http://www.beda.org/images/pdf/668bce9b7764d218d5f649e782191a17.pdf [dostęp 30.10.2008]
Clews David, Harris Michael (red.) (2007). Creating Entrepreneurship: Entrepreneurship Education for the Creative Industries, The Higher Education Academy Art Design Media Subject Centre and the National Endowment for Science, Technology and the Arts.
Cox George (2005). Cox Review of Creativity in Business: Building on the UK’s Strengths, London: HMT.
Creative Economy 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy Towards Informed Policy-Making. Raport Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD).
Design Council (2008). The Business of Design, http://www.designcouncil.org.uk/Documents/About%20design/Facts%20and%20figures/The%20Business%20of%20Design.pdf [dostęp 30.10.2008].
Działek Jarosław (2007). Projekt pilotażowy Małopolskie Spotkania Branżowe, Kraków: CITTRU Uniwersytet Jagielloński.
Commission of the European Communities (2009), European Union Strategy for the Baltic Sea Region, Action Plan, Bruksela
Etmanowicz Agata, Sanetra-Szeliga Joanna (2003). Kultura w programach i funduszach Unii Europejskiej, Warszawa: Ministerstwo Kultury.
Fessel Berndt, Sondermann Michael (2008). Culture and Creative Industries in Germany, Bonn: German Commission for UNESCO.
Ginalski Jerzy (1998). Polityka państwa na rzecz rozwoju wzornictwa jako instrument wzrostu konkurencyjności przemysłu – Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Ginalski Jerzy, Liskiewicz Marek, Seweryn Janusz (1994). Rozwój nowego produktu; Kraków: ASP Kraków.
Grzecznowska Anna, Mostowicz Emilia (2004). Udział wzornictwa przemysłowego w rozwoju przedsiębiorstw. Prace i Materiały IWP, nr 9. CD-ROM
Grzecznowska Anna, Mostowicz Emilia, Miszczak Marta (2006). Efektywność ekonomiczna aplikacji wzornictwa. Prace i Materiały IWP, nr 18. CD-ROM
Grzecznowska Anna, Mostowicz Emilia, Oporski, Jacek (2005) Wzornictwo jako instrument podnoszenia innowacyjności produktu; Prace i Materiały IWP, nr 12. CD-ROM
ICSID (2008). Definition of Design, http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm [dostęp 30.10.2008].
Ilczuk Dorota, Wieczorek Anna (2000). Przemysły kultury w Warszawie, Warszawa: Instytut Kultury.
Karpowicz-Starek Itta (2007). Zjawisko vintage a polskie wzornictwo demokratyczne, http://www.iwp.com.pl/files/uploaded/File/29.pdf [dostęp 30.10.2008].
Kretzschmar Anders (red.) (2003). The Economic Effects of Design, Kopenhagen: National Agency for Enterprise and Housing.
Mamica Łukasz (red.) (2007). Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce – oczekiwania firm i studentów; Kraków: Centrum Design w Krakowie.
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2013 (2004). Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
National Survey of Firms 2002 (2003). A report prepared by PACEC on behalf of Design Council, London.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2008). Pakiety informacyjne: Wsparcie przedsiębiorczości i otoczenia biznesu w okresie programowania 2007-2013, http://archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/a35wsprzed.html [dostęp 30.10.2008].
Raport dotyczący przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce za rok 2007 (2008). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, http://www.mkidn.gov.pl/website/document/?docId=1005 [dostęp 30.10.2008].
Stefanowski, Michał,. Wybieralski, Wojciech (2007). Wzornictwo w Polsce dzisiaj Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa Przemysłowego.
Szomburg Jan (2002). Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Warszawa: IBnGR.
Telakowska Wanda, Reindl Tadeusz (1966). Problemy wzornictwa przemysłowego, Warszawa: PWN..
The Creative Economy Report 2008 (2008). The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed, United Nations.
The Economy of Culture in Europe. Raport KEA European Affairs dla Komisji Europejskiej, październik 2006.
Wybieralski Wojciech., Stefanowski Michał (2007). Wzornictwo w Polsce do 1989 roku na tle politycznym i gospodarczym, Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
***
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2003 r., nr 20, poz.171).
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną (Dz.U. z 2004 r., nr 237, poz. 2377).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. z 2007 r., nr 164, poz. 1166), załącznik nr 114 „Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wzornictwo”.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904, z późn. zm.
Ustawa o prawie własności przemysłowej, Dz.U. z 2003r., nr 119, poz. 1117, z późn. zm.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211.


poprzedni rozdział
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo