Przeglądam stronę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i nie znajduję śladu klasyfikacji obiektów post-industrialnych w jego ramach. Są obiekty utracone w wyniku wojny, 13 obiektów znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (tylko, czy aż...???), wykaz muzeów rejestrowanych, straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, zbiory polskie za granicą, katalog kościołów i klasztorów w USA i Kanadzie, ochronia dziedzictwa kulturowego Iraku, katalog skradzionych zabytków, konserwatorzy zabytków, Europejskie Dni Dziedzictwa. Obiekty post-industrialne nie występują..., ewidentnie w tej chwili walczą o swoją pozycję w kategorii dziedzictwa, w kontekście degradacji po upadku ery przemysłu - górniczo-hutniczego, wlókienniczego, budowlanego (cegielnie), stoczniowego. Zmienia się era gospodarcza, pragnęłabym, by administracja państwowa i mechanizmy finansowe przez nią stymulowane i wspierane nadążały za duchem czasu. Na stronie KOBIDZ także nie widzę wzmianki na temat obiektów post-industrialnych. Czy się mylę? Czy niedopatrzyłam adekwatnej treści?