Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Impreza masowa

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

Definicja

Impreza masowa jest to impreza o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym, na której liczba miejsc dla osób w przypadku gdy jest organizowana na otwartej przestrzeni (na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej) wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku terenu zamkniętego (hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy) nie mniej niż 300.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z póżniejszymi zmianami (tekst jednolity DZ.U.2005.108.909).


Opis

Zakres działania ustawy


Imprezami masowymi nie są imprezy odbywające się w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne.

Niemniej jednak ustawę stosuje się, jeżeli organy administracji rządowej i samorządowej, państwowe jednostki organizacyjne, związki i kluby sportowe, a także właściciele obiektów sportowych, organizatorzy imprez masowych oraz organizatorzy podróży i pobytu realizują zadania związane z organizowaniem masowych imprez sportowych (patrz -> Masowa impreza sportowa).

Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami imprez w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Organizacja imprezy masowej wymaga spełnienia szeregu warunków związanych przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom w czasie trwania imprezy (czyli od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu), a także uzyskania szeregu opinii i zezwoleń (patrz -> Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej).

Do zabezpieczenia imprezy masowej jest zobowiązany jej organizator we współpracy z przedstawicielami administracji samorządowej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta) oraz rządowej (wojewoda) oraz służbami: Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej, służbą zdrowia i innymi.

Impreza masowa o podwyższonym ryzyku

Impreza masowa o podwyższonym ryzyku - jest to impreza masowa, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W przypadku organizacji takiej imprezy liczba miejsc dla osób na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 300, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy nie mniej niż 200.


Bibliografia
 • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity DZ.U.2001.13.123).
 • Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U.07.226.1675). Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 05.145.1221).
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.05.108.908).
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U.07.70.473). Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2008.25.150).
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2004.92.880).
 • Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U.2005.45.435).
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia (Dz.U.1983.25.105).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełnić służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania (DZ.U.02.113.986).
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz.U.04.243.2438).
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (DZ.U.04.273.2717). Rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (DZ.U.03.220.2179).
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji (Dz.U.07.163.1162).
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpoiwedzi do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz.U.04.232.2337).
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji imprez masowych
Autor : Anna Ochmann

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo